کنتور آب

کنتور آب

تعداد بازدید: 6904
کد مطلب: 16697
تاریخ انتشار: 14:39 15 تير 1392

کنتور آب

 
 

کنتور آب (water meter) به وسیله اندازه گیری حجم آب مصرفی در ساختمان های بزرگ و کوچک گفته می شود. واحد اندازه گیری بسیاری از کنتورها متر مکعب یا لیتر بوده اما در کشورهای امریکایی بر اساس گالن یا فوت مکعب کالیبره شده اند.

انواع مختلفی کنتور وجود دارد که انتخاب آن ها بر اساس روش های اندازه گیری جریان، نوع مصرف کننده و دقت لازم می باشد..

کنتور آب

 
 

دبی حداکثر Qmax

بیشترین دبی است که کنتور می تواند در یک فاصله زمانی کوتاه بدون خرابی و بدون افزایش در خطای مجاز 2±% و افت فشار شبکه کار کند.

دبی شروع Qst

کنتورهای سرعتی به میزان اصطکاک قطعات متحرک کنتور در کنتورهای حجمی به شکاف فرار آب از بین جز تشخیص دهنده و محفظه کاری بستگی دارد.

دبی حداقل Qmin
حداقل جریانی است که در آن منحنی عملکرد کنتور وارد محدوده مجاز 5±% می شود.

دبی انتقال Qt

مقدار دبی است که در آن خطای عملکرد کنتور از محدوده مجاز 5±% به محدود مجاز 2±% وارد می شود.

دبی اسمی Qn

مقدار دبی است که کنتور در شرایط عمومی یا به عبارت دیگر در شرایط کاری پیوسته و متناوب بدون تجاوز از خطای مجاز 2±% کار می کند و معمولا برابر نصف دبی حداکثر است.

 
 

1-1تقسیم بندی کنتورهای آب بر اساس دقت عملکرد و کلاس کاری

کنتور کلاس A (دقت کم)

این کنتورها دارای دقت کم در اندازه گیری جریان هیدرولیکی می باشند و دامنه کارکردشان 60 تا 150 لیتر بر ساعت می باشد. این بدان معنی است که کنتور مذکور در صورت گذر دهی حداقل 60 لیتر و حداکثر 150 لیتر آب در یک ساعت، با یک خطای مورد قبول نتیجه قرائت صحیح را نشان می دهند.

کنتور کلاس B (دقت متوسط)

این کنتورها دارای دقت متوسط در اندازه گیری جریان هیدرولیکی می باشند و دامنه کارکردشان 30 تا 120 لیتر بر ساعت می باشد.

کنتور کلاس C (دقت خوب)

این کنتورها دارای دقت خوبی در اندازه گیری جریان هیدرولیکی می باشند و دامنه کارکردشان 15 تا 22.5 لیتر بر ساعت می باشد. عمده کنتورهای خانگی از این نوع می باشد.

کنتور کلاس D (دقت بسیارخوب)

این نوع کنتورها دارای دقت بسیار خوبی در اندازه گیری جریان هیدرولیکی بوده و دامنه کارکردشان 11.25 تا 17.25 لیتر بر ساعت می باشد.

جدول 1_کلاس بندی کنتورهای آب سرد طبق استاندارد ISO 4064 بر اساس Qmin و Qt

کلاس کنتور

دبی

Qn<15m3/h

Qn>15m3/h

کلاس  A

Qmin

0.04 Qn

0.08 Qn

Qt

0.1 Qn

0.3 Qn

کلاس  B

Qmin

0.02 Qn

0.03 Qn

Qt

0.08 Qn

0.2 Qn

کلاس  C

Qmin

0.01 Qn

0.006 Qn

Qt

0.015 Qn

0.015 Qn

کلاس   D

Qmin

0. 0075 Qn

 

Qt

0.0115 Qn

 

        

جدول 2_کلاس بندی کنتورهای آب گرم طبق استاندارد ISO 4064 بر اساس Qmin و Qt

کلاس کنتور

دبی

Qn<15m3/h

Qn>15m3/h

کلاس  A

Qmin

0.04 Qn

0.08 Qn

Qt

0.1 Qn

0.2 Qn

کلاس  B

Qmin

0.02 Qn

0.04 Qn

Qt

0.08 Qn

0.15 Qn

کلاس  C

Qmin

0.01 Qn

0.02 Qn

Qt

0.06 Qn

0.01 Qn

کلاس   D

Qmin

0. 01 Qn

 

Qt

0.015 Qn

 

 

 

2-1 تقسیم بندی کنتورها بر اساس سایز یا اندازه

به طور کلی می توان کنتورها را بر اساس سایز یا اندازه آن ها به دو گروه زیر تقسیم بندی نمود.

کنتورهای سایز پایین (خانگی)

کنتورهای سایز بالا (حجیم)

معمولا کنتورهای با سایز کمتر از 50 میلی متر (2اینچ) را سایز پایین یا خانگی و کنتورهای با سایز 50 میلی متر و بیشتر را حجمی می نامند.

3-1 تقسیم بندی کنتور های آب بر اساس تماس قطعات با آب

کنتورها بر اساس چگونگی تماس قطعات با آب می توان به سه گروه زیر تقسیم بندی نمود:
 

کنتورهای تر

کنتورهای نیمه تر یا نیمه خشک

کنتورهای نوع خشک

 

 
 

معیارهای انتخاب کنتور

 

مشخصات شیمیایی و فیزیکی آب

شرایط هیدرولیکی آب در محلی که کنتور نصب می شود

حداکثر و حداقل درجه حرارت کاری کنتور

حداکثر فشار کاری کنتور

اندزه دهانه های ورودی و خروجی کنتور یا سایز کنتور

طول کنتور

دقت کاری یا کلاس کنتور

افت فشار ناشی از وجود کنتور در شبکه

طول عمر کنتور

 

استانداردها

استاندارد ISO )ISO 4064)

جامعه اقتصادی اروپا E.E.C (استاندارد کنتور آب سرد E.E.C 75/33 و استنادارد کنتور آب گرم E.E.C 79/33)

انجمن کارهای آبی امریکا AWWA

جدول3_ قطر کنتورهای خانگی

تعداد واحدهای آپارتمانی

قطر کنتور (اینچ)

1 تا 4

½

4 تا 8

¾

8 تا 16

1

16 تا 25

1 1/2

25 و بالاتر

2

 

حریم مجاز کنتورهای آب و فواصل آن ها از یکدیگر

در صورتی که چند تا کنتور به طور موازی با هم نصب شده باشند جهت جلوگیری از اثرات نامناسب به لحاظ امواج مغناطیسی بر یکدیگر کنتور ها را مطابق شکل زیر می بندند.

 
 

اکثر کنتورها شبیه آن چه در شکل می بینید هستند.

عقربه: هنگامی که آب از کنتور می گذرد عقربه شروع به حرکت می کند. گردش یک دور کامل عقربه، معادل 1 فوت مکعب یا 7.48 گالن است.

نشانگر جریان پایین: این نشانگر به ازای جریان های کم آب حرکت می کند. هر گونه جابه جایی کوچک شامل نشتی را این نشانگر ثبت می نماید.

شمارنده: شمارنده در واقع تمام آب مصرفی را همانند کیلومتر شمار خودرو نشان می دهد.

آب مصرفی در صفحه نمایش به شرح زیر است:اعداد به ترتیب از راست به چپ، 1 فوت مکعب، 10 فوت مکعب، 100 فوت مکعب و نمی تواند تغییر داده شود.

 

 

 
 

A water meter is a brass bodied device that is typically installed in the crawlspace of homes, multi-family dwellings or commercial accounts to measure water use. All water fixtures, including outside house bibs, are plumbed after the meter in order for it to capture all water use. While most residents are not metered in the City of Juneau, residences having two or more units, commercial businesses, and bulk water sales are required to have a meter.

Do you need a meter? Ask yourself the following questions…more

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
رستم گماری
اگر ممکنه لطفا دلیل خراب شدن شمارنده وایا قابل تعمیر هست یا نه وقطعات قابل تعویض هستند را اريهبدهید.
<<پاسخ به این نظر
14:01 24 تير 93
plus  0  
min   0
مطالب مرتبط