معرفی کتاب دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله

معرفی کتاب دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله

تعداد بازدید: 3831
کد مطلب: 4464
تاریخ انتشار: 13:26 30 فروردين 1391

معرفی کتاب دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله

 
 

نام کتاب: دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله)

نام نویسنده: انیل چوپرا، شاپور طاحونی

توضیحات: چاپ اول 1388

ناشر: علم و ادب (انتشارات)

موضوع: زلزله، مهندسی، ساختمان‌سازی، اثر زلزله، سازه، دینامیک

شابک: 9789649037424

تعداد صفحه: 560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1388

 
 

فصل اول: معادلات حرکت، بیان مسئله و روش های حل

معرفی

سازه های ساده

سیستم با یک درجه آزادی

رابطه نیرو-تغییر مکان جانبی

نیروهای میرایی

معادله حرکت-نیروی خارجی

سیستم جرم-فنر-میراگر

معادله حرکت:تحریک زلزله

بیان مسئله و نیروهای اعضاء

ترکیب پاسخ های استاتیکی و دینامیکی

روش حل معادلات دیفرانسیل

برنامه ریزی مطالعه سیستم های یک درجه آزادی

پیوست فصل 1: ضرایب سختی برای یک عضو خمشی

فصل دوم: ارتعاش آزاد

معرفی

ارتعاش آزاد میرا و نامیرا

انرژی در ارتعاش آزاد

ارتعاش آزاد با میرایی کولمب

فصل سوم: پاسخ سازه یک درجه آزادی به تحریک هارمونیک و تناوبی

معرفی

قسمت الف-سیستم ها با میرایی لزجی: مفاهیم پایه

ارتعاش هارمونیک سیستم های نامیرا، با میرایی لزجی (میرایی ویسکوز)

قسمت ب-سیستم ها با میرایی لزجی-کاربرد

پاسخ به دستگاههای مولد ارتعاش

تعیین فرکانس طبیعی و میرایی از آزمایش تحت نیروی هارمونیک

انتقال نیرو و جداسازی ارتعاش

پاسخ به حرکت زمین(زمین لرزه) و جداسازی ارتعاش

وسایل ثبت ارتعاش

اتلاف انرژی در میرایی لزجی

میرایی لزجی معادل

قسمت پ-سیستم ها با میرایی غیر لزج

ارتعاش هارمونیک با میرایی های: مستقل از فرکانس، با اصطکاک کولمب

قسمت ت- پاسخ به تحریک تناوبی

تبدیلات فوریه

پاسخ به نیروهای تناوبی

پیوست فصل 3: کاغذ ترسیمی لگاریتم چهارجانبه

فصل چهارم: پاسخ به تحریک های دلخواه، پله ای و ضربه ای

معرفی

قسمت الف- پاسخ به نیروی تابع زمان دلخواه

پاسخ به: ضربه واحد و نیروی دلخواه

قسمت ب-پاسخ به نیروی پله ای و نیروی شیبدار

نیروی پله ای

شیبدار (نیروی خطی) و شیبدار- پله ای

قسمت پ-پاسخ به تحریک ضربه ای

روش های حل

نیروی ضربه ای مستطیلی و نیم موج سینوسی

ضربه مثلثی

تاثیر شکل ضربه و تحلیل تقریبی برای ضربه های کوتاه مدت

تاثیر میرایی لزجی

پاسخ به ارتعاش زمین

فصل پنجم: روش های عددی برای تحلیل دینامیکی

معرفی

روش های گام به گام زمانی

روش های متکی بر درون یابی تابع تحریک

روش تفاضل مرکزی

روش نیومارک

پایداری و خطاهای محاسباتی

پاسخ تحلیل غیر خطی: روش تفاضل مرکزی

تحلیل سیستم های غیر خطی: روش نیومارک

فصل ششم: پاسخ سیستم های خطی در برابر زلزله

معرفی

تحریک لرزه ای

معادله حرکت

کمیت های پاسخ

تاریخچه پاسخ

مفهوم طیف پاسخ (طیف بازتاب)

طیف پاسخ تغییر شکل، شبه سرعت و شبه شتاب

تعیین حداکثر پاسخ سازه به کمک طیف پاسخ

مشخصه های طیف پاسخ

طیف طرح الاستیک

مقایسه و اختلاف طیف پاسخ و طیف طرح

طیف پاسخ سرعت و شتاب

پیوست 6: زمین لرزه 1940 ال سنترو

فصل هفتم: پاسخ لرزه ای سیستم های غیر خطی

معرفی

روابط نیرو-تغیر شکل

مقاومت تسلیم همپایه شده، ضریب کاهش تسلیم و ضریب شکل پذیری

معادله حرکت و پارامترهای حاکم

تاثیرات تسلیم

طیف پاسخ برای تغییر شکل تسلیم و مقاومت تسلیم

تعیین مقاومت و تغییر شکل طرح با استفاده از طیف پاسخ

مقاومت تسلیم طرح

تاثیرات نسبی تسلیم و میرایی

انرژی مستهلک شده

طیف طرح غیر الاستیک

مقایسه طیف طرح و طیف پاسخ

فصل هشتم: سیستم های یک درجه آزادی کلی

معرفی

سیستم های یک درجه آزادی کلی

مجموعه اجسام صلب

سیستم ها با جرم : و سختی (صلبیت) گسترده، جرم های متمرکز-قاب های برشی

محاسبه فرکانس طبیعی ارتعاش با استفاده از روش رایلی

انتخاب تابع شکل

پیوست فصل هشتم

 
 
 

فصل نهم: سیستم های چند درجه آزادی

معادله حرکت، بیان مسئله، روش های حل

معرفی

سیستم ساده-قاب برشی دو طبقه

روش عمومی برای سیستم های خطی

تراکم استاتیکی

سیستم های صفحه ای یا متقارن در پلان : تحریک زمین لرزه

ساختمان با پلان نامتقارن: حرکت زمین، متقارن: تحریک پیچشی

تحریک غیر یکسان پای ساختمان

سیستم های غیر الاستیک

بیان مسئله

نیروهای اعضاء

روش های حل معادلات حرکت

فصل دهم: ارتعاش آزاد

معرفی

قسمت الف- مودها و فرکانس های طبیعی ارتعاش

سیستم های بدون میرایی

فرکانس ها ومودهای طبیعی ارتعاش

ماتریس های مودی و طیفی

تعامد و تفسیر تعامد و همپایه کردن مودها

تجزیه یک تغییر شکل دلخواه به اشکال مودی (انبساط مودی تغییر شکل)

قسمت ب-پاسخ ارتعاش آزاد

حل معادلات ارتعاش آزاد: سیستم های نامیرا و سیستم ها با میرایی کلاسیک

ارتعاش آزاد سیستم های میرا

قسمت پ- حل مسئله مقادیر ویژه

روش حل مسئله مقادیر ویژه

خارج قسمت رایلی

روش تکرار بردار معکوس

تکرار برداری با انتقال

تبدیل معادله =ω2 به شکل استاندارد

فصل یازدهم: دینامیک سازه ها در آیین نامه های ساختمانی

معرفی

قسمت الف-آیین نامه های ساختمانی و دینامیک سازه ها

آئین نامه UBC (1994) –آمریکا، ملی ساختمانی کانادا-1995، مکزیک(1987)، طرح ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران)

استفاده از مفاهیم دینامیک سازه ها در آیین نامه های ساختمانی

قسمت ب-مقایسه نیروهای جانبی استاتیکی معادل با نتایج تحلیل دینامیکی

برش پایه

برش های طبقه و نیروهای استاتیکی معادل

لنگرهای واژگونی

نتیجه گیری

مثال های کاربردی

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط