استهلاک

نرخ استهلاک

تعداد بازدید: 5720
کد مطلب: 10313
تاریخ انتشار: 16:31 27 تير 1391

نرخ استهلاک

 
 

استهلاک(Depreciation)  دارای معانی بسیاری است که در ذیل به دو مورد اشاره می کنیم:

1. کاهش ارزش یک دارایی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارایی در دو زمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

2. توزیع هزینه یا ارزش اولیه یک دارایی منهای ارزش اسقاطی (اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) در طول عمر مفید دارایی.

دلایل وجود استهلاک:

1. پیشرفت تکنولوژی: تحقیقات علمی که نتیجه آن پیشرفت سریع تکنولوژی است، روشهای اقتصادی تر را برای انجام کار ها عرضه می نماید که جانشین راه های موجود می گردد و در حقیقت قبل از اینکه ماشین آلات و تجهیزات یک شرکت غیر قابل استفاده شوند، ماشین آلات پیشرفته تر به بازار می آید. بدیهی است که ارزش ماشین آلات قدیمی کاهش یافته و یا گاهی بی ارزش می شوند.

2. فرسودگی ماشین آلات یا ساختمانها: فرسودگی به علت افزایش طول عمر و تولید زیاد پدید می آید، هزینه تعمیرات و نگهداری افزایش و کیفیت محصول کاهش می یابد و به ناچار تعویض صورت می گیرد.

3. تغییرات مقررات عمومی مربوط به ماشین آلات یا ساختمانها: موجود نبودن شرایط ایمنی و حفاظت در ماشین آلات، ایجاد آلودگی هوا و غیره باعث کاهش قیمت دارایی یا تعویض آن می شود.

4. تغییر در مقدار و نوع سرویس مورد لزوم: کاهش مقدار تقاضا برای کالا یا خدمات عرضه شده توسط یک ماشین و یا تغییر در نوع محصول، باعث کاهش قیمت یا تعویض ماشین و خرید ماشین مطابق تقاضا می شود.

5. ایجاد خسارات جانی و مالی توسط یک دارایی باعث تعویض آن می شود.

یکی یا ترکیبی از دلایل فوق باعث مستهلک شدن دارایی می گردد.

ارزش دفتری:

ارزش دفتری یک دارایی در هر زمان عبارت است از تفاوت ارزش یا هزینه اولیه آن دارایی با مجموع مبالغ استهلاک تا آن زمان.

 
 

روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک وجود دارد. انتخاب هر روش استهلاک بستگی به قوانین و سیاستهای مالی هر کشور دارد و اگر قوانین یک کشور اجازه انتخاب یک روش معینی را برای محاسبه

  استهلاک داد، آن روش می تواند قابل استفاده باشد.

1. روش خط مستقیم

این روش ساده ترین روش محاسبه استهلاک و شاید متداولترین آنها نیز باشد. در این روش مقدار استهلاک سالیانه ثابت بوده و به طور خلاصه می توان گفت که مقدار کل استهلاک را تقسیم بر تعداد سال استفاده از ماشین می کنیم

2. روش جمع ارقام سنوات

طبق این روش مقدار استهلاک در سال اول بیشترین مقدار را دارد و بر حسب یک نسبت مشخص کاهش می یابد تا جائی که در سال آخر کمترین مقدار 

استهلاک را داراست.

3. روش موجودی نزولی

در روش موجودی نزولی مقدار استهلاک سالیانه بر حسب یک نرخ یکنواخت و ثابت کاهش می یابد. مقدار استهلاک سالیانه از ضرب آن نرخ ثابت در ارزش دفتری سال قبل حاصل خواهد شد. حداکثر نرخ برابر2/n و یا در حقیقت دو برابر نرخ خط مستقیم است. چنانچه نرخ برابر 2/n فرض شود روش استهلاک را روش موجودی نزولی دوبل می نامند

4. روش وجوه استهلاکی

این روش بر خلاف دو روش تشریح شده ی قبلی بدین ترتیب بنا شده است که مقدار استهلاک در سال اول کمترین مقدار و بتدریج افزایش یافته تا جایی که در سال اخر بیشترین مقدار استهلاک را خواهد داشت.

 
 

نکته مهم این است که استهلاک نقشی اساسی در صرفه جوئی مالیاتی دارد. صرفه جوئی مالیاتی حاصلضرب مقدار استهلاک سالیانه در نرخ مالیاتی است. زمانی می توان از این صرفه جوئی مالیاتی که خود نوعی درآمد محسوب می شود بیشترین استفاده را برد که با توجه به ارزش زمانی پول ، بیشترین مقادیر استهلاک در سالهای اول(نیمه اول عمر مفید) متمرکز باشد.

به عبارت دیگر ارزش فعلی مقادیر استهلاک باید محاسبه گردد.

با توجه به ثابت بودن کلیه پارامترها نظیر هزینه اولیه، درآمد سالیانه، هزینه سالیانه، ارزش اسقاطی و عمر مفید و غیره عامل صرفه جویی نقشی اساسی در مقایسه ی پروژه ها خواهد داشت.

برای حل مسائل استهلاک به روش های مختلف، فایل اکسل را از اینجا دانلود کنید.

 
 

Depreciation refers to two very different but related concepts:

the decrease in value of assets (fair value depreciation), and

the allocation of the cost of assets to periods in which the assets are used (depreciation with the matching principle).

The former affects values of businesses and entities. The latter affects net income. Generally the cost is allocated, as depreciation expense, among the periods in which the asset is expected to be used. Such expense is recognized by businesses for financial reporting and tax purposes. Methods of computing depreciation may vary by asset for the same business. Methods and lives may be specified in accounting and/or tax rules in a country. Several standard methods of computing depreciation expense may be used, including fixed percentage, straight line, and declining balance methods. Depreciation expense generally begins when the asset is placed in service... more

 
 

Buildings, machinery, equipment, furniture, fixtures, computers, outdoor lighting, parking lots, cars, and trucks are examples of assets that will last for more than one year, but will not last indefinitely. During each accounting period (year, quarter, month, etc.) a portion of the cost of these assets is being used up. The portion being used up is reported as Depreciation Expense on the income statement. In effect depreciation is the transfer of a portion of the asset's cost from the balance sheet to the income statement during each year of the asset's life... more

 
 

 

مفاهیم استهلاک از سه دیدگاه ساختاری ، علم معانی و شیوه رفتاری مورد بحث است :

از دیدگاه ساختاری _ "استهلاک تسهیم قیمت تمام شده براساس یک روش منظم و منطقی را بیان می کند"

از دیدگاه علم معانی _ "استهلاک بر حسب علت و منفعت تفسیر می گردد"

در بحث علت ، کاهش ارزش دارایی در اثر خرابی ، کهنگی ویا از مد افتادگی مطرح می گردد ودر بحث منفعت ، ایجاد ارتباط بین استفاده از دارایی و تحصیل جریان نقدی خالص و یا درآمد خالص مد نظر می باشد... ادامه

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط