معرفی کتاب تکنولوژی مهندسی تزریق در سدسازی

معرفی کتاب تکنولوژی مهندسی تزریق در سدسازی

تعداد بازدید: 6255
کد مطلب: 3824
تاریخ انتشار: 12:13 17 فروردين 1391

معرفی کتاب تکنولوژی مهندسی تزریق در سدسازی

 
 

نام کتاب: تکنولوژی مهندسی تزریق در سدسازی

نام نویسنده: یوسف زندی

توضیحات: چاپ اول 1388

ناشر: فروزش (انتشارات)

موضوع: سد و سدسازی، طرح و محاسبه، دوغاب‌زنی

شابک: 9789645471017

تعداد صفحه: 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول  1388

 
 

مقدمه

موارد استفاده از بتن پلاستیک

علت استفاده از بتن پلاستیک در سدها

امتیازات دیوار آب بند بتن پلاستیک

بتن پلاستیک، تاریخچه و انواع

انواع ترکیب های لازم در بتن پلاستیک

خصوصیات

بنتونیت

سیمان

رس

سنگ دانه ها

مواد افزودنی و پایدار کننده بتن تازه

سودا

سلولز کربوهگزی متال

بررسی روابط هیدرولیکی دیوار آب بند

شرایط محلی ساختگاه

نحوه اجرای دیواره آب بند

روش اجرای پیوسته و ناپیوسته یا گسسته

گل حفاری

مشخصات

خاصیت الکتریکی

کنترل کیفیت

افت دوغاب

نحوه اتصال دیوار آب بند به بدنه سد و بستر نفوذ ناپذیر

اتصال دیواره آب بند به بدنه و بستر نفوذناپذیر

خواص فیزیکی بتن پلاستیک

تغییر شکل پذیری

مقاومت فشاری

نفوذ پذیری

عمل آوری و کارایی

مقاومت سایشی

وزن مخصوص

اثر مواد شیمیایی و غلظت آن ها بر خواص بتن پلاستیک

تاثیر فشار جانبی

عوامل موثر بر پایداری ترانشه

دیوار راهنما

روابط تعادل نیروها در مجاورت دیوار راهنما

وضعیت ساختگاه

تحلیل پایداری ترانشه

ترنشه با عمق نامحدود

ماشین آلات حفاری

گرپ (Grab)

ترتیب حفاری

حفاری های دارای جریان سیالی

حفاری روتاری (مته ای)

هیدروفرز

عملیات بتن ریزی

چکش

ساخت بتن پلاستیک

نحوه اختلاط

ریختن بتن در محل ترعه

پدیده لنز

شرایط آب و هوایی

نحوه انجام آزمایش ها

آزمایش ضریب نفوذپذیری

مقاومت فشاری بتن پلاستیک

اسلامپ

نتیجه گیری

ترانشه گلی

مقدمه

مقایسه ترانشه سیمان-بنتونیتی و خاک-بنتونیتی

مکان آب بند

پایداری ترانشه

گل حفاری

اختلاط و خواص گل حفاری

آزمایش کنترل کیفیت

حفاری ترانشه

آرایش عمق

مخلوط خاکریز و جایگزینی

 
 

خاک ها و سنگ ها و روش اندازه گیری نفوذپذیری

زمین شناسی سایت

اندازه گیری صحرایی نفوذ پذیری به روش لوژن

اندازه گیری نفوذ پذیری، سنگ ها

روش آزمایش " لوفران " برای اندازه گیری نفوذپذیری سنگ ها

حفاری و آماده نمودن مقطع آزمایش

اندازه گیری و محاسبه ضریب نفوذپذیری

استفاده از نتایج نفوذپذیری برای تحلیل تراوش و تزریق

پر کردن شکاف

هیدروفراکچر

پر کدن حفره های بزرگ

تزریق تحکیمی

مراحل

تعیین ابعاد هندسی منطقه بهسازی

میزان پرشدگی درزها و منفذها

تزریق آزمایشی

تعیین برنامه کار

ترمیم گسل های حفاری و بتن ریزی

مسلح ساختن سنگ با فولاد

پرده های تزریق و زه کشی

موارد استفاده از گالری ها

دیوارهای دیافراگم بتنی با پرده آب بند

رفتارسنجی و نگهداری از پرده های تزریق و زه کشی

 
 

مقدمه

سوسپانسیون ها یا دوغاب ها

مواد سوسپانسیون

سیمان پرتلند

رس

ماسه و پرکننده ها

پراکنده سازها

خواص سوسپانسیون های تزریق

خواص فیزیکی آمیزه های تزریق شده

مقاومت دوغاب تزریق شده

ضریب هدایت هیدرولیکی دوغاب های تزریق شده

مقاومت دوغاب تزریق شده در مقابل فرسایش و فاسد شدن شیمیایی

پایداری حجم دوغاب تزریق شده

مواد تزریق شیمیایی

بررسی خواص مواد تزریق شیمیایی

گرانروی

مقاومت خاک ها مورد تزریق با مواد شیمیایی

زمان ژل شدگی

سمی بودن محلول های شیمیایی

جنبه های اقتصادی

معرفی چند ماده شیمیایی

سیلیکات سدیم

اکریل امید

سایر مواد شیمیایی برای تزریق

قیر

عملیات اجرایی متداول تزریق

تعیین نسبت درصد و نحوه اختلاط

نسبت های آب به سیمان

ماسه

مواد افزودنی

بنتونیت

 
 

مقدمه

حفاری و توالی کارها

حفاری

توالی و ترتیب عملیات

تعداد و ترتیب گمانه ها

انحراف گمانه ها

آمیزه های تزریق

در درز و شکاف ها

برای مصالح دانه ای

فشار و فرآیند تزریق

تزریق در نهشته های آبرفتی

تجهیزات حفاری و تزریق

مقدمه

دستگاه های حفاری

چرخشی

حفاری با دستگاه حفاری پائین گمانه ای

مخلوط کننده ها

همزن ها

پمپ های تزریق

سایر تجهیزات

پکرهای مکانیکی

عملیات حفاری

گمانه های مرحله اول پرده تزریق

گمانه های مراحل بعدی پرده تزریق

کنترل

گمانه های تزریق تحکیمی

مغزه گیری

نگهداری از مغزه

عکسبرداری از مغزه ها

روش های تزریق

صعودی

یک قطعه ای

رفتار سنجی تزریق

تزریق شیمیایی

کاربردهای تزریق شیمیایی

انواع ملات های شیمیایی تزریق

لوازم و تجهیزات

تجهیزات مربوط به دستگاه بتن سازی

تجهیزات تزریق

طراحی برنامه های تزریق

تزریق پذیری زمین

برنامه تزریق

برداشت آفت

آب بندی محل اتصال ریشه رسی و سنگ بستر

نقش فیلتر در ریشه رسی

 
 

مقدمه

پارامترهای طراحی برای پرده تزریق

اثر پرده تزریق بر میدان پتانسیل هیدرودینامیک

احداث پرده تزریق تا رسیدن به نفوذپذیری استاندارد

تعداد ردیف های گمانه های تزریق

انتخاب آمیزه تزریق

مشخصات فنی برای تزریق پرده

نوع و حجم کار

کارگاه و تجهیزات حفاری و تزریق

دستگاه های حفاری و تجهیزات آن

کارگاه و تجهیزات تزریق

مصالح یا مواد تزریق

عملیات حفاری

آزمایش های نفوذپذیری

تزریق

پرداخت ها

 
 

مقدمه

شرح روش

محدوده ی کاربرد

روش کار

تاثیرهای اصلی

فشار و شعاع تاثیر

جریان و پیشرفت کار

تهیه مواد

تجهیزات

عمومی

ادوات تزریق به روش جت

کنترل کننده و نازل ها

دستگاه های تولید دوغاب

پمپ های فشار قوی

خصوصیات اجزا

ترکیب سوسپانسیون

مقاومت فشاری

نفوذپذیری

نمونه های کاربردی

آرایش گمانه ها

کاربرد در آب بندی

کاربردهای دیگر

کنترل و کیفیت

 
 

مقدمه

پرده های تزریق در مناطق کارستی

سد "پروکا" ، "اسکلوپ" ، "کائولائم"

حاشیه سمت چپ مخزن سد "کبان" (ترکیه)

سد قوسی "ال کاهون"

خلاصه و نتیجه گیری احداث پرده تزریق در سنگ های کارستی

احداث پرده تزریق در سنگ های گوناگون

پرده تزریق سد "آسوان" بر روی رودخانه نیل و "آسلانتاس" در "فلیش"

پرده تزریق در خاک های آبرفتی

پرده تزریق سد "الاعلی" در آبرفت های نیل

تزریق در آبرفت های اطراف دیافراگم بتنی سد "آسپوروکرموس"

ویژگی های ژئوتکتونیکی رسوبات آبرفتی پی سد بیدواز اسفراین

مقدمه

آب بندی آبرفت بوسیله برداشت آبرفت و اتصال هسته رسی به سنگ پی

تزریق آبرفت

مشخصات طرح آب بندی بوسیله تزریق سیمان

طرح دیواره آب بند بتن پلاستیک

انتخاب ماشین آلات اجرایی دیواره آب بند

روش اجرا

تامین پایداری دیواره های ترانشه در مقابل ریزش و گسیختگی

سازماندهی کار

جزئیات اجرایی و درزه های بین دیوار آب بند و سایر سازه ها

کنترل شیب آبی (گرادیان هیدرولیکی) در دیواره آب بند

خصوصیات مصالح

ریختن دوغاب در گودال در دیواره آب بند

کنترل اجرای دیواره آب بند

ارائه روش های بهینه جهت تزریق

منابع و ماخذ

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
حسن پور
با سلام این کتاب رو از کجا میشه تهیه کرد؟
<<پاسخ به این نظر
08:00 17 فروردين 93
plus  0  
min   0
مطالب مرتبط