آموزش نرم افزار word 2007 - فصل دوم

آموزش ورد

تعداد بازدید: 77568
کد مطلب: 11852
تاریخ انتشار: 11:55 26 مرداد 1391

آموزش ورد

 
 

Page Layout -->  Page Background --> Page Color

پالت رنگی شامل تم­ های مختلف رنگی و رنگ­ های استاندارد که با قرارگرفتن روی هرکدام آن رنگ به صفحه داده می­ شود.

درصورتی که با گرفتن پیش نمایش مشاهده شود رنگ صفحه درچاپ تاثیر ندارد تنظیمات زیر انجام شود:

Office Button --> Word Options --> Display --> Printing Options --> Print background colors and images

3 گزینه درانتهای پالت رنگی مشاهده می­شود:

 1. No Color بدون رنگ.

 2. More Colors… رنگ­ های بیشتر.

 3. Fill Effect… جلوه­ های رنگی بیشتربرای پرکردن صفحه با 4 تب:

تب اول: Gradient افکت­های چند رنگ، حرکت ازیک رنگ به رنگ دیگر با 4 حالت:

 1. One Color حرکت ازتیره به روشن .Dark………Light

 2. Two Color انتخاب 2 رنگ.

 3. Preset چینش رنگ­ها ازقبل تعیین شده.

سایرگزینه­های این بخش:

 1. Transparency شفافیت از...........به

 2. Shading Styles سبک سایه زدن آن رنگ که در 3 گزینه فوق کاربرد دارد شامل:

 • Horizontal افقی

 • Vertical عمودی

 • Diagonal up قطری اصلی

 • Diagonal down قطری فرعی

 • From Corner از گوشه

 • From Center از مرکز

 1. Rotate fill effect with shape  این گزینه غیرفعال است.

تب دوم: Texture بافت­ های مختلف

انواع بافت­ های از پیش تعیین شده درزمینه­ های چوب ، آب ، کاشی و موزاییک درحالت­ های مختلف. با انتخاب هریک ازبافت­ ها و زدن OK صفحه ازآن بافت پوشیده می­ شود و با گرفتن صفحات جدید تمام صفحات آن حالت را می­ گیرند.

گزینه Other texture… بافت­ های دیگر ، پنجره Pictures بازشده با انتخاب تصویر ، عکس حالت بافت را به خود گرفته و صفحه را به شکل کاشی (تکرار) می­ پوشاند.

تب سوم: Pattern الگو با مدل­ های متعدد و رنگ­ های متفاوت.

الگوها، مدل­هایی به شکل شطرنجی، اریب و هاشورخورده هستند با 2 رنگ:

 • Foreground رنگ رو

 • Background رنگ زیر

با این 2 گزینه تغییررنگ انجام می­ شود. با انتخاب هر مدل نام آن در پایین مشاهده می­ شود.

همه نمونه­ های این قسمت جالب نیستند وهم برای مشاهده وهم برای چاپ مشکل ایجـــاد می ­کنند بیشتر در مواردی که رنگ فونت با رنگ زمینه متفاوت است کاربرد دارد.

تب چهارم: Picture انتخاب تصویرو وارد کردن درصفحه که چون جوهر زیادی مصرف می­کند در چاپ مقرون به صرفه نیست.

تفاوت این قسمت با تب دوم در این است که تصاویر در این تب تمام صفحه را اشغال می­کند ، ولی درتب دوم معمولا به حالت تکرار و کاشی کاشی می­ آید.

تب اول این بخش و انتخاب رنگ­های ساده درزمینه صفحات و برای شکل­ ها گزینه بهتری است ، درقسمت­ های گرافیکی ورد و به ویژه درپاورپونت برای ایجاد طرح­ های 3 بعدی کاربرد دارد.

 
 

Page Layout --> Paragraph --> Indent

Page Layout --> Paragraph --> Spacing

تورفتگی­ ها با 2 گزینه:

 1. Indent Before میزان تورفتگی ازسمت راست پاراگراف (قبل ازپاراگراف) این میزان درسمت راست خط کش (فارسی) مشاهده می ­شود. اگر یک و نیم سانت تورفتگی ایجـــــــاد شود ، خط کش به همین میزان به داخل می­ آید. این تورفتگی با مستطیل پایین خط کش نیز انجام می­ شود.
 1. Indent After میزان تورفتگی ازسمت چپ پاراگراف (بعد ازپاراگراف) این میزان درسمت چپ خط کش (فارسی) مشاهده شده و نوشته به سمت راست حرکت می­ کند ، درصورت افزایش این میزان نوشته شکسته شده و به خط بعد می ­رود.

بهترین گزینه: تراز پاراگراف دروسط صفحه ، تورفتگی از راست و چپ کمتر. واحد تورفتـــگی سانتی متر و میزان 0 تا 3 سانتی متر برای امور اداری مناسب است.

فاصله­ ها با 2 گزینه:

 1. Spacing Before افزایش فاصله ازقبل ، فاصله پاراگراف از پاراگراف قبلی

 2. Spacing After افزایش فاصله ازبعد ، فاصله پاراگراف از پاراگراف بعدی

واحد فاصله پونت یاpt  است و هر 12 pt برابر یک سانتی متراست.

برای مشاهده بهتر 2 کلید End رفتن به آخر پاراگراف و Enter به پاراگراف بعد راهنــــمایی می­ کند این گزینه ­ها درفلش انتهایی پاراگراف هم هست.

 
 

Page Layout --> Page Background --> Water Mark

علامت آب ، به لحاظ این که نوشته به صورت کم رنگ درپس زمینه صفحه قرار می­ گیرد و علت آن این است که نوشته پس زمینه مانعی برای نوشته­ های اصلی نباشد.

با بازشدن منو مدل­ های مختلف ازپیش تعیین شده با عنوان­ های: محرمانه ، کپی ممنوع ، فوری ، ضروری و ... درحالت های افقی و قطری ، با 2 نمونه چرک نویس و اصلی مشاهده می­ شود.

حالت قطری بهترین گزینه است چون تمام صفحه را پوشش می­دهد، حالت افقی به صورت یک خط و دروسط صفحه قرار می­ گیرد که چندان جالب نیست ، حالت عمودی هم برای صفحاتی که افقی چاپ می­ شوند مناسب است.

دربخش انتهایی منو 3 گزینه مشاهده می­شود:

 1. Custom Water Mark مدل­های سفارشی با 3 حالت:
 • No Water Mark بدون علامت.

 • Picture Water Mark درج تصویردرپس زمینه صفحات با 3 آیتم:

 • Select Picture انتخاب تصویر.

 • ScaleèAuto مقیاس تصویر.

 • Washout درج تصویربه حالت کم رنگ، اگراین گزینه غیرفعال شود تصویر پررنگ درج شده و مانع متن اصلی می­ شود.

         ازاین گزینه برای درج لوگوی شرکت­ها و موسسات استفاده می­شود وتصویردر وسط صفحه قرارمی­ گیرد.

        تفاوت این گزینه با Picture در Insert همین است که درگزینـــه اخیرتصویر تمام صفحه را می­پوشاند ولی دراین جا دروسط قرارمی­ گیرد.

 • Text Water Mark درج متن درپس زمینه صفحات با 7 آیتم:
 • Language انتخاب زبان

 

 • Text انتخاب متن

دراین قسمت نوشته­های پیش فرض شامل: اصلی ، پیش نویس ، شخصی ، فوری ، فوق العاده سری ، محرمانه ، نسخه ، نمونه و هرچه سریع تر مشاهده می­ شود که می­­­ توان انتخاب کرد ، هم چنین می­ توان نوشته مورد نظر را تایپ نمود.

 • Font تغییرقلم نوشته که درفارسی بهترین گزینه Titer است.

 • Size تغییراندازه نوشته که بهترین گزینه Auto است.

 • Color انتخاب رنگ نوشته.

 • Layout چیدمان با 2 حالت:

 • Diagonal قطری.

 • Horizontal افقی.

 • Semitransparent حالت شفاف و کم رنگ.

 1. Remove Water Mark حذف نوشته پس زمینه

 2. Save Selection to water mark Gallery… ذخیره پس زمینه انتخابی