معرفی کتاب شرح جامع بیماری‌های گیاهی ... (4592)

معرفی کتاب شرح جامع بیماری‌های گیاهی ... (4592)

تعداد بازدید: 6983
کد مطلب: 4592
تاریخ انتشار: 15:27 04 ارديبهشت 1391

معرفی کتاب شرح جامع بیماری‌های گیاهی ... (4592)

 
 

نام کتاب: شرح جامع بیماری‌های گیاهی مهندسی کشاورزی (بیماری‌شناسی گیاهی)

نام نویسنده: سمیرا پیغامی‌آشنایی

توضیحات: چاپ اول 1389

ناشر: ارشد (انتشارات)

موضوع: گیاهان، بیماریها و آفتها، راهنمای آموزشی (عالی)

شابک: 9786001155895

تعداد صفحه: 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1389

 
 

بیماری های قارچی گندم و سایر غلات

زنگ های گندم

سیاه،زنگ ساقه، زنگ خطی

زرد،برگی

ایرانی جو

سیاهک های غلات

پنهان

آشکار

پنهان جو،سیاهک سخت جو

پیچیدگی و سیاه شدن خوشه، برگ و ساقه گندم و جو

سفیدک سطحی غلات و جو

ارگوت، ناخنک و سیخک غلات

سفیدک داخلی، سفیدک کرکی گندم (CRAZY TOP)

فوزاریوم ها

کپک های برفی

لکه فوما

لکه برگی گندم

سپتوریوز و لکه سفید گندم

بیماری های جو

سوختگی برگ، اسکالد و کچلی برگ

نوارک، نوار قهوه ای و لکه نواری

لکه توری

لکه قهوه ای

لکه خطی سفالوسپوریومی غلات

بیماریهای برنج

بلاست

لکه قهوه ای

شیت بلایت برنج، سوختگی غلاف

پوسیدگی طوقه

سیاهک برنج، سیاهک دروغین

سفیدک داخلی، سفیدک کرکی

عوامل پوسیدگی غلاف برگ پرچم برنج

عوامل سیاه شدگی بذر برنج

بیماریهای ذرت و سور گوم (ذرت خوشه ای)]

بیماریهای ذرت

سیاهک معمولی ذرت، سیاهک گالی

 

سیاهک خوشه، سیاهک گل آذین نر سیاهک سر

سفیدک داخلی ذرت

زنگ معمولی

زنگ جنوبی

عوامل سوختگی گیاهچه در ذرت

لکه برگی، سوختگی برگ

پوسیدگی ساقه

لکه قهوه ای

بیماریهای ذرت خوشه ای (سورگوم)

سیاهک پنهان دانه ذرت خوشه ای

سیاهک آشکار دانه سورگوم

سیاهک خوشه سورگوم

سیاهک شاخی ذرت خوشه ای

سفیدک کرکی سورگوم، سفیدک داخلی سورگوم

بیماری های ارزن

سفیدک کرکی ارزن

سیاهک ارزن، سیاهک خوشه ارزن

بیماری های نیشکر

سیاهک

بوته میری آوندی

بیماریهای چغندر قند

پوسیدگی های: نرم ، اسکلروتینیایی، فومایی-ساق سیاه، سیاه ریشه، ذغالی، بنفش

 

سفیدک سطحی

گال زگیلی

لکه سفید، لکه گرد

سفیدک داخلی

زنگ

لکه برگی آلترناریایی

لکه برگی رامولاریایی

پژمردگی ورتیسلیومی و فوزاریومی

بیماریهای توتون

سفیدک داخلی، کپک آبی

ساق سیاه

سفیدک سطحی

پژمردگی فوزاریومی و ورتیسلیومی

کنترل دو بیماری پژمردگی توتون

عوامل بیماریزای انباری توتون

پوسیدگی ذغالی ریشه و اسکلروتینیایی توتون

بیماری های پنبه

عوامل مرگ گیاهچه

آنتراکنوز

پوسیدگی سفید ریشه

پژمردگی ورتیسلیومی

عوامل لکه برگی

زنگ پنبه

پوسیدگی ساقه و ریشه

پوسیدگی ذغالی

آنتراکنوز و شانکر طوقه و ریشه

سفیدک سطحی

بیماری های آفتابگردان

سفیدک داخلی

زنگ

ساق سیاه

پوسیدگی اسکلروتینیایی، پوسیدگی آبکی

پوسیدگی طبق در آفتابگردان

پوسیدگی خاکستری

سفیدک سطحی

پوسیدگی ریشه و طوقه

پژمردگی و زردی آفتابگردان، ماتل برگی

زنگ سفید

بیماری های بادام زمینی

لکه برگیها

زردی و پژمردگی بوته بادام زمینی

زنگ

پوسیدگی اسکلروتینیایی

کپک زرد

پوسیدگی خاکستری

بیماریهای سویا=لوبیای روغنی

سفیدک داخلی

لکه ارغوانی

پوسیدگی ریشه و طوقه

سفیدک سطحی

پوسیدگی ذغالی

مرگ گیاهچه

بیماریهای گلرنگ

زنگ

پوسیدگی ریشه، بوته میری

پژمردگی فوزاریومی

پژمردگی ورتیسلیومی

لکه برگیها

پوسیدگی سر، پوسیدگی خاکستری

سفیدک سطحی

سفیدک داخلی

پوسیدگی ریشه و ساقه

بیماری های کنجد

بوته میری، سوختگی فیتوفتراپی

پژمردگی ورتیسلیومی کنجد

پوسیدگی ذغالی، ساق سیاه

پژمردگی فوزاریومی

سفیدک سطحی کنجد

لکه های قهوه ای و سفید

بیماری های کلزا

پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه

سوختگی

سفیدک داخلی

زنگ سفید

سفیدک سطحی

پژمردگی فوزاریومی

پوسیدگی ساقه و طوقه، پوسیدگی سفید

بیماریهای حبوبات

عوامل مرگ گیاهچه حبوبات

پوسیدگی و پژمردگی فوزاریومی

زنگ

پوسیدگی ریشه و طوقه

آنتراکنوز لوبیا

پوسیدگی ذغالی باقلا

لکه شکلاتی، لکه قهوه ای باقلا

برق زدگی نخود

ساق سیاه

زردی نخود

سفیدک سطحی

بوته میری لوبیا چشم بلبلی

لکه های قهوه ای و زاویه ای لوبیا

بیماری های گیاهان علوفه ای

لکه قهوه ای یونجه

سفیدک داخلی یونجه

سفیدک داخلی شبدر

لکه آجری یونجه، لکه سپری

زنگ یونجه

لکه برگی یونجه

سفیدک سطحی یونجه

پژمردگی و پوسیدگی ریشه یونجه

بیماری های شبدر

لکه سیاه

سفیدک سطحی

زنگ

پوسیدگی ریشه، گموز

 

 
 

سیب و گلابی:

بیماری های قارچی

پوسیدگی ریشه و طوقه

پوسیدگی سفید ریشه

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

لکه سیاه

سفیدک سطحی

پوسیدگی تلخ میوه

لکه سفید گلابی، سپتوریوز

زنگ

شانکرها

شانکر نکتریایی سیب و گلابی

شانکر ناشی از قارچ

عوامل شانکر درخت سیب

دارخور، فتیله نارنجی، شانکر درخت سیب و سایر درختان میوه

بیماری های پس از برداشت سیب و گلابی

کپک آبی

پوسیدگی خاکستری و موکوری

بیماری دوده ای و فضله مگسی (این دو بیماری با هم دیده می شوند)

نقطه سیاه

بیماری های هلو

سفیدک پودری هلو و شلیل

بیماری های ناشی از جنس

1- پیچیدگی برگ، باد سرخ، لب شتری هلو و شلیل

2- پیچیدگی برگ گیلاس، جاروی جادوگر گیلاس

3- پیچیدگی برگ گلابی

4- انبونک، خیارک آلو

5- پیچیدگی برگ بلوط

چرخه بیماری

غربالی درختان میوه هسته دار

پوسیدگی قهوه ای، مومیایی، مونیلیوز درختان میوه هسته دار

زنگ درختان میوه هسته دار

برگ نقره ای

پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی فیتوفتراپی

بیماری های پس از برداشت درختان میوه هسته دار

لکه سیاه هلو و بادام

بیماری های بادام

پوسیدگی ریشه و طوقه

لکه آجری بادام

سفیدک سطحی

بیماری های آلو

لکه قرمز گوجه و آلو

بیماری های مو

سفیدک دروغی، سفیدک داخلی

سفیدک سطحی، سفیدک پودری، سفیدک حقیقی

آنتراکنوز، پوسیدگی چشم پرنده ای

لکه زیتونی انگور، لکه زیتونی برگ انگور

پوسیدگی تلخ میوه

کپک خاکستری

بیماری های پس از برداشت انگور

بیماری های توت فرنگی

پوسیدگی نرم

سفیدک سطحی

لکه ارغوانی، لکه سفید

پوسیدگی خاکستری

بیماری های گردو

پوسیدگی ریشه و طوقه

آنتراکنوز، لکه سیاه، سوختگی برگ

پوسیدگی ماکروفومینیایی

بیماری های مرکبات

گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی قهوه ای میوه، پوسیدگی سفید

خشکیدگی شاخه مرکبات و سایر درختان میوه

آنتراکنوز

لکه قهوه ای

لکه سیاه

مرگ گیاهچه یا بوته میری

سپتوریوز

بیماری های پس از برداشت

بیماری های پسته

گموز، انگونک

ماسوی

زنگ

سفیدک سطحی

عارضه آفلاتوکسین

بیماری های انار

ترشیدگی و پوسیدگی

پوسیدگی ریشه و طوقه

بیماری های انجیر

شانکر

بیماری های زیتون

لکه طاووسی، چشم طاووسی برگ زیتون

پژمردگی ورتیسلیومی

بیماری های خرما

خامج، پوسیدگی گل آذین

لکه برگی، سیاهک دروغی

پوسیدگی میوه

بیماری دیپلودیایی

بیماری های موز

سیگاتوکای موز، لکه برگی

آنتراکنوز موز

سفیدک سطحی سنجد و فندق

سفیدک پودری گل آذین انبه و تمشک

 
 

چغندرقند

مولد موزائیک

1-موزائیک چغندرقند

2-موزائیک خیار

مولد زردی در چغندرقند

3-زردی خفیف چغندرقند

کرلی تاپ چغندرقند، ویروس پیچیدگی برگ چغندرقند

رایزومونیای چغندرقند S

بیماری های ویروسی درختان میوه

موزائیک سیب

ساقه شیاری و آبله ای سیب

پیچیدگی برگ گیلاس

کوتولگی آلو

آبله آلو

بیماری های ویروسی درختان مرکب

بیماری غم مرکبات، تریستزای مرکبات

اگزوکورتیس مرکبات

از راههای تشخیص سریع ویروئیدها

ویروس کوتولگی نارنگی انشو

بیماری های ویروسی سیب زمینی

X

Y

S

A

M

کوتولگی و زردی

غده دوکی

زردی

پیچیدگی و زردی گوجه فرنگی

بیماری های ویروسی غلات

موزائیک رگه ای گندم

موزائیک نقطه ای گندم و جو

کوتولگی زرد جو

نواری ایرانی گندم

موزائیک :

نواری و زردی جو

خاکزاد گندم

زرد گندم

راه راه آمریکایی گندم

زردی راه راه جو

نیشکر

ایرانی ذرت

ذرت

کوتولگی ذرت

ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی حبوبات

موزائیک خاردار نخود

موزائیک زردی لوبیا

پیچیدگی برگ لوبیا و نخود

موزائیک های لوبیا چشم بلبلی

موزائیک یونجه

زردی و نکروز کاهو

ویروس جمع شدگی برگ پنبه

بیماری های ویروسی توتون، سویا، برنج

ویروس برگ سفیدی برنج

موز

 
 

باکتریهای مولد لکه برگی و بلایت

آتشک توتون

لکه زاویه ای خیار

لکه برگی شمعدانی

باکتریوز بگونیا

بلایت گردو، پوسیدگی مغز گردو

لکه برگی توت

لکه برگیهای برنج

لکه برگی و لکه خطی برنج

شانکر باکتریایی مرکبات

شانکر صنوبر

شانکر میوه های هسته دار

باکتریهای مولد گال و رشدهای نابجا

گال زیتون

سرطان، گال مو

سرطان طوقه و ریشه

باکتری مولد ریشه های فرعی

باکتریهای مولد پوسیدگی های نرم

پوسیدگی نرم، قهوه ای

باکتری مولد پژمردگی آوندی

باکتریهای محدود به آوندهای چوبی

پیرس انگور

شانکر گوجه فرنگی

کوتولگی نیشکر

خوشه صمغی گندم

باکتری محدود به آوندهای آبکشی

باکتری عامل سبز شدن میوه مرکبات

مایکوپلاسماها و شبه مایکوپلاسماها

بیماری X هلو

زردی انگور

فیلودی یا گل سبز کنجد

تورم جوانه گوجه فرنگی

جاروی جادوگر، جاروک لیمو

استابورن مرکبات

سایر باکتریهای بیماری زای گیاهی

هالوبلایت لوبیا

لکه برگی باکتریایی چغندرقند

بلایت باکتریایی ساقه یونجه

پوسیدگی سیاه

پژمردگی آوندی ذرت

 
 

طبقه بندی نماتدها

بیماری ها

گالی گندم

گال زای جو

مولد غده ریشه

سیستی چغندرقند

ساقه و پیاز یونجه

پوسیدگی خشک سیب زمینی

حفار سفیدی برگ برنج

ساقه برنج (تغییر شکل و رنگ بوته برنج)

ریشه برنج

بیماریزای نیشکر

زخم ریشه چای

(نماتد زخم ریشه گندم)

گال زای برگ بلوط

نماتدهای (نیش خنجری)

(نیش سوزنی)

ریشه ذرت

غیرمهاجر ایرانی

ریشه کلفتی

 
 

انواع ارتباطات، موجودات و پارازیت ها(انگل ها)

برخی از بیماری های فیزیولوژیکی

پوسیدگی قلبی سیب زمینی

بادسوختگی

آفتاب سوختگی

سرمازدگی

لکه تلخ سیب، لکه کرکی سیب

لهیدگی مغز میوه

یخ زدگی

چهره گربه ای

خسارت ناشی از تگرگ

ترکیدگی میوه انار

عارضه ریزش میوه خرما

بیماری های ناشی از عوامل بیماری زا

سس

مراحل مختلف ایجاد بیماری

چگونگی دفاع گیاهان در برابر بیمارگر

منابع و مآخذ

تست های آخر فصل با پاسخ

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
Ali
خواهشا بیماریهای فیزیولوژیک سیب وگلابی روبه ادرس ایمیلم بفرستین ممنون میشم
<<پاسخ به این نظر
22:34 15 ارديبهشت 92
plus  1  
min   1
نیما ماله میر
17:03 01 آبان 92
plus  0  
min   0
مطالب مرتبط