معرفی کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (1700)

معرفی کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (1700)

تعداد بازدید: 8433
کد مطلب: 1700
تاریخ انتشار: 12:29 20 بهمن 1390

معرفی کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (1700)

 
 

نام کتاب: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

نام نویسنده: وایتن جفری

ترجمه: دکتر اصغر صرافی زاده، مهندس امیر خسروانی

نوبت چاپ: اول 1388

ناشر :انتشارات ترمه

شابک: 5-047-978-964-978

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول

ویکی صفحه مهندسی صنایع

))در این صفحه می توانید تمامی مطالب مرتبط با رشته ی مهندسی صنایع و مدیریت را مشاهده نمایید((


 

 
 

مقدمه

ضرورت مطالعه روشهای تحلیل و طراحی سیستم چیست؟

کارکنان اطلاعات

صاحبان سیستم

کاربران سیستم

طراحان سیستم

سازندگان سیستم

تحلیلگران سیستم

مشاوران و فروشندگان فناوری اطلاعات

تحلیلگران سیستم های نوین

چرا سازمان ها به تحلیلگران سیستم نیازمندند؟

تحلیلگر سیستم کیست؟

تحلیلگر سیستم چه کاری انجام می دهد؟

تحلیلگر سیستم در چه محیطی فعالیت می کند؟

تحلیلگر سیستم در سازمانهای سنتی

تحلیلگر سیستم در سازمانهای خدمات اطلاعاتی

برون سپاری

مشاوره

فروشندگان مستقل نرم افزار

روندهای کسب و کار مدرن و تاثیرات آن

مدیریت کیفیت جامع

طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار

بهبود مستمر فرآیند

جهانی سازی اقتصاد

فناوری اطلاعات، روندها و محرکها

آمادگی برای کار به عنوان تحلیلگر سیستم

دانش کاری از فناوری اطلاعات

تجربه برنامه نویسی رایانه ای

دانش عمومی کسب و کار

مهارتهای حل مشکل

مهارتهای ارتباط میان فردی

مهارتهای روابط میان فردی

انعطاف پذیری و سازگاری

ویژگیهای فردی و اخلاقیت

تحلیلگر سیستم و مهارتهای طراحی

 
 

سیستم اطلاعات

سیستم های پردازش تعاملات

سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های پشتی بانی تصمیم

سیستم های خبره

سیستم های اتوماسیون اداری

چارچوبی برای معماری سیستم های اطلاعات

بلوکهای سازنده داده

بلوکهای سازنده فرایند

بلوکهای سازنده رابط کاربر

استفاده از چارچوب در معماری سیستم های اطلاعات

 
 

فرآیند توسعه سیستم ها

مدل بلوغ قابلیت

چرخه حیات سیستم در مقابل متدولوژی های توسعه سیستم

اصول اساسی توسعه سیستمها

متدولوژی توسعه سیستم ها

شناسایی پروژه

مراحل پروژه

گام بررسی مقدماتی

گام تحلیل مشکل

گام تحلیل نیازها

گام تحلیل تصمیم

گام طراحی

گام ساخت

گام اجرا

گام عملیات و پشتیبانی

فعالیتهای هم عرض چرخه حیات

روش ها و مسیرهای جایگزین

مسیر توسعه مدلگرا

تحلیل و طراحی ساخت یافته

مسیر توسعه سریع برنامه کاربردی

مسیر بسته نرم افزاری تجاری آماده فروش

ابزارهای خودکار و فناوری

مهندسی سیستم ها به کمک رایانه (CASE).

امکانات CASE

مهندسی پیشرو و معکوس

مدیریت فرآیند پروژه

 
 

تحلیل سیستم ها چیست؟

رویکردهای تحلیل سیستم ها

رویکردهای تحلیل مدل گرا

تحلیل ساخت یافته

رویکردهای تحلیل تسریع شده

روش های کشف نیازها

راهبردهای تحلیل سیستمهای FAST

مرحله بررسی مقدماتی

مرحله تحلیل مشکل

مرحله تحلیل نیازها

مدیریت نیازهای جاری

مرحله تصمیم گیری

نسل بعدی تحلیل سیستمها

 
 

مقدمه ای بر کشف نیازها

فرآیند کشف نیازها

کشف مشکل و تحلیل آن

کشف نیازها

روش های حقیقت یابی موجود کدامند؟

مستند سازی نیازهای اولیه

تحلیل نیازها

مدیریت نیازها

روشهای کشف نیازها

نمونه برداری از اسناد، فرم ها و پرونده های موجود

تحقیق و بازدید از محل کار

مشاهده محیط کار

پرسشنامه ها

مصاحبه

نمونه سازی اکتشافی

برنامه ریزی مشترک نیازها

راهبرد حقیقت یابی

 
 

مقدمه ای بر مدلسازی Use case

مفاهیم سیستم جهت مدلسازی Use case

Use case

کنشگر

روابط

وراثت

فرآیند مدلسازی Use case نیازها

مستند سازی جریان رویدادهای Use case

Use case و مدیریت پروه

ارزیابی و رتبه بندی Use case

شناسایی وابستگی های Use case

 
 

مقدمه ای بر مدلسازی سیستمها

مفاهیم سیستم برای مدلسازی داده

موجودیت

دامنه ها

خصایص یا شناسه ها

روابط

کاردینالیتی

عمومی سازی

فرآیند مدلسازی منطقی داده

مدلسازی راهبردی داده

مدلسازی داده در حین تحلیل سیستم

نگاهی به طراحی سیستم

نحوه ساختن مدلهای داده

مدل داده زمینه ای

مدل داده مبتنی بر کلید

مدل داده کاملا توصیف شده

تحلیل مدل داده

نرمالسازی

اولین فرم نرمال

دومین فرم نرمال

سومین فرم نرمال

نگاشت نیازها به مکانها

 
 

مقدمه ای بر مدلسازی سیستم ها

مفاهیم سیستمی برای مدلسازی فرآیند

مفاهیم فرآیند

فرآیندهای منطقی و قراردادها

منطق پردازش

انگلیسی ساخت یافته

سساست

جدول تصمیم

جریان های داده ها

جریان های داده منطقی و قراردادها

جریان های همگرا و واگرا

مراحل مدلسازی منطقی فرآیند

برنامه ریزی راهبردی سیستم ها

مدلسازی فرآیند برای طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار

مدلسازی فرآیند در جریان تحلیل سیستم

نگاهای به طراحی سیستم

حقیقت یابی و جمع آوری اطلاعات برای مدلسازی فرآیند

مهندسی سیستم ها به کمک رایانه (CASE) برای مدلسازی فرآیند

نحوه ساختن مدلهای فرآیند

نمودار جریان داده زمینه ای

نمودار تجزیه کارکردی

فهرست Usecase یا رویداد _ پاسخ

نمودارهای تجزیه رویداد

نمودارهای رویداد

ذخائر داده (موجودیت ها)

نمودار (های) سیستم

نمودارهای اولیه

کامل کردن مشخصات

هماهنگ سازی مدلهای سیستم

توزیع فرآیند

 
 

مقدمه ای بر تحلیل شیء گرا

مدلسازی شیء گرا

مفاهیم سیستم برای مدل سازی شیء

اشیاء، صفات، روشها و خلاصه سازی

کلاسها، عمومی سازی و اختصاصی سازی

ارتباط کلاس شیء

پیام ها و انتقال پیام

چند ریختی

نمودارهای  UML

فرآیند مدلسازی شیء گرا

مدلسازی توصیف کارکردی سیستم

ساخت مدل Use case تحلیل ها

مستند سازی نکات Use case های چکیده و بسط یافته

مدلسازی فعالیتهای Use case

رهنمودهایی برای ساخت نمودارهای فعالیت

ترسیم نمودارهای توالی سیستم

رهنمودهایی برای ساخت نمودارهای توالی سیستم

جستجو و تشخیص اشیاء کسب و کار

سازماندهی و تشخیص روابط آنها

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
عادل قربانی
با تشکر از حضرتعالی
<<پاسخ به این نظر
14:10 03 مهر 92
plus  0  
min   0
مطالب مرتبط