معرفی کتاب اصول مهندسی و علم مواد (1284)

معرفی کتاب اصول مهندسی و علم مواد (1284)

تعداد بازدید: 5727
کد مطلب: 1284
تاریخ انتشار: 20:00 14 دي 1390

معرفی کتاب اصول مهندسی و علم مواد (1284)

 
 

نام کتاب: اصول مهندسی و علم مواد

نام نویسنده: لارنس ون ‌ولک

توضیحات: چاپ اول 1387

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی (انتشارات)

موضوع: مواد صنعتی

شابک: 9789640106181

تعداد صفحه: 702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1387

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

ساختار، خواص، انجام فرایند

رفتار مکانیکی

مشخصات گرمایی

پاسخ به میدان های الکتریکی

ارائه خواص

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

اتم ها و یون های تنها

نیرو های پیوندی قوی(پیوندهای اصلی)

مولکول ها (ویکی صفحه مولکول)

نیروهای پیوندی فرعی (ویکی صفحه نیروهای جاذبه بین مولکولی)

فواصل بین اتم

عدد کوئوردیناسیون

انواع مواد (ویکی صفحه مواد مهندسی)

مرور و بررسی مطالب

خواص کلی مواد

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

بلورینگی (ویکی صفحه کریستالوگرافی)

شبکه های مکعبی (ویکی صفحه شبکه های براوه)

بلورهای منشور شش بر

چندشکلی

شکل هندسی سلول واحد

جهات بلوری

صفحه های بلوری

تفرق اشعه ایکس (ویکی صفحه پراش پرتو ایکس)

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

ناخالصی های درون جامدات

محلولهای جامد در فلزات (ویکی صفحه محلول جامد)

محلولهای جامد در مواد مرکب

عیوب در بلورها (ویکی صفحه عیوب شبکه کریستالی)

مواد غیر بلوری

ارتعاشات اتمی

نفوذ اتمی

فرایندهای نفوذ

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

حامل های بار الکتریکی

رسانندگی فلزی

عایق ها

نیم رساناهای ذاتی

نیم رساناهای خارجی

وسایل نیمرسانا

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

آلیاژهای تک فاز (ویکی صفحه آلیاژ)

انجام فرایند روی آلیاژ های تک فاز

تغییر شکل کشسان

تغییر شکل پلاستیکی در داخل تک بلورها

خواص فلزاتی که تغییر شکل پلاستیکی یافته اند

تبلور مجدد

رفتار فلزات چندبلوری

شکست

زیان های حاصل از تشعشع

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

مولکولهای بزرگ

پلیمرهای خطی (ویکی صفحه پلیمر)

بی نظمی های مولکولی

پلیمرهای سه بعدی

تغییر شکل مواد پلیمری

رفتار الکتریکی پلیمرها

پایداری پلیمرها

مرور و بررسی مطالب

خلاصه : ساختارهای مولکولی

خلاصه : رفتار مولکولی

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

فازهای سرامیکی (ویکی صفحه سرامیک ها)

بلورهای سرامیکی(AX)

بلورهای سرامیکی Am Xp

ترکیبات چندتایی

سیلیکاتها

رفتار الکترومغناطیسی سرامیک ها

رفتار مکانیکی سرامیک ها

فرایندهای مواد سرامیکی

مرور و بررسی مطالب

خلاصه : ساختار سرامیک ها (ویکی صفحه ساختار سرامیک ها)

خلاصه : خواص و رفتار سرامیک ها

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

روابط کیفی فازها

نمودارهای فازی (نمودارهای تعادلی) (ویکی صفحه دیاگرام فازی)

ترکیب شیمیایی فازها

کمیت فازها

آلیاژهای تجارتی و سرامیک ها

فازهای سیستم آهن-کربن (ویکی صفحه آستنیت، فریت آلفا، فریت دلتا، سمنتیت، لدبوریت)

نمودار فازی  Fe-Fe2C (ویکی صفحه دیاگرام فازی آهن - کربن)

تجزیه آستنیت

فولادهای ساده و کم آلیاژ (ویکی صفحه فولاد)

مرور و بررسی مطالب

خلاصه: نمودارهای فازی

خلاصه: نمودار Fe-Fe2C

فهرست نمودارهای فازی

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

واکنشهای فاز جامد

میکروساختارهای چند فاز

میکروساختارها: خواص مکانیکی

میکروساختارها: خواص فیزیکی

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

فرایندهای تابکاری (ویکی صفحه آنیل)

فرایندهای یکنواخت کردن

فرایندهای رسوب سختی

سرعت واکنش (C+ α) →у

فرایندهای عملیات فولاد تجارتی (ویکی صفحه عملیات حرارتی)

سختی پذیری

مرور و بررسی مطالب

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

چشم انداز فصل

هدف از مطالعه

آبکاری برقی: عکس خوردگی

جفت گالوانی (پیل گالوانی)

انواع پیلهای گالوانی

سرعت خوردگی (ویکی صفحه خوردگی)

کنترل خوردگی

مرور و بررسی مطالب

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

 
 

هدف از مطالعه

چدن ها (ویکی صفحه چدن)

بتن (و محصولات مربوط به آن) (ویکی صفحه بتن)

چوب

مواد چند سازه

مرور و بررسی مطالب

نتیجه

خلاصه

سؤالات تشریحی

مسائل

پیوستها

پیوست الف. ثابت ها و ضرایب تبدیل

پیوست ب. جدول عناصر مهم

پیوست ج. خواص مواد مهم مهندسی(C ˚20)

پیوست د. فرهنگ اصطلاحات

فهرست راهنما

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط