معرفی کتاب اصول و محاسبات مهندسی پالایش (1300)

معرفی کتاب اصول و محاسبات مهندسی پالایش (1300)

تعداد بازدید: 12845
کد مطلب: 1300
تاریخ انتشار: 01:26 15 دي 1390

معرفی کتاب اصول و محاسبات مهندسی پالایش (1300)

 
 

نام کتاب: اصول و محاسبات مهندسی پالایش

نام نویسنده:محمدرضا عادل‌زاده

توضیحات: چاپ اول 1388

ناشر:تمثیل، میثاق عدالت، راه نوین، کتاب آوا (انتشارات)

موضوع: فرآورده‌ها، گاز طبیعی، نفت، استخراج

شابک: 9786009014347

تعداد صفحه: 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1388

 
 
نفت خام و اجزای تشکیل دهنده

تاریخچه

چگونگی پیدایش نفت

منشأ نفت و گاز و روند تشکیل

تبدیل مواد آلی به کروزن و گاز

تشکیل نفت از دیدگاههای مختلف

الف) تشکیل نفت از مواد غیرآلی یا معدنی

منشأ آتشفشانی یا آذرین

 منشأ از واکنش های شیمی معدنی

فرضیه برتلو،فلزهای قلیایی گرم با گاز کربنیک

 فرضیه مندلیف ،کاربید گرم با آب

رد فرضیه های منشأ نفت از واکنش های شیمیایی معدنی

فرضیه پیل(bathery theory)

فرضیه منشأ فضائی

ب) تشکیل نفت از مواد آلی

منشا گیاهی

منشأ از ذغال سنگ

منشأ از گیاهان خشک

منشأ از گیاهان آبزی

منشأ جانوری

فعالیت نوری(Optical Activity)

نظریه های جدید درباره منشأ نفت

شرایط تشکیل و تجمع نفت خام

تشکیل مخازن نفتی

عوامل مؤثر در ترکیبات شیمیائی هیدروکربورها

موادآلی

انواع کروژن

سنگ شناسی

روش های اکتشاف نفت

اکتشاف از لحاظ زمین شناسی

روش های ژئوفیزیکی اکتشاف نفت

لرزه نگاری یا ثقل سنجی

زلزله سنجی

مغناطیسی سنجی

تقسیم بندی نفت گیرها

1-نفت گیرهای ساختمانی

نفت گیرهای گسلی یا گسل خورده

نفت گیرهای چین خورده

2-نفت گیرهای چینه ای یا تغییر رخساره ای

نفت گیرهای وابسته به رسوب گذاری

نفت گیرهای وابسته به فرآیندهای دگرشیبی و دیاژنیکی

الف) نفت گیرهای دیاژنیکی

ب) نفت گیرهای وابسته به مناطق دگرشیبی

نفت گیر های بالای سطح دگرشیبی

نفت گیرهای زیر سطح دگرشیبی

3-نفت گیرهای هیدرودینامیکی

4-نفت گیرهای مرکب

نفت گیرهای وابسته به فرآیند دیاپیریسم

حفاری و استخراج نفت

روش های ازدیاد برداشت

1) روش های ازدیاد برداشت اولیه یا بازیافت اولیه(Primary Recovery)

2) روش های ازدیاد برداشت ثانویه(Secondary primary)

3) روش های ادیاد برداشت ثالثیه(Tertiary Recovery)

مواد سازنده نفت خام

مشخصات نفت

جدول ازسلی (1985)

آنالیز نفت خام

ترکیبات مولکولی نفت خام

گروه های تشکیل دهنده نفت خام

الف) هیدرو کربن ها (Hydrocarbons)

پارافین ها (Paraffins)

نفتن ها،سیکلو پارافین ها یا سیکلوآلکان ها

شاخص همبستگی یا نمایه رابط (Correlation Index)

فاکتور مشخصه واتسون (Watson Characterization Factor)

کراکینگ پارافین ها

تاثیر ساختار مولکول بر سرعت کراکینگ

تولید پارافین های نرمال در پالایشگاه

تولید پارافین های حلقوی در پالایشگاه

الف-3) آروماتیک ها (Aromatics)

الف-3-1) آسفالتین و رزین (Asphaltene & Resin)

الف-4) اولفین ها یا آلکن ها (Alkenes)

الف-5) دئین ها و آلکین ها (Dienes , Alkynes)

ب)غیر هیدروکربن ها (Heterocompounds)

ترکیبات اکسیژنه یا اکسیژن دار

ترکیبات سولفوره یا گوگردی

ترکیبات ازت دار یا نیتروژن دار

مشتقات فلزی یا ترکیبات فلزی (Organo-metallic)

خواص فیزیکی نفت خام

گرانوری یا ویسکوزیته

گرانوری نفت مرده (Dead Oil Viscosity)

گرانوری نفت خام اشباع (نفت زنده در فشار نقطه حباب)

روش های تخمین گرانوری نفت ام اشباع

گرانوری نفت زیر اشباع (Undersaturated)

روش اندازه گیری گرانوری

مقدار خاکستر (Ash Content) باقی مانده کربن کنرادسون (Conradson Carbon Residue)

آزمون خاکستر و کربن باقی مانده

محاسبه باقی مانده کربن کنرادسونچگالی نفت خام

چگالی نفت خام

محاسبه چگالی برش های نفتی مایع

وزن مخصوص نفت خام

محاسبه وزن مخصوص نفت خام

انواع مختلف نفت برحسب A.P.I

تاثیر درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام

انواع مختلف نفت بر حسب وزن مخصوص

مقدار گوگرد یا سولفور(Sulfur Content)

روش اندازه گیری مقدار گوگرد

نقطه ابری شده (Cloud Point)

نقطه انجماد (Freezing Pont)

نقطه ریزش (Pour Point)

شاخص ریزش در اختلاط (Pour Blending Index) PBI

روش اندازه گیری نقطه ابری شدن،نقطه انجماد، نقطه ریزش

نقطه آنیلین (Aniline Point) AP

نمایه شکست یا اندیس انکسار (Refractive Index)

حلالیت

محاسبه حلالیت آب در هیدروکربورها

نقطه جوش

قانون دالتون در مورد فشارهای جزئی

قانون رائولت در مورد تعادل دو فاز مایع و بخار

فشار بخار (Vapor Pressure)

فشار بخار مخلوط هیدروکربن ها و برش ها

فشار بخار به عنوان تابعی از دما (معادله آنتوان)

گرمای نهان تبخیر

ارزش حرارتی (Calorific Value)

محاسبه گرمای احتراق سوخت گازی

محاسبه گرمای احتراق سوخت مایع

اثر اسید نیتریک

ضریب انبساط نفت خام

ارزش حرارتی و گرمایی ویزه نفت خام

محاسبه گرمائی ویژه

مقدار نمک (Salt Content)

مقدار نیترروژن

مقدار فلزات

نقطه اشتعال نفت

روش اندازه گیری نقطه اشتعال نفت

محاسبه نقطه اشتعال

تقسیم بندی مایعات

الف) مایعات قابل احتراق (Combustible liquids)

ب) مایعات آتش گیر (Flammable Liquids)

تقسیم بندی مایعات آتش گیر در استاندارد API

تقسیم بندی مایعات قابل احتراق در استاندارد API

نقطه انجماد یا نقطه سفت شدن نفت خام

شعله نرم شدن(Sofining Point)

فشار نقطه حباب

الف) تعیین نقطه حباب

فشار نقطه شبنم

ب) تعیین نقطه شبنم

روش های محاسبه فشار نقطه حباب با استفاده از رابطه های تجربی

موارد استعمال برخی از برش های نفتی به دست آمده از نفت خام

الف) شیرین کردن آب دریا

ب) به عنوان سوخت

ج) روشنائی

د) حلال

ه) روان کاری

گریس ها

آسفالت و قیراندودی

موارد استعمال داروئی

پارافین

گلیسیرین

 
 
تفکیک کننده ها

عوامل موثر در تفکیک

علت وجود دستگاه تفکیک

دسته بندی جداکننده ها برحسب تعداد فاز

دسته بندی جداکننده ها از نطر کارکرد

انواع جداکننده از نظر ساختمان

1-جداکننده های افقی

الف) جداکننده افقی تک مخزنی

ب) جداکننده افقی دو مخزنی (Double Separator)

مزایای جداکننده های افقی

معایب جداکننده های افقی

2-جداکننده های عمودی

مزایای جداکننده های عمودی

معایب جداکننده های عمودی

3-جداکننده های کروی (Ball Separators)

مزایای جداکننده کروی

معایب جداکننده کروی

خصوصیات جداکننده ها

اشکال در عمل تفکیک

ته ریز گاز (Carry Through)

راههای پیشگیری

سرریز نفت (Carry Over)

راه های پیشگیری از سرریز نفت

شرایط نرمال عملیات

جداکننده سرچاهی (Wellhead Separator)

لزوم استفاده از جداکننده سرچاهی و فایده های آن

 
 
نمک زدائی (Desalting)

اصول نمک زدائی

چگونگی عملیات

قوانین پایه

عوامل موثر در بهبود جداسازی آب نمک از نفت

امولسیون

عوامل موثر در پایداری امولسیون

خاصیت الکتریکی امولسیون

هدف از نمک زدائی

مزایای نمک زدائی

روش های نمک زدائی

روش اول: به هم پیوستگی ته نشینی (Settlling Coalescing)

روش دوم: به هم پیوستگی شیمیائی (Chemical Coalescing )

روش سوم: به هم پیوستگی حرارتی (Heating Coalescing)

روش چهارم: به هم پیوستگی مکانیکی (Mechanical Coalescing)

روش پنجم: به هم پیوستگی الکتریکی (Electrical Coalescing)

روش ششم: به هم پیوستگی شیمیایی،حرارتی و الکتریکی

شرح مختصری از واحد نمکزدائی

 
 
اساس دستگاههای تقطیر نفت خام

برج تقطیر

معرفی تجهیزات اصلی دستگاه تقطیر

الف) بدنه استوانهای شکل

ب) جوش آور

انواع جوش آور

ج) چگالنده

خلاصه ای از تقطیر و تفکیک

الف) کوره

انواع کوره

ب) برج تفکیک

عوامل موثر در طراحی برج تفکیک

1-ارتفاع برج

2-قطر برج

3-تعداد سینی ها

4-نوع سینی ها

5-جوش آور(Reboiler)

6-فشار

7-دما

ج) برج های تثبیت کننده، عریان کننده و جداکننده

اصول تقطیر

فرآیند تقطیر جزء به جزء

تقطیر تبخیر ناگهانی یا آنی (Flash distillation)

تقطیر تدریجی ساده

تقطیر همراه با تصفیه یا تقطیر با مایعع برگشتی (Rectifacting)

انواع پس ریز یا برگشتی (Reflux)

الف)مایع برگشتی سرد (Cold Reflux)

ب)مایع برگشتی گرم (Hot Reflux)

ج)مایع برگشتی داخلی (Internal Reflux)

د)مایع برگشتی دورانی (Circulation Reflux)

نسبت مایع برگشتی (Reflux ratio)

نسبت مایع برگشتی و اثرات آن بر شرایط کارکرد برج

تقطیر در فشار پایین(فشار اتمسفریک)

تقطیر در خلاء

تقطیر به کمک بخار آب

تقطیر آزئوتروپی

تقطیر استخراجی

انواع روش های تقطیر مواد نفتی از نظر عملیاتی

الف)تقطیر ناپیوسته یا نوبتی (Batch distillation)

ب)تقطیر مداوم (Continuous distillation)

دستگاهها و وسایل تقطیر نفت خام

انواع وسایل تماس بخار و مایع در برج های تقطیر

1-سینی ها

مقایسه انواع گوناگون سینی ها

الف) سینی با کلاهک (Bubble cap tray)

برج های تقطیر با سینی کلاهک دار

بخش های مختلف برج تقطیر با سینی کلاهک دار

ب) سینی غربالی یا مشبک (Sieve tray)

موارد عدم استفاده از سینی های مشبک

برج های تقطیر با سینی های مشبک

ج) سینی دریچه ای یا شیردار (Valve tray)

برج های تقطیر با سینی های دریچه ای

2-برج های اکنه ای ، پرشده یا انباشته (Packed columns)

اجزای برج های آکنه ای

خواص عمومی آکنه ها

جنس مواد انباشتی

استحکام مواد انباشتی

شیوه قرار دادن مواد انباشتی

انواع انباشته از لحاظ شکل ظاهری

مقایسه برج های انباشته با برج های سینی دار

اشکالات مکانیکی که باعث مختل شدن عمل تقطیر و تفکیک می شوند

الف) فوران یا طغیان (Flooding)

ب) همراه بری قطرات یا همراه شدگی مایع با گاز (Entrainment)

ج)Priming

د) پس زدن مایع توسط گاز (Coning Blowing)

ه) ریزش مایع (Dumping)

و) بارش مایع به طرف پائین (Weeping)

 
 
پالایشگاه و مراحل مختلف پالایش

تقسیم بندی مناطق در پالایشگاه طبقAPI

چگونگی کار پالایش نفت

انواع پالایشگاه

نمودار ساخت پالایشگاه

دسته بندی پالایشگاه

1-بر اساس شمار فرآیندها و واحدهای تصفیه

2-بر اساس نمودار ساخت (چگونگی قرار گرفتن) پالایشگاه

فرآیند پالایش

مخزن های نفت خام و فرآورده های نفتی پالایشگاه

شیوه قرار گرفتن مخزن ها در حصارها

شمار مخزن ها در یک حصار مشترک

فواصل مخزن ها در یک حصار

فواصل مخزن ها در حصارهای گوناگون

ظرفیت حصارها

بلندی حصارها

انواع مخزن ها

مخزن های سقف ثابت

مخزن های سقف شناور

مخزن های فشار کروی و استوانه ای

تهیه فراورده های نهایی

هم آمیزی فرآورده ها

سرب آمیزی بنزین

انتقال فرآورده ها به شبکه های پخش

ایمنی در مخزن ها

رنگ مخزن ها

خطرهای الکتریسیته ساکن

پخش شدن مایعات به قطرات کوچک

اصطکاک مایعات هنگام جریان در خطوط لوله

سیم اتصال به زمین (Earthing wire)

محافظت مخزن ها از آتش

مبدل های حرارتی در پالایشگاه (Heat Exchangers)

دسته بندی مبدل های حرارتی بر مبنای:

1) پیوستگی یا تناوب جریان

2) پدیده انتقال

3) آرایش جریان و نوع جریان

4) نحوه ساختمان،نحوه عملکرد و مشخصات هندسی مبدل

الف) مبدل های حرارتی لوله ای ("Tube" heat exchanger)

مبدل حرارتی دو لوله ای ("Double tube" heat exchanger)

مبدل های حرارتی لوله مارپیچ ("hellflow spiral" heat exchanger)

مبدل های حراتی لوله-پیوسته ("shell & tube" heat exchanger)

ب)مبدل های حرارتی پره دار (Fin heat exchanger)

مبدل حرارتی صفحه پره (flat plate exchanger)

انتخاب جنس لوله های یک مبدل حرارتی

رسوب گذاری

تاریخچه پالایشگاهها

پالایشگاه های نفت ایران

الف) پالایشگاه نفت آبادان

ب) پالایشگاه نفت تبریز

ج) پالایشگاه نفت تهران

د) پالایشگاه نفت شیراز

ه) پالایشگاه نفت لاوان

و) پالایشگاه نفت شازند اراک

ز) پالایشگاه نفت اصفهان

ح) پالایشگاه نفت کرمانشاه

ط) پالایشگاه نفت بندرعباس

 
 
فرآورده های تقطیر نفت خام

رده بندی فرآورده ها در پالایشگاه

گاز مایع (Liquified Petroleum Gas) LPG

بنزین

بنزین موتور (Gasoline)

عدد اکتان موتور (motor octane number) MON

تاثیر دما ، ارتفاع از سطح دریا،میزان رطوبت ،تنظیم دلکو

روش های تعیین عدداکتان

مواد ضد کوبش و افزاینده عدد اکتان

الف)تترا اتیل سرب (Tera Ethyl Lead) TEL

ب)متیل ترشیئری بوتیل اتر (Methyl tert-butyl ether) MTBE

ج)اتانول (Ethanol)

د)متانول (Methanol)

روشی جدید برای تهیه متانول

ه)متیل سکلو پنتادی انیل منگنز تری کربوئیل (MMT)

بهینه سازی سوخت بنزین

سری P

مقدار گوگرد بنزین و روش اندازه گیری آن

فشار بخار رید (Reid vapor pressure) RVP

محاسبه فشار بخار رید اختلاط بنزین ها

بنزین هواپیما (Aviation Gasoline)

عدد اکتان بنزین های مرغوب تر

عددعملکرد بنزین یا پرفرمانس (Performance)

حلال های نفتی

نفت سفید (Kerosen)

تفکیک نفت سفید از نفت خام

مشخصات مهم نفت سفید

موارد کاربرد نفت سفید

نفت گاز (Gas Oil)

شاخص ستان (Cetane Index)

عدد ستان (Cetane number)

اندیس دیزل (Diesel Index) D.I

روش های اندازه گیری عدد ستان (CN)

مواد بهبود دهنده عدد ستان

روغن های موتور (Motor Oils)

روغن های صنعتی (Lubricating Oils)

اندیس های گرانروی یا شاخص ویسکوزیته روغن ها (Viscosity Index) V.I

مواد بهبود دهنده اندیس گرانوری روغن ها (Viscosity Index Improvers) V.I.I

موم های نفتی (Petroleum Waxes)

کاربرد موم های نفتی

مشخصات موم ها

نفوذپذیری یا درجه نفوذ (Penetration)

نقطه ذوب (Melting Point)

رنگ موم

درصد روغن

گریس (Grease)

روش های تهیه گریس در پالایشگاه

بو (Oder)

ساختار (Structure)

رنگ (Color)

چگالی (Density)

آزمون نفوذپذیری یا درجه نفوذ (Penetration)

آزمون پایداری گریس ها یا پایداری مکانیکی (Mechanical or Rolling Stability)

فرسایش مکانیکی گریس

نقطه قطره (Drop Point) یا نقطه چکش

برگشت پذیری

خاصیت شکل پذیری فیزیکی (Thixotropy)

فرسودگی

فشار جریان (Flow Pressure)

جدا شدن روغن (Oil Separation)

پایداری و مقاومت گریس در برابر آب (Water Resistance)

تقسیم بندی گریس از نظر کاربرد

تقسیم بندی گریس از نظر مشخصات

تجزیه گریس

قیر

انواع قیر

روش های تهیه قیر

کاربردهای قیر ذغال سنگی

انواع امولسیفایر

نظرات مختلف در مورد مواد تشکیل دهنده قیر

آزمون نفوذپذیری یا درجه نفوذ (Penetration grade)

آزمون کشش قیر (Ductility)

آزمون نقطه ترک (Frass)

آسفالتین یا آسفالت

لایه زیرین آسفالت یک خیابان

انواع آسفالت

الف) آسفالت گرم

ب) آسفالت حفاظتی

ج) آسفالت سرد

خواص فیزیکی

نفت کوره یا نفت سوخت (Fuel Oil) یک فرآورده جانبی

مشخصه های بحرانی نفت کوره

کاربرد نفت کوره

نفت کوره سنگین

نفت های گرمایشی

مهم ترین نفت های کوره تقطیری

کک (Coke)

 
 
محاسبه بعضی از خواص فیزیکی

خواص فیزیکی مواد خالص و مشخص سازی برش های نفتی نامعلوم

فاکتور مشخصه Watson(Kw)

روش های مبتنی بر تعیین PNA

تعیین نقطه جوش نرمال

روش ترسیمی تعیین خواص فیزیکی برش های نفتی سنگین

رابطه های تعمیم یافته برای تخمین خواص فیزیکی برش های هیدروکربنی

الف) رابطه های تعمیم یافته Riazi & Daubert(1980)

ب) رابطه تعمیم یافته Lin-Chao(1984)

تعیین جزء مولی هیدروکربن های پارافینی (Xp)،نفتنی(XN) و آروماتیکی(XA)

گرانروی برش نفتی

جرم مولکولی برش نفتی

خواص بحرانی

دمای بحرانی مجازی (دمای شبه بحرانی)

فشار بحرانی مجازی (فشار شبه مجازی)

ضریب خارج از مرکزی

رابطه Edimister

ضریب تراکم پذیری بحرانی،Zc

تقسیم برش به شبه اجزا

روش شکستن (Splitting)

روش کتز (Katz's Method)

روش لورنز (Lohrenz's Method)

روش پدرسون (Pederson 's Method)

روش احمد (Ahmed 's Method)

مراحل کار در روش احمد

گروه بندی یا تجمع اعداد کربنی (Lumping)

روش اجتماع ویتسون (Whitson 's Method)

قوانین اختلاط (Mixing Rules)

1-قانون اختلاط هونگ (Hong 's Mixing Rule)

2-قانون اختلاط لی و همکاران (Lee et al. Mixing Rule)

گازهای غیر کامل (واقعی،حقیقی)

رابطه بین درصد وزنی (Weight %) با درصد مولی (یا درصد حجمی)

 
 

فرآیندهای پالایش

تقطیر جزء به جزء

فرآیندهای شیمیائی

کراکینگ یا شکست (Cracking)

1-کراکینگ حرارتی یا پیرولیز (Thermal Cracking or Pyrolysis)

دستگاه کاهش گرانروی

کک سازی تاخیری

2-کراکینگ حرارتی در حضور بخار آب (Steam Diluted ThermalCracking)

فرآورده های کراکینگ حرارتی

3-کراکینگ کاتالیزوری (Catalytic Cracking)

کت کراکر یا کراکینگ به وسیله کاتالیست سیال

شرح فرآیند

فرآورده های کراکینگ کاتالیزوری

4-کراکینگ با بخار آب (Steam Cracking)

هیدروکراکینگ یا شکستن هیدرو کربن ها توسط هیدروژن (Hydrocracking)

دستگاه آیزوماکس

فرآورده های هیدروکراکینگ

ویژگی اصلی هیدروکراکینگ

نقش هیدروژن

خوراک واحد هیدروکراکینگ

واکنش های واحد هیدروکراکینگ

واحدهای هیدروکراکینگ در ایران

کاتالیست های مورد نیاز پالایشگاه ها

غیر فعال شدن کاتالیست ها

واکنش های کاتالیزوری جامد

مشخصات اصلی کاتالیست ها

بازسازی کاتالیزوری

روش های بازسازی کاتالیزور

تبدیل کاتالیستس یا ریفورمینگ (Reforming)

خوراک واحدهای ریفورمینگ

اثر پارامترهای عملیاتی در واحد ریفورمینگ

فرآورده های ریفورمینگ

شرح عملیات و واکنش های بخش تصفیه (Unifying)

1-گوگردگیری (Desulfurization)

2-نیتروژن گیری

3-جداسازی اکسیژن

4-اشباع الفین ها

شرح عملیات و واکنش های بخش پلاتفرمر (Platformer)

واکنش های واحد پلاتفرمر

1-هیدروزن زدائی از نفتین ها و آروماتیک ها (Dehydrogenation)

2-کراکینگ هیدروژنی پارافین ها

3-ایزومری شدن

4-حلقوی کردن

ترکیب هیدروکربن ها با یکدیگر (unification)

الف)ایزومریزاسیون

ب)پلیمریزاسیون (Polymerization)

آلکیلاسیون ،عملیات پیوند یا آلکیل دار کردن (Alkylation)

الف)آلکیل دار کردن در مجاورت اسید سولفوریک (H2 SO4)

ب)آلکیل دار کردن در مجاورت اسید هیدروفلوئوریک (HF)

خوراک واحدهای آلکیلاسیون

فرآورده های آلکیلاسیون

مقایسه روش های اسید هیدروفلوئوریک و اسید سولفوریک

متغیرهای عملیاتی فرآیند آلکیلاسیون

تصفیه برش ها

اختلاط فرآورده ها

هیدروژن دار کردن (Hydrogenation)

الف) هیدروژن دار کردن افزایشی (Additional Hydrogenation)

ب) هیدروژنالیز (Hydrogenalyse)

هیدروژن زدایی (Dehydrogenation)

هیدراسیون و دهیدراسیون (Hydration& Dehydration)

هیدروفرمیلاسیون (Hydroformylation)

مسیر فرآیندی محصولات تقطیر در اتمسفر (Atmospheric Distillation)

1-محصول بالاسری یا فرآورده بالای برج تفکیک (LSRG و HSRG)

سیستم تثبیت کننده

2-نفتای امتزاج (Blending Naphtha) B.N.

3- نفت سفی د (Kerosen)

4-محصول گازوئیل سبک (Light Diesel) L.D

5-محصول باقی مانده اتمسفری

مسیر فرآیندی محصولات تقطیر در خلأ (Vacuum Distillation)

1-Light Slop

2-محصول دیزل سنگین (Heavy Diesel) H.D

3-خوراک آیزوماکس (Isomax Feed)

4-ماده اولیه روغن (Lube Distillate)

5-محصول Vacuum Slop

6-محصول Vacuum tar

اثر ایجاد تغییرات دما در عملیات برج تقطیر در خلأ

الف) گرم کردن و تبخیر جزئی خوراک برج تقطیر در خلأ

جمع آوری ته مانده برج خلأ

کنترل مقدار قیر، همراه بخار صعودی در برج

ب) سرد کردن محصول

دستگاه ها و واحدهای پالایشگاه

واحد یونیفاینر نفت گاز

دستگاه تهیه گاز مایع

دستگاه های تصفیه گاز و بازیافت گوگرد

واحد تهیه ازت (نیتروژن)

واحد گوگرد زدایی نفتا (نفتایونیفاینر)

واحد تهیه قیر (آسفالت)

مجتمع روغن سازی

الف) دستگاه آسفالت گیری

ب) دستگاه استخراج مواد آروماتیکی

ج) دستگاه موم گیری

د) دستگاه تصفیه روغن با گاز هیدروژن

ه) دستگاه امتزاج روغن

سرویس های آب و برق و بخار (Utilities)

دیگ های بخار

تقسیم بندی انواع دیگ بخار

واحد بازیابی بخار (واحد صنعتی گاز)

تصفیه آب (Water Treatment)

واحد تصفیه و بازیافت آب های آلوده

واحد تصفیه آب های بهداشتی

واحد تصفیه آب های ترش

 
 

فرآیندهای تصفیه و تخلیص فرآورده های نفتی

عاری نمودن نفت خام از آب

تصفیه نفت چراغ (کروزن) به وسیله انیدرید سولفوره (روش ادلینو"Edeleanu")

تصفیه شیمیایی

الف) روش های تصفیه شیمیایی

تصفیه با سود

تصفیه با اسید سولفوریک

روش های شیرین سازی (Sweetening)

روش استخراج با حلال سلوتایزر (Solutizer)

روش های اکسید کننده

روش دکتر

روش هیپوکلریت

روش های کلرکوئیوریک (روش پرکو)

روش تصفیه کاتالیکی

روش های حذف هیدروژن سولفوره و دی اکسید کربن برش های سبک

ب) تصفیه با هیدروژن (Hydro Treating)

عملیات مربوط به بنزین ها

عملیات تصفیه خوراک های ریفورمینگ کاتالیزوری

هیدروژن دار کردن انتخابی بنزین های کراکینگ

عملیات مربوط به نفت سفید ،حلال ها و سوخت جت

عملیات مربوط به فراورده های میان تقطیر

عملیات مربوط به فراورده های میان تقطیر

عملیات مربوط به روغن های روان ساز

عملیات مربوط به نفت های خام و باقی مانده ها

 
 

 پردازش گاز طبیعی

انواع گاز طبیعی

گاز ساختگی (Natural Substitute)

گاز سنتز (synthesis Gas)

گاز شهری (town Gas)

گاز شیرین (sweet Gas)

گاز طبیعی (natural Gas)

مایعات گاز طبیعی (natural Gas liquids)NGL

گاز طبیعی مایع (liquefied natural Gas) LNG

گاز همراه (associated Gas)

گاز غیر همراه (non-associated Gas)

گاز کلاهک گازی (Gas Gas cap)

گاز مایع (liquefied petroleum Gas) LPG

گاز مشعل (flare Gas)

گاز طبیعی فشرده (Compressed natural Gas) CNG

مزایای CNG

معایب CNG

سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده

اجزای مکانیکی سیستم سوخت رسانی گاز فشرده

اجزای الکترونیکی سیستم سوخت رسانی گاز فشرده

انواع سوخت های گازی متداول

مشکلات ناشی از وجود آب و مایعات گازی در خطوط لوله جمع اوری و انتقال گاز طبیعی

الف) تشکیل هیدرات در خط لوله جریانی

ب) تجمع مایعات گازی در خطوط لوله انتقال جریان

ج) خوردگی و سائیدگی خط لوله

روش های جلوگیری از خوردگی و خوردگی، سائیدگی (Corrosion-Erosion) خط لوله

پردازش گاز طبیعی به گاز طبیعی خشک

1-از میان برداشتن نفت و گاز متراکم

2-از میان برداشتن آب

2-1) نم زدایی یا رطوبت زدایی گلایکول

2-2) نم زدایی ماده خشک کننده جامد

3-جداسازی مایعات گاز طبیعی (استخراج NGL)

3-1) روش جذب

4-برداشتن دی اکسید کربن و سولفور

فرآیند کلوس (Claus) و تولید گوگرد

شرح فرایند کلوس

دستگاههای تصفیه گاز و بازیافت گوگرد

واحد تصفیه گاز

ضرورت شیرین سازی گازهای ترش

مشخصات استاندارد گاز شیرین

فرآیندهای شیرین سازی گازها

1-فرآیندهای شیرین سازی در بسترهای جامد

الف) فرآیند آهن اسفنجی

ب) فرآیندهای غربال مولکولی

ج) فرآیند اکسید روی

2-فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال های شیمیایی

1-فرآیند آمینی

الف) فرآیند منو اتانول آمین (MEA)

ب) فرآیند دی اتانول آمین (DEA)

ج) فرآیند دی گلیکول آمین (DGA)

د) فرآیند دی ایزو پروپانول آمین (DIPA)

ه) فرآیند متیل دی اتانول آمین (MDEA)

و) شیرین سازی با حلال های آمینی حاوی مواد ضد خوردگی

2-فرآیندهای کربناتی

الف) فرآیند کربنات پتاسیم داغ (Hot)

ب) فرآیندهای کربناتی انحصاری (Proprietary)

ج) حلال های شیمیایی ویژه، فرآیند ناپیوسته (Batch)

3-فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی

الف) فرآیند فلور (Fluor)

ب) فرآیند سولفینول (Sulfinol)

ج) فرآیند SELEXOL

د) فرآیند RECTISOL

4-فرآیندهای شیرین سازی به روش تبدیل مستقیم

1-فرآیند STRETFORD

2-فرآیند (Institute Francais Du Petrole) IFP

3-فرآیندهای Lo-Cat/Sulferox

4-جداسازی گاز CO2 با روش تقطیر

5-طراحی فرآیند شیرین سازی با حلال های آمین

برج جذب (Contactor)

میزان آمین در گردش (Amine Circulation Rate)

گرمای واکنش (Heat of Reaction)

مخزن تبخیر (Flash Tank)

جوش آور آمین (Amine Reboiler)

برج احیای آمین (Amine Stripper)

کندانسور بالای برج احیا و مخزن تجمع مایع برگشتی

مبدل خنک کننده محلول آمین سبک (Lean Amine Cooler)

فیلتراسیون/تصفیه محلول آمین (Amine Filteration)

پمپاژ محلول آمین (Pumping of Amine Solution)

ضمیمه1- اصطلاحات اصول و مهندسی پالایش

ضمیمه2- تبدیل واحد و ثابت ها

منابع

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
بهزاد
ممنونم.نيازمنداطلاعاتي درموردسرريزوتهريزگازهاوراه هاي پيشگيري انهابودم.
<<پاسخ به این نظر
10:32 17 فروردين 92
plus  0  
min   0
بهنام
سلام این کتاب(اصول و محاسبات ومهندسی پالایش (1300) ) را به شدت لازم دارم اگه برام ایمیل کنین ممنون میشم با تشکر
<<پاسخ به این نظر
19:56 03 ارديبهشت 92
plus  0  
min   2
شیرآغا
بسیار یه کتاب خوبی است. من از شما متشرم که این جوری کتابهای خبی به دسترس ما قرار میدین.
<<پاسخ به این نظر
23:36 17 خرداد 92
plus  0  
min   0
m
سلام من به کتاب اصول و محاسبات مهندسی پالایش نیاز مبرمی دارم و نتونستم از جایی تهیه کنم امکانش هست که برام میلش کنید با تشکر
<<پاسخ به این نظر
09:11 06 اسفند 92
plus  0  
min   0
مهتا
سلام.من به کتاب مذکور (اصول و محاسبات مهندسی پالایش )نیاز مبرمی دارم و نتونستم از جایی تهیه کنم.اگر امکانش هست برام ایمیلش کنید. با تشکر فراوان
<<پاسخ به این نظر
02:12 25 ارديبهشت 93
plus  0  
min   0
fatemeh
سلام من شدیدا به کتاب محاسبات مهندسی پالایش نیاز دارم چون این هفته امتحان دارم لطفا برام ایمیلش کنید مرسی
<<پاسخ به این نظر
15:32 17 آبان 93
plus  0  
min   0
مطالب مرتبط