معرفی کتاب اصول تئوری مجموعه‌های فازی

معرفی کتاب اصول تئوری مجموعه‌های فازی

تعداد بازدید: 3817
کد مطلب: 1205
تاریخ انتشار: 04:47 12 دي 1390

معرفی کتاب اصول تئوری مجموعه‌های فازی

 
 

نام کتاب: اصول تئوری مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مدل‌های مسایل مهندسی آب

نام نویسنده: امین کوره‌پزان‌دزفولی

توضیحات: چاپ اول 1384

ناشر:جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) (انتشارات) 

موضوع:آب، مهندسی

شابک: 9648737118

تعداد صفحه: 272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1384

 
 
تساوی بردارها

جمع بردارها

ضرب داخلی دو بردار

ضرب خارجی دو بردار

بردار واحد

اندازه مجموع و تفاصل دو بردار

دستگاه های مختصات

بردار مکان

ضرب سه گانه بردارها

عناصر طول ، سطح و حجم

انتگرال خط

انتگرال سطح

انتگرال حجم

زاویه فضایی

مشتقات میدان های اسکالر و برداری

قضیه استواکس

قضیه دیورژانس(قضیه گوس)

قضیه هلمهولتز

نکات تکمیلی فصل

مثال های تکمیلی فصل

تست های طبقه بندی شده فصل اول

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل اول

 
 

توزیع های خاص و میدان های الکتریکی متناظر با آنها

فرم انتگرالی قانون گوس (دیورژانس)

فرم نقطه ای قانون گوس

چگالی شار الکتریکی

پتانسیل الکتریکی

پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع های خاص

پتانسیل ناشی از یک توزیع بار دلخواه در حالت کلی

نیرو و گشتاور وارد بر یک دو قطبی

میدان و پتانسیل درون یک هادی

نکات تکمیلی فصل

مثال های تکمیلی فصل

تست های طبقه بندی شده فصل دوم

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل دوم

 
 

هادی در میدان الکتریکی

جریان الکتریکی و قانون اهم

مقاومت الکتریکی

مواد عایق

شرایط مرزی در مرز مشترک دو ناحیه

مسائل خاص در پلاریزاسیون

معادلات ماکسول برای عایق

ظرفیت

رابطه بین خازن و مقاومت

انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی

نیرو و گشتاور در سیستم های الکتریکی ساکن

نکات تکمیلی فصل

تست های طبقه بندی شده فصل سوم

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل سوم

 
 

معادلات پوآسون و لاپلاس

حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات مستطیلی(کارتزین)

حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات استوانه ای

معادله لاپلاس درد ستگاه مختصات کروی

نکات تکمیلی در مورد توزیع پتانسیل و معادلات لاپلاس و پوآسون

روش تصویر

نکات و مثال های تکمیلی فصل

تست های طبقه بندی شده فصل چهارم

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل چهارم

 
 

نیروی مغناطیسی بین دو مدار جریان و قانون آمپر

قانون بیو ، ساوار

نیروی اعمال شده بر بار الکتریکی متحرک در میدان مغناطیسی

چگالی شار مغناطیسی ناشی از توزیع های خاص جریان

قانون مداری آمپر

شکل نقطه ای قانون مداری آمپر

پتانسیل مغناطیسی برداری

روابط حاکم بر کمیت های برداری B و A

پتانسیل مغناطیسی اسکالر

ممان های مغناطیسی

نیرو و گشتاور وارد بر دو قطبی مغناطیسی

تست های طبقه بندی شده فصل پنجم

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل پنجم

 
 

میدان مغناطیسی در حضور اجسام

مسائل خاص در مگنتیزاسیون

شرایط مرزی

بارهای مفید مغناطیسی

ضرایب خود القائی و القای متقابل

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

نیرو و گشتاور مغناطیسی

مدارهای مغناطیسی

حل مسائل مغناطیس ساکن با استفاده از پتانسیل اسکالر Vm

تست های طبقه بندی شده فصل ششم

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل ششم

 
 

قانون فاراده

نیروهای محرکه ترانسفورماتوری و حرکتی

معادلات ماکسول (فرم نقطه ای وانتگرالی)

شرایط مرزی

توابع پتانسیل و پاسخ آنها

میدان های شبه ساکن

میدان های متغیر با زمان سینوسی

تست های طبقه بندی شده فصل هفتم

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل هفتم

آزمون سراسری 88

پاسخ تشریحی آزمون سراسری 88

منابع

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط