معرفی کتاب آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد

معرفی کتاب آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد

تعداد بازدید: 2777
کد مطلب: 18159
تاریخ انتشار: 13:52 27 شهريور 1392

معرفی کتاب آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد

 
 

مقدمه

1- تولید آهن و فولاد به روش سنتی کوره بلند / کنورتور

1-1- تولید کلوخه و گندله در واحدهای کلوخه و گندله سازی

2-1- تولید کک در سلول های کک سازی

3-1- تولید آهن خام در کوره بلند

4-1- تولید فولاد خام از آهن خام در کنورتور

5-1- پالایش فولاد خام در کوره پاتیلی

2- تولید آهن و فولاد به روش های احیای مستقیم / کوره قوس الکتریکی

1-2-تولید آهن اسفنجی به روش احیای میدرکس

1-1-2- کوره احیا به روش میدرکس

2-2- تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم اچ - وای - ال

1-2-2- احیای مستقیم به روش مداوم اچ - وای - ال سه

2-2-2- تاسیسات جنبی احیای مستقیم به روش اچ - وال و ال یک، دو سه

3-2- تولید آهن اسفنجی به روش احیای پوروفر

4-2- تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم قائم

5-2- تولید آهن خام به روش کورکس

6-2- تولید فولاد از آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی

3- وضعیت واحدهای احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در جهان

1-3- روند تولید آهن به روش های احیای مستقیم در جهان

4- وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد

1-4- مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم

2-4- وضیعت جهانی آهن قراضه

3-4- وضعیت جهانی نفت

4-4- وضعیت جهانی گاز طبیعی

1-4-4- مصرف جهانی گاز طبیعی

5-4- وضعیت جهانی زغال سنگ

فهرست ماخذ و منابع فصل اول

 

 
 

بخش اول سنگ آهن و مشخصات آن

مقدمه

1-1- طرز تشکیل سنگ های معدنی آهن در طبیعت

1-1-1- کانسارهای رسوبی

1-1-1-1- تاکونیت و نیمه تاکونیت ها

2-1-1-1- ژاسپیلیت ها

3-1-1-1- ایتابریت ها

4-1-1-1- لاتریت ها

5-1-1-1- اوولیتیک ها

6-1-1-1- معادن سیدریتی

7-1-1-1- معادن شنی

2-1-1- کانسارهای آتش فشانی یا هیدروترمال

3-1-1- کانسارهای پر عیار شده در اثر حلالیت ناخالصی ها و خروج آن ها از سنگ

4-1-1- کانسار با منشا سولفور

5-1-1- کانسار های کنگلومرا

2-1- کانی شناسی سنگ های آهن

1-2-1- کانی های اکسیده

1-1-2-1- هماتیت

2-1-2-1- مگنتیت

2-2-1- کانی های اکسیدی آب دار

1-2-2-1- گوتیت

2-2-2-1- لیمونیت

3-2-1- کانی های کربناته (سیدریت)

4-2-1- کانی های سولفوره

1-4-2-1- پیریت

2-4-2-1- مارکاسیت

3-4-2-1- پیروتیت

3-1- ترکیب شیمیایی کانی های آهن دار

1-3-1- بررسی ترکیب شیمیایی سنگ آهن

1-1-3-1- عیار آهن

2-1-3-1- سیلیس و سنگ آهک

3-1-3-1- آلومین واکسید منیزیم

2-3-1- ناخالصی های سنگ آهن

1-2-3-1- ناخالصی های مفید

1-1-2-3-1- آهک

2-1-2-3-1- ترکیبات منگنز دار

2-2-3-1- ناخالصی های نامطلوب

3-3-1- اثر ناخالصی های نامطلوب در تکنولوژی تولیدآهن و فولادو در محیط زیست

1-3-3-1- روی

2-3-3-1- اکسید های قلیایی

3-3-3-1- سرب

4-3-3-1- فسفر و گوگرد

5-3-3-1- کلر و فلور

6-3-3-1- آرسنیک

7-3-3-1- اکسید تیتان

8-3-3-1- سایر اکسید های فلزی

4-3-1- خواص و قابلیت های سنگ آهن

1-4-3-1- قابلیت احیا پذیری

2-4-3-1- خواص فیزیکی سنگ آهن

1-2-4-3-1- سختی

2-2-4-3-1- وزن مخصوص حقیقی و ظاهری

5-3-1- ارزشیابی سنگ معدن آهن

1-5-3-1- رطوبت و آب تبلور

2-5-3-1- عیار آهن

3-5-3-1- اندیس بازی

4-5-3-1- ناخالصی ها

5-5-3-1- ابعاد

6-5-3-1- قابلیت پر عیار شدن

7-5-3-1- قابلیت خردایش

8-5-3-1- شکل و چگونگی عملیات روی سنگ معدن

9-5-3-1- سایر عوامل

بخش دوم : فرآوری سنگ آهن

مقدمه

2- مراحل فرآوری

1-2- سنگ شکنی و خردایش سنگ آهن

2-2- پر عیار کردن سنگ آهن

1-2-2- روش های فیزیکی پر عیار کردن

1-1-2-2- پر عیار کردن از طریق دانه بندی

2-1-2-2- پر عیار کردن از طریق مالش

3-1-2-2- پر عیار کردن از طریق جیگ

4-1-2-2- پر عیار کردن از طریق اسپیرال ها

5-1-2-1- پر عیار کردن از طریق واسطه سنگین

2-2-2- پر عیار کردن از طریق جدا کننده های مغناطیسی

1-2-2-2- جدا کننده های مغناطیسی خشک با میدان ضعیف

2-2-2-2-جدا کننده های مغناطیسی خشک با میدان قوی

3-2-2-2- جدا کننده مغناطیسی تر با میدان قوی

3-2-2- تبدیل انواع اکسیدهای آهن به مگنتیت

1-3-2-2- هوازدگی سنگ معدن

2-3-2-2- توزیع دانه ریز ناخالصی ها با هماتیت

3-3-2-2- کانی سیدریت

4-2-2- روش های تبدیل کانی های اکسید آهن به مگنتیت

1-4-2-2- تبدیل هماتیت به مگنتیت

2-4-2-2- تبدیل سیدریت به مگنتیت

3-4-2-2- تبدیل پیریت به مگنتیت

5-2-2- پر عیار کردن از طریق فلوتاسیون

3-2- جداسازی فاز مایع از جامد

1-3-2- جدا سازی از طریق ته نشین کردن

2-3-2- جدا سازی از طریق فیلتر کردن

3-3-2- خشک کردن

4-2- فلوشیت های پر عیار کردن سنگ آهن

1-4-2- فلوشیت ساده دانه بندی سنگ آهن

2-4-2- فلوشیت ساده با کاربرد جدا کننده مغناطیسی به منظور تولید کنسانتره کلوخه

3-4-2- فلوشیت ساده با کاربرد جدا کننده مغناطیسی به منظور تولید کنسانتره گندله

4-4-2- فلوشیت کاربرد روش های فیزیکی برای پر عیار کردن

5-4-2- فلوشیت ساده پر عیار کردن سنگ آهن به روش فلوتاسیون

6-4-2- فلوشیت پیچیده با کاربرد جدا کننده مغناطیسی و فلوتاسیون

7-4-2- فاوشیت پیچیده با کاربرد روش های فیزیکی و مغناطیسی و فلوتاسیون

5-2- روش های پر عیار کردن سنگ های آهن ایران

1-5-2- سنگ آهن معدن چغارت

2-5-2- سنگ آهن معدن چادرملو

3-5-2- سنگ آهن معدن گل گهر

4-5-2- سنگ آهن معدن سه چاهون

5-5-2- سنگ آهن معدن سنگان

6-5-2- سنگ آهن معادن همدان و کردستان

بخش سوم : منابع سنگ آهن

1-3- منابع جهانی سنگ آهن

2-3- منابع سنگ آهن ایران

1-2-3- سنگ آهن منطقه بافق

1-1-2-3- سنگ آهن معدن چغارت

2-1-2-3- سنگ آهن معدن سه چاهون

3-1-2-3- سنگ آهن معدن چاه گز

4-1-2-3- سنگ آهن معدن چادرملو

5-1-2-3- سنگ آهن معدن ساغند

6-1-2-3- سنگ آهن معدن جلال آباد زرند

7-1-2-3- سنگ آهن معدن ناریگان

8-1-2-3- سنگ آهن معدن میش دوان

9-1-2-3- سنگ آهن آنومالی شمالی و شرقی

10-1-2-3-سایر سنگ های آهن منطقه بافق

2-2-3- سنگ آهن منطقه سیرجان و گل گهر

3-2-3- سنگ آهن منطقه خراسان و معدن سنگان

4-2-3-سنگ آهن منطقه اصفهان - اراک - معدن شمس آباد

5-2-3- معادن سنگ آهن همدان و کردستان

6-2-3- معادن سنگ آهن منطقه اصفهان - کاشان

1-6-2-3- سنگ آهن نیاسر

2-6-2-3- سنگ آهن نیزار

3-6-2-3- سنگ آهن آب پون

7-2-3- سنگ آهن منطقه خلیج فارس

1-7-2-3- سنگ آهن جزیره فرو

2-7-2-3- خاک سرخ جزیره هرمز

8-2-3- سایر کانسارهای آهن ایران

1-8-2-3- معادن سنگ آهن سمنان

2-8-2-3- معادن سنگ آهن استان زنجان

بخش چهارم : پیش بینی نیاز کشور به سنگ آهن

1-4- مشخصات سنگ آهن برای روش های مختلف تولید آهن و فولاد

1-1-4- تعیین سنگ آهن برای کارخانه ذوب آهن اصفهان

2-1-4- تعیین سنگ آهن برای واحد های احیای مستقیم

2-4- تولید سنگ آهن در معادن ایران

1-2-4- وضع موجود استخراج معادن سنگ آهن

2-2-4- فعال شدن سایر معادن سنگ آهن

3-2-4- فعال شدن سایر معادن و افزایش ظرفیت تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان

3-4- پیش بینی نیاز کشور به فولاد

4-4- طرح توسعه معادن سنگ آهن ایران

5-4- راه های ارتباطی معادن سنگ آهن کشور با کارخانه های تولید آهن و فولاد

فهرست ماخذ و منابع فصل دوم

 
 

بخش اول : سنگ آهک

1-1- ترکیبات کلسیم دار

1-1-1- کربنات کلسیم و انواع سنگ آهک

2-1-1- سیلیکات های کلسیم

2-1- انواع سنگ های آهکی

1-2-1- سنگ های آهکی پر عیار

2-2-1- سنگ های آهکی منیزیم دار 198

3-2-1- دولومیت

4-2-1- سنگ های آهکی رس دار

5-2-1- سنگ های آهکی کربن دار

6-2-1- سنگ های آهکی سیمانی

7-2-1- شالک

8-2-1- سنگ های آهکی متراکم

9-2-1- سنگ های آهکی آهن دار

10-2-1- مرمرها

11-2-1- مارن آهکی

12-2-1- سنگ های آهکی اولیتی

13-2-1- صدف ها و مرجان ها

14-2-1- سنگ های اهکی فسفات دار

15-2-1- استلاگنیت و استلاگتیت ها

16-2-1- تراورتن

3-1- کانی شناسی سنگ های آهکی

1-3-1- کلسیت

2-3-1- آراگونیت

3-3-1- شالک

4-3-1- ااولیت

5-3-1- مرمر

4-1- آلومین

1-4-1- آلومین

2-4-1- سیلیس

1-2-4-1- سیلیس به صورت دوار

2-2-4-1- سیلیس به صورت ترکیبات رسی

3-2-4-1- سیلیس به صورت شن

3-4-1- ترکیبات آهن دار در سنگ های آهکی

4-4-1- پیریت

5-4-1- سولفات ها

6-4-1- یون های سدیم و پتاسیم

7-4-1- مواد آلی در سنگ های آهکی

8-4-1- فسفر در سنگ های آهکی

9-4-1- عناصر فلزی در سنگ آهک

5-1- منابع سنگ آهک ایران

6-1- خواص فیزیکی سنگ آهک

1-6-1- رنگ های سنگ های آهکی

2-6-1- بوی سنگ های آهکی

3-6-1- تخلخل

4-6-1- وزن مخصوص سنگ های آهکی

5-6-1- سختی سنگ آهک

6-6-1- دمای ذوب سنگ آهک

7-6-1- حلالیت سنگ آهک

8-6-1- پایداری کربنات کلسیم

9-6-1- گرمای ویزه سنگ آهک

10-6-1- حلالیت سنگ های آهک در اسیدهای رقیق

1-7-1- مصارف سنگ آهک

1-1-7-1- مصارف ساختمانی سنگ آهک

1-1-1-7-1- سنگ های آهک تزیینی

2-1-7-1- سنگ های آهک ساختمانی

2-7-1- مصارف سنگ آهن به عنوان ماده اولیه

1-2-7-1- مصرف سنگ آهک در صنایع سیمان

2-2-7-1- مصرف سنگ آهک در تولید پشم شیشه

3-2-7-1- مصرف سنگ آهک در شیشه سازی

3-7-1- مصارف کشاورزی سنگ آهک

4-7-1- سنگ آهک به عنوان ماده پر کننده

5-7-1- مصارف شیمیایی سنگ آهک

6-7-1- مصارف سنگ آهک در تغذیه دام ها

بخش دوم : آهک

1-2- انواع آهک

1-1-2- آهک زنده

2-1-2- آهک هوازده

3-1-2- هیدرات کلسیم

1-3-1-2- هیدرات کلسیم اتوکلاو

2-3-1-2- آهک ساختمانی

4-1-2- آهک شیمیایی

5-1-2- خمیر آهک

6-1-2- آهک هیدرولیکی

7-1-2- بتونه آهکی

8-1-2- آهک دانه درشت

9-1-2- دولومیت نسوز

10-1-2- آهک نسوز

11-1-2- آب آهک

2-2- خواص فیزیکی آهک

1-2-2- رنگ آهک

2-2-2- بوی آهک

3-2-2- گرمای ویژه آهک

4-2-2- دمای ذوب و جوش آهک

5-2-2- سختی آهک

6-2-2- وزن مخصوص آهک

7-2-2- تغییر شکل فیزیکی آهک

8-2-2- وزن مخصوص ظاهری آهک

9-2-2- حلالیت آهک در آب

10-2-2-پلاستیسیته آهکی

11-2-2- پایداری آهک

3-2- خواص شیمیایی آهک

1-3-2- خاصیت قلیایی آهک

2-3-2- میل ترکیبی آهن

4-2- مصارف آهک

1-4-2- مصارف آهک در صنایع متالورژی و آهن و فولاد

2-4-2- مصرف آهک در آماده سازی بار کوره بلند

1-2-4-2- مصرف آهک در تولید گندله

2-2-4-2- مصرف آهک در کلوخه سازی

3-2-4-2- مصرف آهک در کوره بلند

4-2-4-2- مصرف آهک برای گوگردزدایی چدن در خارج کوره بلند

3-4-2- مصرف آهک در فولادسازی

4-4-2- مصرف آهک در سایر صنایع متالورژی غیر آهنی

5-4-2- مصرف آهک در سایر صنایع

1-5-4-2- مصارف زیست محیطی آهک

1-1-5-4-2- مصرف آهک در تهیه آب آشامیدنی

2-1-5-4-2- مصرف آهک در فاضلاب ها

2-5-4-2- مصرف آهک در کنترل آلودگی هوا

3-5-4-2-مصارف ساختمانی آهک

1-3-5-4-2- آجر ماسه آهکی

2-3-5-4-2- ملات آهکی

6-4-2- مصارف صنعتی آهک

1-6-4-2- آهک و کربور کلسیم

2-6-4-2- آهک در صنایع کاغذ سازی

3-6-4-2- آهک در صنایع قند

4-6-4-2- آهک در صنایع شیمیایی

7-4-2- سایر مصارف آهک

بخش سوم : تولید آهک

1-3- آماده سازی سنگ آهک

1-1-3- استخراج سنگ آهک

2-1-3- سنگ شکنی آهک

3-1-3- دانه بندی آهک

2-3- تکلیس سنگ آهک

3-3- کوره های تولید آهک

1-3-3- کوره های سنتی تولید آهک

2-3-3- کوره های صنعتی

1-2-3-3- کوره های دوار

1-2-2-3-3- انواع کوه های قائم

3-2-3-3- کوره های تکلیس آهک در بستر سیال

4-3- آلودگی محیط زیست در تولید آهک

1-4-3- آلودگی در جریان خردایش و آماده سازی بار

2-4-3- آلودگی از طریق حمل سنگ آهک از معدن

3-4-3- آلودگی در سنگ شکن های اولیه سنگ آهک

4-4-3- آلودگی از طریق سرندهای سنگ آهک

5-4-3- آلودگی در اثر خردایش نرم سنگ آهک

6-4-3- آلودگی در اثر کانه آرائی سنگ آهک

7-4-3- آلودگی توسط کوره های آهک پزی

فهرست ماخذ و منابع فصل سوم

 
 

1- دسته بندی نسوزها

1-1- نسوز بر اسلس آلومین

1-1-1- نسوز های نیمه رسی

2-1-1- نسوزهای رسی

3-1-1- سیلیکات های آلومین

4-1-1- هیدرات ها آلومین

5-1-1- نسوزهای مولیتی

6-1-1- نسوز آلومین خالص

2-1- نسوز سیلیسی

3-1- نسوز بازی

4-1- نسوزهای خاص

2- خواص کلی نسوزها

1-2- خواص مکانیکی نسوزها

1-1-2- مقاومت مکانیکی در سرما

2-1-2- مقاومت گرمایی نسوزها

2-2- خواص فیزیکی نسوزها

1-2-2- تخلخل نسوزها

2-2-2- نفوذ پذیری نسوزها

3-2-2- شوک حرارتی نسوزها

4-2-2- سایر خواص فیزیکی

3-2- خواص شیمیایی نسوزها

3- نسوزهای مصرفی در صنایع تولید آهن و فولاد

1-3- نسوزهای رسی(شاموتی)

1-1-3- خواص نسوزهای شاموتی

1-1-1-3- مقدار آلومین نسوزهای شاموتی

2-1-1-3- ناخالصی های نسوز شاموتی

3-1-1-3- مقدار شاموت در مواد اولیه نسوز

4-1-1-3- تکنولوژی تولید نسوزهای شاموتی

2-3- نسوزهای منیزتی

1-2-3- مواد اولیه نسوز منیزیتی

2-2-3- در هم جوشی اکسید منیزیم

3-2-3- خواص نسوز منیزیتی

4-2-3- اثر آهن مذاب بر روی نسوز منیزیتی

1-4-2-3- اثر آهن بر اکسید منیزیم

2-4-2-3- اثر آهن بر اکسید کرم

5-2-3- نسوز منیزیتی گرافیت دار

3-3- نسوز منیزیت - کرومیت

4-3- نسوزهای سیلیکات منیزیم

5-3- نسوز دولومیتی

1-5-3- نسوز دولومیت کربن

6-3- نسوزهای کربنی

7-3- نسوز با آلومین بالا

8-3- سیمان و بتن نسوز

4- نسوز مصرفی در تجهیزات عمده صنایع تولید آهن و فولاد

1-4- نسوز برای کوره بلند

1-1-4- نسوز قسمت دهانه و بالای بدنه کوره بلند

1-1-1-4- عوامل موثر در تخریب نسوز

2-2-1-4- اثر اندیس بازی بار در تخریب نسوز

3-2-1-4- نسوز های مناسب برای منطقه زیرین بدنه

3-1-4- نسوز لوله های دمو قسمت بالای آن

1-3-1-4- عوامل اصلی تخریب نسوز در لوله های دم

2-3-1-3- اثر اندیس بار در تخریب نسوز

3-2-1-4- نسوزهای مناسب برای منطقه زیرین بدنه

4-1-4- نسوز بوته کوره بلند

2-4- نسوز کنورتور فولادی

3-4- نسوز کوره قوس الکتریکی

1-3-4- نسوز سقف کوره قوس الکتریکی

2-3-4- نسوز جدار کوره قوس الکتریکی

1-2-3-4- نسوز سقف کوره قوس الکتریکی

2-2-3-4- نسوز جدار کوره در قسمت بالای کوره

3-3-4- نسوز کف کوره

4-4- نسوز برای تندیش و پاتیل

فهرست ماخذ و منابع فصل چهارم

 
 

بخش اول : زغال سنگ

مقدمه

1- زغال سنگ

1-1- انواع زغال سنگ ها

2-1- خواص فیزیکی زغال سنگ ها

1-2-1- رنگ

2-2-1- نوع شعله

3-2-1- مقطع شکستگی

4-2-1- وزن مخصوص

5-2-1- مقاومت مکانیکی

6-2-1- تخلخل

7-2-1- رطوبت

3-1- خواص شیمیایی زغال سنگ ها

1-3-1- ترکیب شیمیایی

2-3-1- اکسیده شدن زغال سنگ ها

3-3-1- مواد فرار

4-3-1- خاصیت کک شدن

4-1- منابع زغال سنگ ها

5-1- منابع زغال سنگ ایران

1-5-1- منطقه کرمان

2-5-1- منطقه البرز

3-5-1- منطقه طبس

4-5-1- سایر معادن زغال سنگ

بخش دوم : کک

1-2- خواص فیزیکی و مکانیکی کک

1-1-2- خاکستر کک

2-1-2- رطوبت کک

3-1-2- وزن مخصوص کک

4-1-2- تخلخل کک

5-1-2- مقاومت به فشار کک

6-1-2- مقاومت به ضربه و فرسایش

7-1-2- ابعاد کک

8-1-2- اندیس تیبو

2-2- خواص شیمیایی کک

1-2-2- ترکیب شیمیایی کک

1-1-2-2-کربن کک

2-1-2-2- مواد فرار کک

3-1-2-2- رطوبت و خاکستر کک

4-12-2- گوگرد کک

3-2- راکتیویته کک

4-2- قابلیت احتراق کک

1-4-2- اثر درجه حرارت در احتراق

2-4-2- اثر تخلخل در احتراق

3-4-2- اثر شکل کربن در احتراق

4-4-2-سایر عوامل موثر در قابلیت سوختن

5-2- ارزش حرارتی کک

6-2- نیاز صنعت ذوب آهن ایران به کک

فهرست ماخذ و منابع فصل پنجم

 
 

مقدمه

1- پیوند ذرات در کلوخه سازی

1-1- پیوند هیدرولیکی

2-1- پیوند شیمیایی

3-1- پیوند سرامیکی

2- آماده سازی مواد اولیه کلوخه سازی

1-2- سنگ آهن و تهیه آن

1-1-2- خواص احیا پذیری سنگ آهن

2-1-2- دانه بندی سنگ آهن

3-1-2- تقسیم بندی سنگ آهن و نوع کلوخه

1-3-1-2- تقسیم بندی انواع کلوخه

2-3-1-2- تقسیم بندی انواع سنگ آهن

2-2- غبارهای بازیابی شده در کارخانه

1-2-2- غبار کوره بلند

2-2-2- غبار کنورتور

3-2-2- سایر غبارهای کارخانه

3-2- مواد گداز آور در بار کلوخه

4-2- مواد کمکی در بار کلوخه

1-4-2- سنگ منگنز در بار کلوخه

2-4-2- دولومیت در بار کلوخه

3-4-2- بوکسیت در بار کلوخه

4-4-2- سیلیس در بار کلوخه

5-2- پوسته های نورد در بار کلوخه

6-2- خرده کک در بار کلوخه و عومال موثر در تنظیم مقدار آن

1-6-2- مصرف خرده کک در کلوخه سازی

1-1-6-2- تاثیر اندیس بازی در مصرف خرده کک

2-1-6-2- تاثیر رطوبت در مصرف خرده کک

3-1-6-2- تاثیر مقدار کربنات و سنگ آهک در مصرف خرده کک

4-1-6-2- تاثیر عیار سنگ آهن در مصرف خرده کک

5-1-6-2- تاثیر درصد بار بازگشتی در مصرف خرده کک

6-1-6-2- تاثیر راکتیویته کک در مصرف خرده کک

7-1-6-2- تاثیر ابعاد کلوخه در مصرف خرده کک

2-6-2- تاثیر اضافه مصرف خرده کک در بار کلوخه

1-2-6-2- تاثیر اضافه مصرف کک در دمای منطقه احتراق

2-2-6-2- تاثیر اضافه مصرف خرده کک در کربن باقیمانده

3-2-6-2- تاثیر اضافه مصرف کک در قابلیت احیا پذیری کلوخه

4-2-6-2- تاثیر اضافه مصرف کک بر مقاومت مکانیکی کلوخه

5-2-6-2- تاثیر اضافه مصرف کک بر کارکرد دستگاه کلوخه ساز

3-6-2- جانشین کردن کک توسط سایر سوخت ها در کلوخه سازی

7-2- بار برگشتی در کلوخه سازی

1-7-2- کلوخه درشت برگشتی

2-7-2- کلوخه ریز برگشتی

8-2- آب در بار کلوخه

1-8-2- آب به صورت فیلم

2-8-2- آب به صورت مولکولی

3-8-2- آب به صورت آب تبلور

3- آماده سازی مخلوط بار کلوخه

1-3- مواد اولیه بار کلوخه

1-1-3- نرمه سنگ آهن در بارکلوخه

2-1-3- مواد گداز آور و کمکی بار کلوخه

3-1-3- غبار در بار کلوخه

2-3- اثر عدم یکنواخت بودن مخلوط بار کلوخه

1-2-3- توزیع غیر یکنواخت دانه بندی بار کلوخه

2-2-3- عوارض توزیع غیر یکنواخت مواد اولیه بار کلوخه

1-2-2-3- توزیع غیر یکنواخت مواد گداز آور و سنگ آهک در بار کلوخه

2-2-2-3- توزیع غیر یکنواخت آلومین و اکسید منیزیم در بار کلوخه

3-2-2-3- توزیع غیر یکنواخت سیلیس در بار کلوخه

4-2-2-3- توزیع غیر یکنواخت خرده کک در بار کلوخه

3-3- مخلوط کردن مواد اولیه بار کلوخه

1-3-3- توزیع یکنواخت مواد اولیه در بار کلوخه

2-3-3- تشکیل و رشد جوانه ها در مخلوط بار کلوخه

1-2-3-3- نقش دانه های درشت تر از 700 میکرون در مخلوط بار کلوخه 405

2-2-3-3- نقش ذرات زیر 200 میکرون در بار کلوخه

4-3- دستگاه های مخلوط کن

1-4-3- آسیای مخلوط کن

2-4-3- استوانه دوار مخلوط کن

3-4-3- مخلوط کننده های دیسکی

5-3- مخلوط کردن دو مرحله ای

4- خواص و مشخصات بار دستگاه کلوخه ساز

1-4- ترکیب فیزیکی و شیمیایی بار کلوخه

1-1-4- بررسی ترکیب شیمیایی بار کلوخه

1-1-1-4- اثر عیار آهن در بار کلوخه

2-1-1-4- اثر آهک در بار کلوخه

3-1-1-4- اثر سیلیس در بار کلوخه

4-1-1-4- اثر اکسید منیزیوم در بار کلوخه

5-1-1-4- اثر آلومین در بار کلوخه

6-1-1-4- اثر کوارتز در بار کلوخه

7-1-1-4- اثر منگنز در بار کلوخه

8-1-1-4- اثر آهک زنده در بار کلوخه

9-1-1-4- اثر سایر مواد اضافه شده در بار کلوخه

2-4- دانه بندی بار کلوخه

1-2-4- دانه بندی مواد مختلف تشکیل دهنده بار کلوخه

1-1-2-4- دانه بندی سنگ آهن

2-1-2-4- دانه بندی سنگ آهک

3-1-2-4- دانه بندی خرده کک

4-1-2-4- دانه بندی بار برگشتی

5-1-2-4- دانه بندی غبار ها

2-2-4- بررسی اثر دانه بندی بر میزان تولید

3-4- اثر نفوذ پذیری بار در کیفیت کلوخه

1-3-4- نفوذ پذیری بار کلوخه

1-1-3-4- اثر آب در نفوذ پذیری

2-1-3-4- اثر ضخامت بستر در نفوذ پذیری

2-3-4- نفوذ پذیری بار در دستگاه کلوخه ساز

1-2-3-4- تغییرات نفوذ پذیری در اثر افزایش بی رویه کک در بار

4-4- روش های افزایش نفوذ پذیری

5-4- اثر درجه بازی در کیفیت کلوخه

5- دستگاه کلوخه ساز

1-5- قسمت بارگیری دستگاه کلوخه ساز

1-1-5- قسمت بار گیری بار درشت و بدون اثر

2-1-5- بار گیری اصلی

3-1-5- اثر سیستم باردهی در جدایی ذرات

4-1-5- ضخامت بستر کلوخه

5-1-5- تعدیل کیفیت کلوخه از طریق بارگیری چند لایه

2-5- قسمت مشعل ها

3-5- قسمت مکش

4-5- قسمت خرد کردن اولیه

5-5- قسمت سرد کننده کلوخه

1-5-5- دستگاه های سرد کننده

1-1-5-5- سرد کننده نوار زنجیری

2-1-5-5- سرد کننده های عمودی

3-1-5-5- سرد کننده های دوار

4-1-5-5- سرد کننده استوانه ای

6-5- خردایش و دانه بندی کلوخه سرد

6- تغییرات وزنی و موازنه مواد در فرآیند کلوخه سازی

1-6- مواد با کاهش وزن در فرآیند کلوخه سازی

1-1-6- رطوبت

2-1-6- سنگ آهک

3-1-6- خرده کک

4-1-6- سایر مواد

2-6- مواد با افزایش وزن در فرآیند کلوخه سازی

3-6- مواد بدون تغییر وزن در فرآیند کلوخه سازی

7- توزیع حرارت در لایه های کلوخه

1-7- چرخه حرارتی در بستر مواد اولیه

1-1-7- کلوخه سازی در شروع فرآیند

2-1-7- کلوخه سازی در طول زمان فر آیند کلوخه سازی

3-1-7- کلوخه سازی در زمان t

4-1-7- کلوخه سازی در پایان فرآیند

2-7- انرژی ورودی به دستگاه کلوخه سازی

1-2-7-انرژی حاصل از سوختنکک

2-2-7- انرژی حاصل از واکنش های درون لایه کلوخه

3-2-7- انرژی ورودی به منطقه تشکیل کلوخه توسط هوا

4-2-7- انرژی خروجی از لایه تشکیل کلوخه توسط گازهای خروجی

5-2-7- انرژی لازم برای تکلیس سنگ آهن

3-7- دمای ماگزیمم در لایه تشکیل کلوخه

1-3-7- کمیت خرده کک مخلوط با بار و قدرت حرارتی آن

2-3-7- ابعاد خرده کک

3-3-7- انتقال انرژی حرارتی مشعل به سطح بار

4-3-7- گرمای ویژه بار

5-3-7- واکنش های گرماگیر و گرمازا

6-3-7- دمای گازهای حاصل از احتراق و حجم آن ها

4-7- ضخامت لایه گرم

5-7- سرعت انتقال لایه کلوخه با دمای حداکثر

8- کاهش مصرف انرژی در فرآیند کلوخه سازی

1-8- بازیابی حرارت گازهای خروجی دستگاه کلوخه سازی

1-1-8- روش متداول بازیابی حرارتی کلوخه و گازهای خروجی

2-1-8- روش پیشرفته بازیابی حرارت کلوخه و گازهای خروجی

3-1-8- روش پیشرفته ژاپنی برای بازیابی حرارت کلوخه و گازهای خروجی

2-8- کاهش مصرف انرژی الکتریکی در دستگاه کلوخه ساز

3-8- کاهش مصرف انرژی الکتریکی در دستگاه کلوخه ساز

9- موازنه حرارتی در فرآیند کلوخه سازی

1-9- انرژی های ورودی به سیستم

1-1-9- انرژی حاصل از سوختن کک

2-1-9- انرژی تامین شده توسط مشعل ها

3-1-9- انرژی مواد اولیه و هوای پیش گرم شده

4-1-9- انرژی واکنش های گرمازا

2-9- انرژی های مصرفی در سیستم کلوخه سازی

1-2-9- انرژی گرم کرئن بار

2-2-9- انرژی خروجی توسط گازها

3-2-9- انرژی لازم برای تبخیر آب

4-2-9- حرارت لازم برای تکلیس کربنات ها

5-2-9- تلفات حرارتی دستگاه

3-9- روند انرژی مصرفی در کلوخه سازی

10- واکنش ها در فرآیند کلوخه سازی

1-10- بررسی نظری واکنش های فیزیکی و شیمیایی در کلوخه سازی

1-1-10- آب و تبخیر آن

2-1-10- تکلیس کربنات ها

3-1-10- تفکیک اکسیدها

4-1-10- واکنش های احیا و اکسایش

5-1-10- واکنش بین فازهای جامد

6-1-10- واکنش های فاز مذاب

7-1-10-خواص فازهای مذاب

2-10- انواع ترکیب فاز مذاب

1-2-10- بار با اندیس اسیدی

2-2-10- بار با اندیس خنثی

3-2-10- بار با اندیس بازی

1-3-10- تغییرات سیلیکات های آهن

2-3-10- تغییرات فریت های کلسیم

3-3-10- تغییرات سیلیکات های کلسیم

4-3-10- تغییرات فاز مذاب

4-10- سایر واکنش ها در کلوخه سازی

1-4-1-0- حذف گوگرد

2-4-10- حذف آرسنیک

3-4-10- حذف روی و سرب و غیره

4-4-10- حذف فلزات قلیایی

5-10- چگونگی انجام واکنش ها در دستگاه کلوخه ساز

1-5-10- منطقه تشکیل کلوخه و سرد شدن آن

2-5-10- منطقه احتراق کربن و دمای ماکزیمم

3-5-10- منطقه تکلیس

4-5-10- منطقه خشک و گرم شدن

5-5-10- منطقه بار مرطوب

6-5-10- منطقه ابتدایی و انتهایی کلوخه سازی

7-5-10- واکنش ها در منطقه سرد کننده کلوخه

6-10- روند تغییر ترکیبات مختلف در جریان کلوخه سازی

1-6-10-تغییر آب

2-6-10- تغییر کربنات ها

3-6-10- تغییر اکسیدهای آ]ن

11- خواص و کیفیت کلوخه

1-11- ترکیب شیمیایی کلوخه

1-1-11- کلوخه کاملا اسیدی

2-1-11- کلوخه خنثی

3-1-11- کلوخه بازی

4-1-11- اثر درجه حرارت پخت در ساختار کلوخه

2-11- ابعاد کلوخه

1-2-11- اثر خرده کک در ایجاد نرمه کلوخه

2-2-11- اثر اکسید منیزیوم در ایجاد نرمه کلوخه

3-2-11- اثر اندیس بازی در ایجاد نرمه کلوخه

4-2-11- اثر ساختار فاز اتصال دهنده در ایجاد نرمه کلوخه

5-2-11- اثر سایر عوامل در ایجاد نرمه کلوخه

3-11- مقاومت مکانیکی کلوخه

1-3-11- اندازه گیری مقاومت مکانیکی کلوخه سرد

1-1-3-11- آزمایش سقوط

2-1-3-11- آزمایش ضربه

3-1-3-11- آزمایش استوانه

4-1-3-11- سایر روش های اندازه گیری مقاومت مکانیکی

4-11- مقاومت حرارتی کلوخه

1-4-11- تغییرات مقاومت مکانیکی در جریان احیا

2-4-11- ارتباط بین مقاومت مکانیکی کلوخه در گرما و سرما

3-4-11- مقاومت مکانیکی کلوخه در سرما

5-11- احیا پذیری کلوخه

1-5-11- اثر تخلخل کلوخه در قابلیت احیا

1-1-5-11- انواع تخلخل

2-1-5-11- تخلخل های مسدود

3-1-5-11- ابعاد تخلخل

4-1-5-11- شکل تخلخل

5-1-5-11- خاصیت جذب گاز

2-5-11- شکل کلوخه در قابلیت احیا

1-2-5-11- وستیت در کلوخه

2-2-5-11- مگنتیت در کلوخه

3-2-5-11- هماتیت در کلوخه

4-2-5-11- اثر فازهای زودگداز سرباره ای کلوخه در قابلیت احیا

5-2-5-11-اثر ابعاد کلوخه در قابلیت احیا

12- کنترل سیستم کلوخه یازی

1-12- اثر نفوذ پذیری بستر در تولید

2-12- اثر جانشینی آهک به جای سنگ آهک در تولید

3-12- اثر بهینه کردن ابعاد و مقدار خرده کک در تولید

4-12- اثر افزایش اکسیژن هوای مکش در تولید

5-12- اثر بهینه کردن ضخامت بستر و سرعت حرکت زنجیر در تولید

6-12- اثر کاربرد اکسید منیزیم در تولید

7-12- اثر سایر عوامل در تولید

فهرست ماخذ و منابع فصل ششم

 
 

بخش اول : ساخت و تولید گندله

مقدمه

1- مواد اولیه برای تولید گندله

1-1- سنگ های آهن

2-1- مواد افزودنی

1-2-1- بنتونیت

2-2-1- مواد آلی

3-2-1- شیر آهک

4-2-1- آهک

5-2-1- سیمان

3-1- آب

2- مکانیسم ساخت و تولید گندله

1-2- عوامل موثر در تشکیل گندله

1-1-2- عوامل طبیعی موثر غیر قابل تغییر در تولید گندله

2-1-2- مراحل تولید گندله

1-1-2-2- تولید گندله خام در استوانه دوار

2-1-2-2- تولید گندله خامدر دیسک

2-2-2- عوامل موثر در ظرفیت تولید دیسک های گندله ساز

3-2-2-اختلاف بین دیسکو استووانه دوار گندله ساز

4-2-2- تولید گندله خام در دستگاه دیگ واره

3-2- عوامل پیوند ذرات در گندله

1-3-2- توزیع ذرات در گندله

4-2- تئوری تشکیل گندله

1-4-2- تئوری تشکیل گندله بر اساس نظریه فیرتز

2-4-2- تئوری تشکیل گندله بر اساس نظریه تیگر شولد و همکاران

1-2-4-2- پیوند مکانیکی ذرات

2-2-4-2- پیوند پل های جامد بین ذرات

3-2-4-2- نیروی جاذبه بین ذرات

3-4-2- سینتیک تشکیل گندله

3- ویژگی مواد برای تولید گندله

1-3- توزیع ابعاد ذرات مواد خام گندله

2-3- سطح ویزه مواد خام گندله

3-3- قابلیت تر شوندگی مواد خام گندله

4-3- محدوده رطوبت مواد خام گندله

4- عوامل موثر در رشد و کیفیت گندله

1-4- تاثیر ساختار بلوری مواد در کیفیت گندله

2-4- تاثیر مواد افزودنی در کیفیت گندله

1-2-4- تاثیر بنتونیت در کیفیت گندله

1-1-2-4- تاثیر بنتونیت بر سرعت رشد گندله

2-2-4- تاثیر آهک در کیفیت گندله

1-2-2-4- تاثیر ابعاد ذرات آهک بر کیفیت گندله

2-2-2-4- تاثیر آهک بر وستیت باقیمانده و کیفیت گندله

3-2-2-4- تاثیر آهک بر گوگرد و کیفیت گندله

4-2-2-4- تاثیر آهک بر تخلخل و کیفیت گندله

5-2-2-4- تاثیر کربنات کلسیم و منیزیم بر کیفیت گندله

6-2-2-4- اثر فریت کلسیم بر کیفیت گندله

3-2-4- تاثیر سیلیکات سدیم بر کیفیت گندله

4-2-4- تاثیر سیمان بر کیفیت گندله

5-2-4- تاثیر عوامل قلیایی بر کیفیت گندله

1-5-2-4- تاثیر عوامل قلیایی بر تورم گندله ها در حین احیا

6-2-4- تاثیر افزودنی های آلی بر کیفیت گندله

1-6-2-4- تاثیر سوخت های جامد بر کیفیت گندله

2-6-2-4- تاثیر زغال نارس بر کیفیت گندله

7-2-4- تاثیر پلی مرها بر کیفیت گندله

8-2-4- تاثیر مواد افزودنی دیگر در کیفیت گندله

3-4- تاثیر دانه بندی و سطح ویژه ذرات بار در رشد و کیفیت گندله

1-3-4- تاثیر دانه بندی و سطح ویزه ذرات با در رشد گندله

2-3-4- تاثیر دانه بندی و سطح ویزه ذرات بار اولیه در کیفیت گندله

4-4- تاثیر دانه بندی و سطح ویزه ذرات بار اولیه گندله های خام و پخته بر استحکام گندله

1-4-4- تاثیر رطوبت بار اولیه بر رشد گندله

2-4-4- تاثیر رطوبت بار اولیه بر کیفیت گندله

3-4-4- تاثیر درجه پ - هاش آب بر خواص گندله

5- خواص فیزیکی مکانیکی گندله

1-5- خواص فیزیکی گندله

1-1-5- ابعاد گندله

2-1-5- تخلخل گندله

3-1-5- رطوبت گندله

2-5- خواص مکانیکی گندله

6- تعیین ویزگی های فیزیکی، مکانیکی و متالورژیکی گندله ها

1-6- آزمایش های ارزیابی کیفیت مکانیکی گندله

1-1-6- آزمایش استحکام فشاری گندله

1-1-1-6- دستگاه اندازه گیری استحکام فشاری گندله

2-1-6- آزمایش استحکام سایشی گندله

1-2-1-6- دستگاه اندازه گیری سایش گندله

3-1-6- آزمایش استحکام در سقوط آزاد گندله

4-1-6- آزمایش استحکام حرارتی گندله

7- سخت کردن گندله خام به روش سنتی

1-7- خشک کردن گندله خام

1-1-7- تبخیر آب سطحی گندله خام

2-1-7- حذف آب خلل و فرج و لوله های موئینه در گندله خام

3-1-7- تبخیر آب هیدراته و ترکیب شیمیایی در گندله خام

2-7- تجهیزات خشک کردن گندله خام

1-2-7- خشک کردن گندله خام در ابتدای زنجیر پخت

2-2-7- خشک کردن گندله خام در تونل

3-2-7- سرعت خشک شدن گندله خام

4-2-7- دما و حرارت هوای خشک کننده گندله خام

5-2-7- سرعت جریان و مقدار هوای خشک کننده

3-7- پخت گندله خام

1-3-7- الگوی گرم کردن و پخت گندله های مگنتیتی

2-3-7- مراحل پخت گندله خام

3-3-7- سرد کردن گندله پخته

4-3-7- احیا پذیری گندله پخته

5-3-7- اکسایش در روند پخت گندله

6-3-7- تغییر ساختار کنسانتره های مگنتیتی در روند پخت

2-6-3-7- تغییر ساختار کنسانتره های مگنتیتی حاوی ناخالصی های اسیدی و بازی در روند پخت

3-6-3-7- تغییر ساختار کنسانتره هماتیتی

4-6-3-7- تغییر ساختار هماتیت با ناخالصی های اسیدی و بازی در روند پخت

7-3-7- پیوند سرباره ای در روند پخت گندله

8-3-7- اثر نوع گندله در استحکام آن

8- تولید گندله سرد در دمای پایین

1-8- تولید گندله سرد با کاربرد سیمان پرتلند

2-8- تولید گندله سرد با کاربرد سیمان های خاص

3-8- تولید گندله سرد با کاربرد آب آهک و سیلیس

9- تغییر و تحولات گندله در روند احیا

1-9- تغییر نوع اکسیدهای آهن در گندله در روند احیا

1-1-9- تاثیر ناخالصی های اسیدیگندله در روند احیا

2-1-9- تاثیر گوگرد گندله در روند احیا

3-1-9- تاثیر ناخالصی های قلیایی گندله در روند احیا

4-1-9- تاثیر فسفر گندله در روند احیا

5-1-9- تاثیر اکسید مس گندله در روند احیا

2-9- تغییر جرم ویژه گندله در روند احیا

3-9- تغییر خواص گندله در روند احیا

1-3-9- تغییر حجم در روند احیا

4-9- اندازه گیری حجم ظاهری، جرم ویژه ظاهری و تخلخل

5-9- اندازه گیری حجم ویژه توده گندله

10- عوامل موثر در روند احیا

1-10- ناهماهنگی سرعت در روند احیا

2-10- تاثیر فشارهای ناشی از رشد بلور در روند احیا

3-10- تاثیر خمیری شدن بر روند احیا

4-10- تاثیر تورم گندله بر روند احیا

5-10- روش های بهبود کیفیت گندله در روند احیا

11- احیا پذیری گندله

1-11- اندازه گیری قابلیت احیای گندله ها

1-1-11- اندازه گیری قابلیت احیا گندله تحت شرایط ایزوترم

2-1-11- اندازه گیری استحکام گندله در جریان احیا

2-11- اندازه گیری قابلیت نرم شدن گندله

بخش دوم : تکنولوژی و تجهیزات آماده سازی مواد و گندله سازی

1-1- آماده سازی مواد خام

2-1- مخلوط کردن مواد خام

3-1- جریان مواد خام در خط تولید آماده سازی

2- تکنولوژی و تجهیزات گندله سازی

1-2- گندله سازی در استوانه دوار

2-2- گندله سازی در دیسک

3-2- گندله سازی در انواع دیگر دستگاه ها

4-2- دستگاه های سخت کردن و پختن گندله

1-4-2- کوره تنوره قائم برای پخت گندله

2-4-2- کوره پخت نوار نقاله زنجیری برای پخت گندله

3-4-2- کوره پخت نوار نقاله زنجیری دایره شکل برای پخت گندله

4-4-2- سیستم نوار نقاله زنجیری و کوره دوار برای پخت گندله

بخش سوم : واحدهای آماده سازی مواد خام و گندله سازی مجتمع های تولید آهن و فولاد ایران

1- واحدهای آماده سازی مواد خام و گندله سازی مجتمع فولاد اهواز

1-1- ویژگی آسیا و دانه بندی سنگ آهن مجتمع فولاد اهواز

1-1-1- آسیای گلوله ای نیمه آزمایشگاهی

2-1- آماده سازی مخلوط بار گندله در مجتمع فولاد اهواز

3-1- تولید گندله خام در دیسک های گندله ساز مجتمع فولاد اهواز

1-3-1- دیسک گندم ساز آزمایشگاهی مجتمع فولاد اهواز

4-1- کوره پخت گندله خام مجتمع فولاد اهواز

5-1- شرح عملیات پخت گندله خام در مجتمع فولاد اهواز

2- ویژگی واحد های آماده سازی و گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه

1-2- ویژگی آسیاب ها و دانه بندی سنگ آهن در مجتمع فولاد مبارکه

2-2- آماده سازی مخلوط بار گندله در مجتمع فولاد مبارکه

3-2- تولید گندم خام در دیسک های گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه

4-2- کوره پخت گندله خام در مجتمع فولاد مبارکه

5-2- سایر تجهیزات واحدهای آمادده سازی و گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه

6-2- مقایسه ویژگی های واحدهای آماده سازی و گندله سازی مجتمع فولاد اهواز و مبارکه

فهرست ماخذ و منابع فصل هفتم

 
 

بخش اول آلودگی هوا

1-1- آلودگی توسط گازها

1-1-1- عامل زمان در منشا آلودگی و آلوده شدن محیط

2-1-1- اندازهگیری آلودگی گازها

3-1-1- گازهای آلوده کننده محیط زیست

1-3-1-1- گاز انیدرید سولفور و انیدرید سولفوریک

2-3-1-1- گاز اکسید کربن

3-3-1-1-اکسیدهای نیتروزن

4-3-1-1- گاز فلور و اسید فلوئیدریک

5-3-1-1- گاز ازن

6-3-1-1- هیدروکربورها

2-1- روش کنترل و حذف گازها در محیط

1-2-1- حذف گاز از طریق جذب

2-2-1- جذب سطحی مواد

1-2-2-1- بازسازی مواد جذب کننده

2-2-2-1- عوامل موثر در جذب سطحی

3-2-1- میعان گازها

4-2-1- سوزاندن مواد

5-2-1- واکنش شیمیایی برای حذف مواد آلوده کننده

3-1- کنترل گرد و غبار

1-3-1- عوامل موثر در جداسازی ذرات

1-1-3-1- نیروی ثقل

2-1-3-1- نیروی گریز از مرکز ذرات

3-1-3-1-سایر عوامل موثر در جداسازی ذرات

2-3-1- دستگاه های جدا کننده گرد و غبار گازها

1-2-3-1- جداکننده هایی که بر اساس نیروی ثقل کار می کنند

2-2-3-1- جدا کننده های الکترواستاتیکی

1-2-2-3-1- جدا کننده های الکترواستاتیکی یک مرحله ای

2-2-2-3-1- جدا کننده های الکترواستاتیکی دو مرحله ای

3-2-3-1- جداسازی ذرات از طریق فیلتر کردن

1-3-2-3-1- جداسازی ذرات با فیلترهای پارچه ای

2-3-2-3-1- جداسازی ذرات با فیلترهای بستر جامد

3-3-2-3-1- جداسازی تر ذرات

بخش دوم : کنترل آلودگی آب ها

مقدمه

1-2- کیفیت آب های مورد مصرف

1-1-2- کیفیت آب برای مصارف خانگی

2-1-2- کیفیت آب مصرفی کشاورزی

3-1-2- کیفیت آب مصرفی در صنایع

4-1-2- کیفیت آب رودخانه ها

2-2- سختی و املاح محلول در آب های صنعتی

1-2-2- پالایش آب از طریق تبخیر

2-2-2- پالایش آب از طریق جدا کننده نیمه تراوا

3-2-2- پالایش آب از طریق الکترودیالیز

4-2-2- پالایش آب از طریق انجماد

5-2-2- پالایش آب با استفاده از انرژی آفتاب

3-2- اثر ناخالصی های آب بر تجهیزات صنعتی

1-3-2-املاح محلول درآب

2-3-2- مواد معلق در آب

3-3-2- اکسیژن محلول در آب

4-3-2- وجود باکتری ها در آب

1-4-2- حذف مواد معلق

1-1-4-2- حذف مواد معلق از طریق رسوب

2-1-4-2- حذف مواد معلق از طریق فلوتاسیون

3-1-4-2- حذف مواد معلق از طریق فیلتراسیون

2-4-2- جدا سازی مواد کلوئیدی

1-2-4-2- جدا سازی مواد کلوئیدی به روش رسوب

2-2-4-2- جدا سازی مواد کلوئیدی به روش سانتریفوز

3-2-4-2- جدا سازی مواد کلوئیدی با پ هاش

4-2-4-2- جدا سازی مواد کلوئیدی با رسوب دهنده کمکی

5-2-4-2- باردار کردن مواد کلوئیدی

3-4-2- حذف مواد محلول

4-4-2- حذف مواد آلی آب

5-4-2- حذف اکسیژن و گازهای محلول در آب

6-4-2-حذف باکتری های آب

7-4-2- کاهش سختی آب

1-7-4-2- کاهش سختی آب با اضافه کردن آهک

2-7-4-2- کاهش سختی آب با اضافه کردن کربنات سدیم و آب آهک

3-7-4-2- کاهش سختی آب از طریق تعویض یونی

4-7-4-2- کاهش سختی آب توسط الکترودیالیز

5-7-4-2- کاهش سختی آب از طریق رسوب یون کلسیم

6-7-4-2- کاهش سختی آب از طریق اسیدی کردن آب

5-2- پس آب های صنعتی

1-5-2- تغییرات پساب های صنعتی

1-1-5-2- تغییرات بیولوژیکی پساب ها

2-1-5-2- تغییرات فیزیکو شیمیایی پساب ها

1-2-1-5-2- مواد آلی پساب ها

2-2-1-5-2- مواد شیمیایی پساب ها

3-2-1-5-2- تغییر دما پساب ها

4-2-1-5-2- تغییر رنگ پساب ها

5-2-1-5-2- تغییر بوی پساب ها

6-2- تصفیه پساب ها

1-6-2- تصفیه آب های سرد کننده

2-6-2- تصفیه پساب های صنعتی

1-2-6-2- جداسازی مواد معلق در پساب ها

2-2-6-2- جداسازی مواد آلی از پساب ها

3-2-6-2- حذف و جداسازی مواد شیمیایی از پساب ها

3-6-2- جداسازی کف و مواد شناور پساب ها

4-6-2- جداسازیگازهای محلولدر پساب ها

5-6-2- جداسازی باکتریهای پساب ها

بخش سوم : کنترل آلودگی صدا

مقدمه

1-3- مشخصات صدا

1-1-3- دامنه نوسان صدا

2-1-3- فرکانس صدا

3-1-3- شدت صدا

2-3- عوامل موثر در نامطلوب بودن صدا

1-2-3- شدت صدا

2-2-3- طنین صدا

3-2-3- ناگهانی بودن صدا

4-2-3- تواتر صدا

5-2-3- ایجاد ارتباط

6-2-3- ذهنیت در مورد ماهیت صدا

7-2-3- آهنگ صدا

8-2-3- زمان صدا

9-2-3- مدت تاثیر صدا

10-2-3- هم زمانی صداها

3-3- اثرات نامطلوب صدا

1-3-3- کاهش قدرت شنوایی صدا

2-3-3- فهم صدا

3-3-3- سایر عوامل نامطلوب صدا

4-3- تعیین شدت صدا

5-3- منابع ایجاد صدا

1-5-3- ایجاد صدا در فرودگاه ها

2-5-3- ایجاد صدا در ترافیک خودرو

3-5-3- ایجاد صدا توسط راه آهن و مترو

4-5-3- منابع ایجاد صدا در وسایل خانگی

6-3- ایجاد صدا در صنایع

7-3- روش های جلوگیری از آلودگی های صدا

1-7-3- روش های کاهش صدا در منابع ایجاد های آن

1-1-7-3- کاهش صدا از طریق جایگزینی دستگاه های قدیمی

2-1-7-3- کاهش صدا از طریق جایگزینی موتورها

3-1-7-3- کاهش صدا از طریق طراحی مناسب

4-1-7-3- کاهش صدا از طریق سرویس و نگهداری صحیح ماشین آلات

5-1-7-3- کاهش صدا از طریق استقرار مناسب دستگاه ها

6-1-7-3- محدود کردن محوطه کار

7-1-7-3- آموزش کارکنان

8-1-7-3- کاربرد وسایل مناسب کاهش صدا

2-7-3- حفاظت گیرنده صدا از طریق نصب صداگیر

1-2-7-3- کاهش صدا از طریق نصب شیشه دوجداره

2-2-7-3- کاهش صدا از طریق نصب دیوار حائل

3-2-7-3- کاهش صدا از طریق تغییر محل کارکنان

4-2-7-3- کاهش صدا از طریق حفاظت گوش

5-2-7-3- کاهش صدا از طریق تنظیم برنامه کار کارکنان

فهرست ماخذ و منابع فصل هشتم

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط