سطح

فوت مربع

تعداد بازدید: 47905
کد مطلب: 11228
تاریخ انتشار: 11:39 10 مرداد 1391

فوت مربع

 
 

سطح (Area) به حاصلضرب طول در عرض یک بخش از فضا اطلاق می شود. واحد سطح بسته واحد طول و عرض انتخابی شما دارد. سطح یک کمیت دو بعدی است در حالیکه حجم کمیتی سه بعدی می باشد. از لحاظ جبری مساحت یک شکل را می توان به مربع های کوچک ثابت و یک اندازه تبدیل کرد و اندازه سطح را برحسب مربع واحد آن بیان نمود.

 
 

هر واحد سطح، مرتبط با توان دوم واحد طول انتخابی است. مساحت می تواند با متر مربع (m2) ، سانتی متر مربع (cm2)، میلی متر مربع (mm2) ،کیلومتر مربع km2))،فوت مربع (ft2)  ،یارد مربع  (yd2) و مایل مربع  (mi2) اندازه گیری شود.

 

جدول تبدیل واحد سطح متریک

1 cm2

100 mm2

1 dm2

100 cm2

1 m2

100  dm2

1  dam2 دکامتر

100  m2

1  hm2  هکتومتر

100  dam2   

1 km2

1000000  m2

1 km2

100 hm2

1 Are آر

100  m2

1 Hectare  

100 Ares

 

جدول تبدیل واحد سطح انگلیسی

1 in2

 645.16    mm2

1 ft2

144 in2

1 yd2

9 ft2

1 Section

1 mi2

1 mi2

2.58 km2

 

 

 
 

P همان عدد پی 3.14 می باشد.

کره

کره


V4/3 =حجم  pr3
A4 = سطحpr2

 

مکعب مستطیل 

     مکعب مستطیل


Vحجم = lwh

A2=  سطحlw + 2lh + 2wh

 

منشور

منشور


Vحجم =sh

S: مساحل مثلث کف

P: سطح جانبی

A2 = سطحs+3p

استوانه  

    استوانه

Vحجم = pr2 h
A2= سطحprh + 2pr2

مخروط

V1/3=حجم pr2h
Aسطح= pr2 + prs
Aسطح = pr2 + prs =pr2 + pr(r2+h2)1/2

 

 
 

مَساحت یا رُویه تعیین‌کنندهٔ بزرگی یک سطح دوبعدی است، تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل گویند . این سطح می‌تواند مربوط به یک شکل دوبعدی یا یک شکل سه‌بعدی باشد. یکای مساحت بر پایهٔ سیستم SI متر مربع (m²) است و آن برابر مساحت مربعی با ضلع یک‌متر است.

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
علیرضا بغیری
19:03 14 ارديبهشت 92
plus  4  
min   3
مطالب مرتبط