ره گستر نفت

شرکت ره گستر نفت

تعداد بازدید: 3568
کد مطلب: 9101
تاریخ انتشار: 12:28 01 تير 1391

شرکت ره گستر نفت

 
 

نام شرکت : ره گستر نفت

کد پستی : 1593658611

آدرس وب سایت : www.rahgostarnaft.ir

فکس : 88310580-021
تلفن : 88833682-021 88832142-021 88833684-021
دفتر مرکزی : تهران، خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از طالقانی، پلاک 83، ساختمان سرمایه گذاری صنعت نفت، طبقه 1+، شرکت ره گستر نفت
نوع شرکت : پیمانکاری
مدیر عامل : علی توانائی مروی
گروه تخصصی : راه وترابری
پایه : 1

 

 
 

سال‌های فعالیت در رشته کاری

شرکت رهگستر نفت در تاریخ 18/7/1378 به شماره ثبت 155544 به ثبت رسید و اولین فعالیت خود را درسال 1379با پروژه  بهسازی و روکش آسفالت قطعه 3 اتوبان تهران-قم به طول 55 کیلومتر، به روش بازیافت سرد، به کار فرمایی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و نظارت مهندسین مشاور هراز راه آغاز نموده و در سال 1383 با موفقیت به اتمام برساند .

در سال 1382این شرکت موفق به آغاز اجرای پروژههای بیشتری گردید از جمله :

احداث راههای داخلی مجتمع کشت و صنعت جنوب اهواز به طول 60 کیلومتر و به مبلغ 69 میلیارد ریال، با ابنیه فنی مربوطه به کار فرمایی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و نظارت مهندسین مشاور هراز راه .

روکش و توسعه عوامل پروازی فرودگاه سنندج به مبلغ 24 میلیارد ریال به کار فرمایی شرکت فرودگاههای کشور و نظارت مهندسین مشاور فرود راه .

بهسازی و روکش آسفالت بزرگراه بهشت زهرا(س) به روش بازیافت سرد به طول 7 کیلومتر و به مبلغ 4 میلیارد ریال به کارفرمایی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران- شرکت ویرتگن و نظارت مهندسین مشاور گذر راه .

در سال 1384 این شرکت توانست با تکیه بر توان متخصصان، ماشینآلات و تجهیزات تخصصی خود پروژه تثبیت و تحکیم 500 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مبلغ 200 میلیارد ریال را به کارفرمایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و نظارت سه مشاور: مهندسین مشاور ره شهر، مهندسین مشاور ایمن راه و مهندسین مشاور تردد راه آغاز نموده و در سال 1385 با موفقیت به اتمام برساند .

در سال 1385 طرح و اجرای قطعه اول بهسازی و روکش آسفالت محور بیجار-دیواندره به طول 6 کیلومتر به روش بازیافت آسفالت به کارفرمایی اداره کل راه و ترابری کردستان و نظارت مهندسین مشاور تدبیر فرود راه را آغاز و در همان سال به پایان رسانید .

همچنین در سال 1386 نیز طرح و اجرای قطعه دوم بهسازی و روکش آسفالت محور بیجار-دیواندره به طول 9 کیلومتر به روش بازیافت آسفالت به کارفرمایی اداره کل راه و ترابری کردستان و نظارت مهندسین مشاور تدبیر فرود راه را آغاز و در همان سال به پایان رسانید .

همچنین پروژههای در دست اجرای این شرکت به شرح زیر میباشد :

پروژه: آمادهسازی سایت خشکی فاز 19 پارس جنوبی (عسلویه)

شامل: خاکبرداری به حجم 9،000،000 مترمکعب، خاکریزی به حجم 4،000،000 مترمکعب، استفاده از روش تراکم دینامیکی در عملیات خاکریزی، محوطه سازی، ساخت راههای ارتباطی ، کانالهای زهکش، فنس کشی و استحصال خشکی از دریا

مبلغ پروژه: 495.000.000.000 ریال                           کارفرما: شرکت پتروپارس ایران                      پروژه: توسعه و بهسازی فرودگاه لاوان

شامل: توسعه باند و استریپ ها، احداث پل های تاکسی وی، احداث برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلوک، احداث پست برق و ساختمان آتش نشانی.

مبلغ پروژه: 105.888.000.000 ریال با فهرست بهای راه و باند، ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 85 .

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره.                              مشاور: مهندسین مشاور چرخ بال بستر .

پروژه: طرح و اجرای زیرسازی راه آهن کویر گرمسار .

شامل:عملیات خاکی به حجم تقریبی 2 میلیون متر مکعب، 105 دستگاه ابنیه فنی تیپ و یکدستگاه پل خاص 

مبلغ پروژه: 92.220.000.000 ریال با فهرست بهای راه و باند 86 و دو دستگاه ایستگاه .

کارفرما: راه آهن ج.ا.ا                          مدیر طرح: گروه مهندسین مشاور هراز راه،                          نظارت: مهندسین مشاور پاسیلو .

پروژه: زیرسازی راه آهن غرب کشور قطعه 4/ب (اراک – کرمانشاه

شامل: عملیات خاکی به حجم تقریبی 5 میلیون متر مکعب، احداث 220 دستگاه پل همسان و 11 دستگاه پل خاص و دو ایستگاه .

مبلغ پروژه: 144.888.000.000 ریال       کارفرما: راه آهن ج.ا.ا                                                   نظارت: مهندسین مشاور پاسیلو.

سال‌های فعالیت در رشته کاری

شرکت رهگستر نفت در تاریخ 18/7/1378 به شماره ثبت 155544 به ثبت رسید و اولین فعالیت خود را درسال 1379با پروژه  بهسازی و روکش آسفالت قطعه 3 اتوبان تهران-قم به طول 55 کیلومتر، به روش بازیافت سرد، به کار فرمایی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و نظارت مهندسین مشاور هراز راه آغاز نموده و در سال 1383 با موفقیت به اتمام برساند .

در سال 1382این شرکت موفق به آغاز اجرای پروژههای بیشتری گردید از جمله :

احداث راههای داخلی مجتمع کشت و صنعت جنوب اهواز به طول 60 کیلومتر و به مبلغ 69 میلیارد ریال، با ابنیه فنی مربوطه به کار فرمایی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و نظارت مهندسین مشاور هراز راه .

روکش و توسعه عوامل پروازی فرودگاه سنندج به مبلغ 24 میلیارد ریال به کار فرمایی شرکت فرودگاههای کشور و نظارت مهندسین مشاور فرود راه .

بهسازی و روکش آسفالت بزرگراه بهشت زهرا(س) به روش بازیافت سرد به طول 7 کیلومتر و به مبلغ 4 میلیارد ریال به کارفرمایی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران- شرکت ویرتگن و نظارت مهندسین مشاور گذر راه .

در سال 1384 این شرکت توانست با تکیه بر توان متخصصان، ماشینآلات و تجهیزات تخصصی خود پروژه تثبیت و تحکیم 500 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مبلغ 200 میلیارد ریال را به کارفرمایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و نظارت سه مشاور: مهندسین مشاور ره شهر، مهندسین مشاور ایمن راه و مهندسین مشاور تردد راه آغاز نموده و در سال 1385 با موفقیت به اتمام برساند .

در سال 1385 طرح و اجرای قطعه اول بهسازی و روکش آسفالت محور بیجار-دیواندره به طول 6 کیلومتر به روش بازیافت آسفالت به کارفرمایی اداره کل راه و ترابری کردستان و نظارت مهندسین مشاور تدبیر فرود راه را آغاز و در همان سال به پایان رسانید .

همچنین در سال 1386 نیز طرح و اجرای قطعه دوم بهسازی و روکش آسفالت محور بیجار-دیواندره به طول 9 کیلومتر به روش بازیافت آسفالت به کارفرمایی اداره کل راه و ترابری کردستان و نظارت مهندسین مشاور تدبیر فرود راه را آغاز و در همان سال به پایان رسانید .

همچنین پروژههای در دست اجرای این شرکت به شرح زیر میباشد :

پروژه: آمادهسازی سایت خشکی فاز 19 پارس جنوبی (عسلویه)

شامل: خاکبرداری به حجم 9،000،000 مترمکعب، خاکریزی به حجم 4،000،000 مترمکعب، استفاده از روش تراکم دینامیکی در عملیات خاکریزی، محوطه سازی، ساخت راههای ارتباطی ، کانالهای زهکش، فنس کشی و استحصال خشکی از دریا

مبلغ پروژه: 495.000.000.000 ریال                           کارفرما: شرکت پتروپارس ایران                      پروژه: توسعه و بهسازی فرودگاه لاوان

شامل: توسعه باند و استریپ ها، احداث پل های تاکسی وی، احداث برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلوک، احداث پست برق و ساختمان آتش نشانی.

مبلغ پروژه: 105.888.000.000 ریال با فهرست بهای راه و باند، ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 85 .

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره.                              مشاور: مهندسین مشاور چرخ بال بستر .

پروژه: طرح و اجرای زیرسازی راه آهن کویر گرمسار .

شامل:عملیات خاکی به حجم تقریبی 2 میلیون متر مکعب، 105 دستگاه ابنیه فنی تیپ و یکدستگاه پل خاص 

مبلغ پروژه: 92.220.000.000 ریال با فهرست بهای راه و باند 86 و دو دستگاه ایستگاه .

کارفرما: راه آهن ج.ا.ا                          مدیر طرح: گروه مهندسین مشاور هراز راه،                          نظارت: مهندسین مشاور پاسیلو .

پروژه: زیرسازی راه آهن غرب کشور قطعه 4/ب (اراک – کرمانشاه

شامل: عملیات خاکی به حجم تقریبی 5 میلیون متر مکعب، احداث 220 دستگاه پل همسان و 11 دستگاه پل خاص و دو ایستگاه .

مبلغ پروژه: 144.888.000.000 ریال       کارفرما: راه آهن ج.ا.ا                                                   نظارت: مهندسین مشاور پاسیلو.

 

 
 

  به منظور حفظ نظام مدیریت کیفیت در شرکت رهگستر نفت، مدیریت ارشد شرکت تعهد خود را به اصول اعلام شده خطمشی کیفیت در موارد زیر بیان میدارد:

1-ارتقاء نظام مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فنآوریهای نوین و نیروی انسانی کارآمد و آموزش تخصصی آنان در سطوح فنی و مدیریتی و بهرهگیری از شیوههای انگیزشی و ارزشیابی برای ارتقاء بهرهوری آنها.

2- دستیابی به رضایت کارفرمایان و جلب اعتماد آنان با تاکید بر استفاده از روشهای علمی و استانداردهای فنی و مدیریتی پروژه و اجرای به موقع تعهدات و صرفهجویی در هزینه و زمان، ضمن ارتقای سودآوری برای سهامداران شرکت.

3- پایش، اندازهگیری و کنترل مستمر مدیریت تضمین کیفیت با بهرهگیری از روشها و تحلیلهای آماری برای تداوم پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان.

4- ایجاد زیرساختها و محیط کار مناسب برای انجام بهینه پروژهها با توجه به شرایط مختلف محیطی و قراردادی.

  برای نیل به اهداف فوق، نظام مدیریت کیفیت شرکت ره گستر نفت براساس ISO 9001:2000 سامان یافته و بر این اساس، ساختار سازمانی مناسب، برنامهریزی مدون، زمانبندی و نظارت دقیق براجرای پروژهها، تقسیم کار بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت آنان که مهمترین عوامل اجرای سیستم  میباشند، ایجاد و برقرار میگردد. در این راستا همه سطوح شرکت تلاش خواهند نمود تا با بکارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام مدیریت  کیفیت در شرکت رهگستر نفت را نهادینه کرده و ارتقاء بخشند.

 
 

راهبرد شرکت ره گستر نفت

الف: سرفصل ها واهداف کلی:

1-  پیمانکاری و اجرای پروژه هائی شامل عملیات خاکی و زیر سازی راه و راه آهن و فرودگاه، روسازی وابنیه فنی راه از قبیل تونل، پلهای بزرگ و کوچک و دیوارهای نگهدارنده، ساختمانهای بلند مرتبه و مانند آن که شرکت خود را برای فعالیت گسترده در این مورد آماده و توانمند کرده است.

2-  امور بهسازی و روسازی راه و تثبیت اراضی، که در این بخش، تثبیـت اراضـی سست دارای خاک ریزدانه و باتلاقی، با استفاده از آهک و به روش مکانیزه و نیز بهسازی لایه های زیر سازی راه از طریق  بازیافت آسفالت موجود آنها با بهره گیری از ماشین آلات ویژه، قابل ذکر است. توجه به شیوه های اجرائی و مواد و مصالح جدید و خاص، و همچنین بهره گیری از تکنولوژی های نو، نقطه محوری چشم انداز شرکت بوده و ضمن عمق بخشیدن به این امور از طریق انجام پروژه های بهسازی لایه های رویی راه به روش بازیافت گرم بکارگیری شیوه های نوین دیگر مانند Micro surfacing  و نیز استفاده از مصالح و مواد تقویت کننده مانند ژئوتکستایل در این بخش مورد تأکید است.

3-  زمینه سازی سنجیده و سازمان یافته برای کسب توانمندی تخصصی و تجربه لازم در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی، صنعتی با تأکید بر شیوة اجرائی (EPC ) متداول در بخش پیمانکاری با تأکید بر اجرای پروژه های محدود و مؤثر در زمینه صنعت نفت وگاز، پتروشیمی و همچنین گرایشهای عمران مانند ساخت پل، ابنیه و ساختمانهای بزرگ و مهم، سد و تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی. اجرای پروژه های مربوط به انرژی نظیر تاسیسات نیروگاهی، خط انتقال و پست های فشار قوی و انرژی های نو و انرژی اتمی.

ب: اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف:

1-  ساماندهی و اتمام پروژه های باقیمانده و اخذ پروژه های جدید و سود آور کردن شرکت.

2-  نوسازی ساختاری شرکت و تدوین چارت سازمانی متناسب با فعالیتهای آن.

3-  شرکت در مناقصات و اخذ پروژه های جدید در جهت اهداف کلی شرکت (راهسازی، عملیات عمرانی پروژه های نفت و گاز، بازیافت آسفالت و بهسازی راه).

4-  انجام فعالیتهای مربوط به تداوم سیستم تضمین کیفیت و ایجاد تمهیدات لازم برای نگهداری و پایش سیستم در سالهای آتی.

5-    سازماندهی و تقویت دفتر فنی شرکت و فعال تر کردن بخش های زیر مجموعه آن.

6-  استقرار سیتسم HSE در شرکت.

ج:  اقدامات در دست انجام در جهت اهداف:

1-    پیاده کردن سیستم کنترل پروژه.

2-    پیگیری توسعه دفتر فنی و تبدیل آن به دفتر فنی و مهندسی و طراحی.

3-    برنامه ریزی برای تأسیس یک شرکت مهندسین مشاور با توجه به مفاد بند (الف-3) "EPC "

4-    تقویت سیستم مدیریتی و جانبی شرکت، متناسب با حجم پروژه ها و عملیات فنی و اجرائی.

د : برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات (خصوصاً ماشین آلات ویژه و مکمل)

1-  توسعه کمی و کیفی ماشین آلات از جمله تثبیت و بازیافت آسفالت، براساس پروژه یابی برنامه ریزی شده و گسترده برای آنها با تاکید بر سودآوری لازم.

2-  فعال کردن و توسعه دامنه عملکرد " سازمان ماشین آلات شرکت"، ضمن بهینه سازی شیوه های مدیریت و اداره آن.

ه : تقویت مؤلفه های فعالیت شرکت:

1-  انجام تجزیه و تحلیل های فنی – اقتصادی در چارچوب خصوصیات عملیات عمرانی نفت و گاز و پروژه های  راه و باند و مانند آن.

2-    حفظ، جذب و ارتقاء دانش نیروی انسانی متخصص و مجرب.

3-    بکارگیری فن آوری های نوین

4-    بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات مناسب و پیشرفته.

5-    تهیه مکان مناسب جهت بهینه سازی محل استقرار دفتر مرکزی شرکت در تهران.

و : مطالعات، بررسی ها و پژوهش:

1-  تجزیه و تحلیل مستمر پروژه های اجرائی، مطالعاتی و جهت گیری های بودجه کشور، برای تعیین راهبرد اصلی شرکت و تضمین سود آوری در آنها و توجه به تحول و نوسازی ساختاری، متناسب با مؤلفه های کاری و پروژه های ذیربط و مطرح نمودن بازخورد آنها در نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی از قبیل مجمع سهامداران، هیئت مدیره شرکت و کمیسیون فنی اجرائی و مانند آن.

2-  فعال نمودن امور "پژوهش" و توجه در دوره چشم انداز از طریق برنامه ریزی های لازم، بکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط، مشارکت در رخدادها و فعالیت های پژوهشی ذیربط، اختصاص رقم مشخصی از درآمد شرکت، با هم آهنگی ذینفعان برای امر توسعه و پژوهش، ضمن فرهنگ سازی در این مقوله مهم و تعیین کننده، تعریف پروژه های منطبق بر نتایج پژوهش، و انجام بررسی های لازم جهت پایش تأثیر این کار در مسیر کلی حرکت شرکت و اصلاح مسیر در صورت لزوم، تا دستیابی به راهکارهای مناسب.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ره گستر نفت در جهت افزایش کیفیت پروژه های خود در سال 1386 موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2000و در سال 1390موفق به کسب گواهینامه بر مبنای استانداردهای ISO 14001:2004وOHSAS 18001:2007وHSE-MSاز موسسه TUVIntercertشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیرنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

پروژه های بازیافت سرد آسفالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

سال فهرست بها

مبلغ اولیه قرارداد (ریال)


شروع

پایان

بهسازی و روکش آزادراه تهران-قم
به روش بازیافت سرد آسفالت

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

هراز راه

راه و باند 1377

27,207,336,0001379

1384

بهسازی و روکش بزرگراه بهشت زهرا(س)
به روش بازیافت سرد آسفالت

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

گذر راه

راه و باند 1381

4,000,000,0001382

 

1383

بهسازی و روکش محور بیجار-دیواندره
به روش بازیافت آسفالت (قطعه اول)

اداره کل راه و ترابری کردستان

تدبیر فرود راه

راه و باند 1385

3,800,000,0001385

1385

بهسازی و روکش محور بیجار-دیواندره
به روش بازیافت آسفالت (قطعه دوم)

اداره کل راه و ترابری کردستان

تدبیر فرود راه

راه و باند 1385

4,900,000,0001386

1386

بهسازی بزرگراه تهران - مشهد حدفاصل سبزوار-میامی به روش بازیافت سرد آسفالت

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

پاسیلو

راه و باند 1385

10،000،000،000

1386

1387

پروژه های توسعه و بهسازی فرودگاه

 

 

 

پروژه های توسعه و بهسازی فرودگاه

 عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

سال فهرست بها

مبلغ اولیه قرارداد(ریال)

سال شروع

سال پایان

 روکش و توسعه عوامل پروازی فرودگاه سنندج

شرکت فرودگاههای کشور

فرودراه

 راه و باند 1381

 18،004،000،000

 1382

 1387

 توسعه و بهسازی فرودگاه لاوان

 شرکت نفت فلات قاره

 چرخ بال بستر

 راه و باند و ابنیه 1385

 105،888،000،000

 1386

 1390

 

پروژه های زیرسازی راه آهن

 

 عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

سال فهرست بها

مبلغ اولیه قرارداد (ریال)

سال شروع

سال پایان

 زیرسازی راه آهن دوخطه ایستگاه کویر-گرمسار

 راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پاسیلو

 راه و باند 1386

 92،220،000،000

 1387

1390

 زیرسازی راه آهن خرمشهر-شلمچه

 راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 مترا

  راه و باند 1386

 10،000،000،000

 1386

 1387

پروژه های تثبیت خاک

 

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

سال فهرست بها

مبلغ اولیه قرارداد (ریال)

سال شروع

سال پایان

تثبیت و تحکیم 500 هکتار اراضی منطقه ویژه پارس جنوبی

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

ره شهر

راه و باند 1383

128،345،000،000 

 1384

 1385

 تثبیت بستر راههای داخلی مجتمع کشت و صنعت اهواز

شرکت توسعه نیشکر و صنایع وابسته

هراز راه

فهرست خاص

69،903،138،000 

1382

1384

سایر پروژه ها

 

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

سال فهرست بها

مبلغ اولیه قرارداد (ریال)

سال شروع

سال پایان

 احداث راههای داخلی توسعه نیشکر جنوب اهواز

 شرکت توسعه نیشکر

هراز راه

فهرست بها خاص

69،903،138،000 

1382

1384

پروژه های در دست اجرا

فاز 19 عسلویه

 

عنوان پروژه: آماده‌سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز 19 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما: شرکت پتروپارس ایران

موضوع قرارداد: عبارتست از مهندسی، تهیه و تامین مواد و مصالح، ماشین‌آلات و ابزار، اجرا و عملیات خاکی و تحویل زمین آماده شده پالایشگاه فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی در منطقه تنبک واقع در 10 کیلومتری شهرستان کنگان استان بوشهر .

مبلغ اولیه قرارداد: بالغ بر 50،000،000 دلار .

این قرارداد مشتمل بر 9،000،000 مترمکعب خاکبرداری، 4،500،000 مترمکعب خاکریزی، 10،000 مترمکعب عملیات بتنی، 21 کیلومتر راهسازی، 6410 مترطول تهیه و اجرای فنس و 250،000 مترمربع سنگ چینی می‌باشد. در اجرای عملیات خاکریزی از تکنولوژی نوین تراکم دینامیکی جهت تسریع در عملیات استفاده شده است.

درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه 80% می‌باشد. عکس‌های ذیل گوشه‌ای از عملیات اجراشده در این پروژه را به نمایش می‌گذارد.

راه آهن غرب

عنوان پروژه: زیرسازی راه‌آهن قطعه 4/ب اراک - کرمانشاه

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مشاور: مهندسین مشاور پاسیلو

موضوع قرارداد عبارتست از زیرسازی راه‌آهن به طول 47 کیلومتر و اجرای 220 دستگاه ابنیه همسان و 11 دستگاه پل خاص. محل پروژه در شهرستان نهاوند استان همدان واقع است

این قرارداد مشتمل بر 3،000،000 مترمکعب خاکبرداری، 2،000،000 مترمکعب خاکریزی، 26،000 مترمکعب عملیات بتنی می‌باشد. در اجرای پلهای خاص این پروژه 780 مترطول شمع ریزی اجرا می‌گردد.

درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه 30% می‌باشد. عکس‌های ذیل گوشه ای از عملیات ‌‌‌اجراشده در این پروژه را به نمایش می‌گذارد.

راه آهن دوخطه ایستگاه کویر-گرمسار

 

عنوان پروژه: طرح و اجرای زیرسازی راه آهن دوخطه ایستگاه کویر- گرمسار

کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران. مشاور همکار ره گستر نفت: شرکت مهندسین مشاور پاسیلو، مدیریت طرح مهندسین مشاور هراز راه.

موضوع قرارداد عبارتست از مطالعه، طراحی و اجرای زیرسازی راه آهن به طول 26 کیلومتر و اجرای 110 دستگاه ابنیه همسان و یک دستگاه پل خاص. محل پروژه حدفاصل ایستگاه کویر و ایستگاه گرمسار در شهرستان گرمسار واقع است .

این قرارداد مشتمل بر 1،200،000 مترمکعب خاکبرداری، 1،100،000 مترمکعب خاکریزی، 30،000 مترمکعب عملیات بتنی می باشد.

درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه 80% می باشد. عکس های ذیل گوشه ای از عملیات اجراشده در این پروژه را به نمایش می گذارد.

فرودگاه لاوان

 

عنوان پروژه: توسعه و بهسازی فرودگاه جزیره لاوان

  کارفرما: شرکت نفت فلات قاره،  مشاور همکار ره گستر نفت: شرکت مهندسین مشاور چرخ بال بستر

موضوع قرارداد عبارتست از تطویل باند پرواز موجود به طول 625 متر، اجرای سیستم لایتینگ با تجهیزات شرکت تورن فرانسه، احداث برج مراقبت جهت استقرار تجهیزات ناوبری، تعریض باند موجود از 45 متر به 60 متر، ساخت پل و مسیر تاکسی وی، توسعه آپرون و احداث ساختمانهای آتش نشانی و اتاق کنترل.

این قرارداد مشتمل بر 100،000 مترمکعب خاکبرداری، 250،000 مترمکعب خاکریزی، 40،000 مترمکعب زیراساس و اساس، 16،000 تن آسفالت بیندر و توپکا310،000 مترمربع-سانتیمتر اساس قیری و 2،500 مترمکعب عملیات بتنی می باشد.

درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه 98% می باشد. عکس های ذیل گوشه ای از عملیات اجراشده در این پروژه را به نمایش می گذارد.

 

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط