انبارداری و مدیریت انبارها (1549)

انبارداری و مدیریت انبارها (1549)

تعداد بازدید: 15623
کد مطلب: 1549
تاریخ انتشار: 14:11 19 بهمن 1390

انبارداری و مدیریت انبارها (1549)

 
 

نام کتاب : انبارداری و مدیریت انبارها

نام نویسنده : مهندس بابک کاظمی

توضیحات : چاپ سوم 1386

ناشر : نشر پشوتن (انتشارات)

شابک  : 9789647136228

 

 

 

 

 

 

 

ویکی صفحه مدیریت انبار

در این صفحه می توانید مطالب مربوط به انبار و مدیریت انبار را مشاهده نمایید

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

مقدمه

1- انبار و انواع آن

ازنظر نوع و خصوصیات کالا

ازنظر چگونگی و ماهیت عمل

ازنظر فیزیکی یا شکل ساختمانی

2- نقش انبار و منابع ورود کالا به انبار

 منابع ورود کالا به انبار

3- ارتباط تنگاتنگ انبار با عملیات خرید و کنترل کیفیت

ارتباط با سایر بخشهای سازمان

عملیات خرید و انبارداری

ارتباط انبار با بازرسی و کنترل کیفیت

استاندارد کردن اقلام انبار

4- انبارهای سازمانهای "صنعتی _ بازرگانی"

انبارهای تولید

انبار محصول

انبار مرکزی و انبار پای کار

انبار قرنطینه

5- موجودیهای انبار (انواع انبارها در سازمانها)

مواد تولیدی (مواد خام اولیه)

کالای نیم ساخته (در دست و در جریان ساخت)

محصول یا کالای ساخته شده

اجناس خریداری شده برای فروش

مواد غیر تولیدی (مواد و لوازم مصرفی و ملزومات اداری)

لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات

ابزار آلات و قالبها

اجناس و لوازم اسقاطی و ضایعات مواد

6- محل سازمانی و تشکیلات داخلی انبار

ساختار سازمانی انبار

مشاغل موجود در انبار

7- مشخصات و وظایف انباردار

مشخصات انباردار

اهم وظایف انبار دار

8- واحد کنترل انبار یا منترل اقلام

وظایف واحد کنترل انبار

9- سازماندهی محیط انبار

اهمیت انبار داری صحیح

10- استانداردهای ایزو 9000 و مدیریت انبار

خلاصه فصل اول

خودآزمایی فصل اول

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

مقدمه

1- مفهوم طبقه بندی و ضرورت آن

تعریف طبقه بندی

2- اهداف و محاسن طبقه بندی کالاها

اهداف

خصوصیات طبقه بندی صحیح

3- شناسایی و فهرست برداری موجودی کالاها

نقش تحلیلگر طبقه بندی

4- مبانی طبقه بندی کالاها

طبقه بندی و تنظیم کالاها بر مبنای نوع و مشخصات

طبقه بندی و تنظیم کالاها براساس تارخ

طبقه بندی و تنظیم کالاها بر اساس حروف الفبا و نام

طبقه بندی و تنظیم کالاها براساس واحد سازمانی مصرف کننده یا مراحل تولید

طبقه بندی و تنظیم کالاها براساس منطقه جغرافیایی

طبقه بندی استاندارد جهانی

خلاصه فصل دوم

خودآزمایی فصل دوم

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

مقدمه

1- تعریف و اهمیت کدگذاری کالاها

هدف از کدگذاری کالاها در انبار

مزایای کدگذاری کالاها

2- ضرورت و شرایط کدگذاری

خصوصیات یک نظام مناسب

کدگذاری و استاندارد کردن اقلام انبار

روشهای کدگذاری

3- روش کدگذاری الفبایی

4- روش شماره گذاری ساده (مسلسل)

5- روش شماره گذاری مرکب

نظام کدگذاری کالاهای شرکت نفت

چند مثال دیگر از کدگذاری کالاها در نظام MESC

6- روش الفبا _ شماره (حرف و عدد)

7- روش نیمونیک یا استفاده از حروف اول و دوم (تلخیص شرح کالا)

8- شیوه کار در کدگذاری بر اساس شماره گذاری مرکب (طبقه بندی کالاها)

9- کد میله ای

موارد استفاده از کدهای میله ای

10- نتایج حاصله

11- تمرین برای طراحی نظام طبقه بندی و کدگذاری کالاها

خلاصه فصل سوم

خودآزمایی فصل سوم

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

بخش اول: جایگزینی کالاها

مقدمه

1- کد محل کالا

2- چیدن صحیح کالاها در انبار

میزان استفاده

وجه اشتراک

مشخصات فیزیکی

3- استفاده بهینه از فضای انبار

استفاده از فضای بالاسری

استفاده از خارج ساختمان

رعایت اندازه و شکل اجناس

استقرارا عمودی

درنظر گرفتن زمان مصرف

درنظر داشتن محل توزین و اندازه گیری

فاصله کافی بین قفسه ها

4- وسایل کار در انبار

پالت

5- نظامهای خروج کالا از انبار

نظام اولین صادره از اولین وارده یا فایفو

نظام اولین صادره از آخرین وارده یا لایفو

6- روشهای انبار کردن کالاها

ظروف

قفسه بندی

طبقات پایه دار (قفسه های سیار)

روی هم چیدن

محفظه های متحرک (نواری) و انبار بالا سری

بخش دوم: حفاظت از کالا و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی در انبار

مقدمه

1- علل عمومی و رایج بروز حوادث انبار

2- نگهداری صحیح کالاها در انبار

بازرسیهای ایمنی

3- آتش سوزی

انواع آتشها

طرق انتقال و سرایت حرارت

4- روشهای پیشگیری از آتش سوزی

وضعیت ساختمانی و تاسیساتی

نصب وسایل اعلام خطر

تهیه وسایل اطفای حریق

5- اصول حفاظتی در انبار

خلاصه فصل چهارم

خودآزمایی فصل چهارم

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

بخش اول: وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار

مقدمه

1- کارت انبار

طرز تنظیم و استفاده از کاردکس

انواع کاردکس

کارت حساب انبار

دفتر راهنمای اقلام انبار

2- نقش فرم در نظام تدارکات

تعریف فرم

3- شش فرم اصلی

رسید انبار

حواله انبار

درخواست کالا

درخواست خرید

سفارش خرید

رسید انبار مستقیم

4- مهمترین فرمهای مورد نیاز در نظام تدارکات

بخش دوم: طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار

مقدمه

1- نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار

وظایف اطلاعاتی انباردار

2- نمودار فرآیند اطلاعاتی (گردش اطلاعات)

3- جریان کلی گردش عملیات در سیستم (نظام) تدارکات

4- دریافت و صدور کالا

عملیات ورود و خروج کالا در انبار

5- روشهای اجرایی در انبار

روش درخواست و دریافت کالا از انبار (خروج کالا از انبار)

روش صدور درخواست خرید و ورود کالا به انبار

خلاصه فصل پنجم

خودآزمایی فصل پنجم

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

بخش اول: استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان

مقدمه

1- موجودی چیست؟

2- هدف و فواید نظارت بر موجودی

هدف

اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی

3- دسته بندی کالاهای مختلف

طبقه بندی کالاها از نظر کاربرد

ارزش یابی کالاها

سیستم ABC

بخش دوم _ هزینه های مربوط به موجودی

مقدمه

1- هزینه های سفارش

فرمول و منحنی هزینه سفارش

2- هزینه های نگهداری

فرمول و منحنی هزینه های نگهداری

3- هزینه خرید

فرمول و منحنی هزینه خرید

4- هزینه های کسری یا فقدان و کمبود موجودی

5- هزینه های مختلف موجودی

خلاصه فصل ششم

خودآزمایی فصل ششم

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

مقدمه

1- روش تعیین مقدار مقرون به صرفه (اقتصادی) سفارش

تعیین کمترین هزینه به کمک نمودار و فرمول

فرمولهای نظارت بر موجودی

2- نمودار موجودی

حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش، حد مطلوب موجودی

عوامل موثر در تعیین موجودی

3- موجودی در شرایط فقدان اطمینان و آثار آن بر هزینه کل موجودی

فقدان موجودی یا کمبود موجودی

4- نکاتی پیرامون تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی

حداقل موجودی

حداکثر موجودی

5- تعیین نقطه سفارش

روش ترسیمی

روش محاسبه ای

6- تخفیف در قیمت

روش مقایسه هزینه ها

7- تعیین ارزش موجودی جنسی (قیمت گذاری موجودیهای انبار)

روشهای تعیین ارزش موجودی جنسی

مثال برای تعیین ارزش موجودی جنسی

8- تمرینها

خلاصه فصل هفتم

خودآزمایی فصل هفتم

 
 

هدفهای درسی و آموزشی

مقدمه

1- هدف و منابع انبارگردانی

2- موجودی برداری عینی اجناس (انواع عملیات انبارگردانی)

موجودی برداری عینی مستمر

موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی به طور اخص)

انبارگردانی غیر مترقبه

3- برنامه ریزی برای انبارگردانی دوره ای

تشکیل کمیته انبارگردانی

تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبارگردانی (برنامه زمان بندی انبارگردانی)

4- کمیته انبارگردانی یا کمیته شمارش و اعضای آن

وظایف هماهنگ کننده

وظایف حسابرسان مستقل

وظایف سرپرست ثبت شمارش

وظایف سرپرست شمارش

گروههای شمارش گر

5- نکات قبل از شمارش موجودیها

کارت شمارش

6- مراحل قبل از شمارش، در جریان شمارش و بعد از شمارش موجودیها

مرحله قبل از شمارش (آماده سازی انبارها به منظور شمارش)

مرحله درجریان شمارش موجودیها

مرحله بعد از شمارش موجودیها

7- فرمهای مورد استفاده در انبارگردانی

فهرست شمارش موجودیهای انبار

گزارش مغایرتهای انبارگردانی با کارت

صورت موجودی برداری اجناس

8- گزارش صورت موجودی در بخش دولتی

خلاصه فصل هشتم

خودآزمایی فصل هشتم

 
 

اهداف درسی و آموزشی

بخش اول: مدیریت مواد

مقدمه

1- تعاریف مدیریت مواد

2- اهداف مدیریت مواد

اهداف فرعی مدیریت مواد

3- برنامه ریزی مواد (MRP)

4- امور مدیریت مواد

5- فواید حاصله از عملیات مدیریت مواد

بخش دوم: نظام موجودی صفر (بدون انبار)

مقدمه

1- هدف نظام تولید بدون انبار

2- چگونگی کار در نظام تولید بدون انبار

3- عناصر نظام تولید بهنگام (JIT)

نظام کششی

برنامه زمان بندی متحد الشکل

دسته های کم تولیدی و کوتاهی زمانبندی تنظیم

فن آوری گروهی و کارگران چند پیشه ای

کیفیت ممتاز

کارگران متعهد

عرضه کنندگان قابل اتکا

4- نکاتی پیرامون پیش نیازها و ...

5- مزایای استفاده از نظام JIT

خلاصه فصل نهم

خودآزمایی فصل نهم

 
 

پیوست شماره 1_ سولات چهار گزینه ای با جواب (492-421)

پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای

پیوست شماره 2_ واژه نامه انگلیسی (506-493)

پیوست شماره 3_ پاسخ تمرین طراحی نظام طبقه بندی و کدگذاری کالاها (522-507)

پیوست شماره 4_ برخی واحدهای شمارش و اندازه گیری (529-523)

پیوست شماره 5_ آشنایی با مرکز ملی شماره کدگذاری کالا و خدمات ایران

پیوست شماره 6_ دستورالعمل انبارگردانی

پیوست شماره 7_ سیستمهای انبارداری اتوماتیک

 

ویکی صفحه مدیریت انبار

در این صفحه می توانید مطالب مربوط به انبار و مدیریت انبار را مشاهده نمایید

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
nader soroori
آیا امکان ارسال کتاب انبارداری و مدیریت انبارها(1549)بصورت pdf میباشد؟
<<پاسخ به این نظر
12:59 13 آذر 91
plus  3  
min   1
مهدیه زارعی
نخستین همایش بازرسی انبار و کنترل کیفیت خدمات انبارداری با تاکید بر مباحث تخصصی و کاربردی 2 و 3 اسفند 1391 مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران بخش مهمی از سرمایه های هر شرکت یا سازمان در انبارها ذخیره شده است. مواد اولیه، محصولات ساخته شده، لوازم و تجهیزاتی که در انبارها وجود دارند نیاز به نگهداری، حفاظت و کنترل دقیقی دارند. از سوی دیگر کیفیت ارایه خدمات انبار به بخش های مختلف درون و برون سازمان نقش بسیار مهمی را در پیشبرد اهداف سازمانی دارد و بی تردید اختلالات کیفی در این زمینه تاثیر مستقیم روی عملکرد سایر بخش های مرتبط در سازمان خواهد داشت. همایش\"بازرسی انبار و کنترل کیفیت خدمات انبارداری\" به صورت تخصصی و کاربردی به مباحث این حوزه یعنی بازرسی و کنترل عملیات انبار و مسایل کیفیتی مطرح در این بخش پرداخته و راهکارهای عملی برای حفاظت از سرمایه های سازمانی و ارایه خدمات کیفی تر را مورد بحث و بررسی تخصصی قرار می دهد. مخاطبان همایش مخاطبان این همایش مدیران، کارشناسان و سایر افراد مسئول در بخش انبار هستند.گروههایی نظیر کارشناسان مالی مرتبط با انبار، همچنین مدیران و کارشناسان تدارکات و پشتیبانی مسئولین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت نیز می توانند به طور کامل از این همایش بهره برداری نمایند. علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا 1 بهمن ماه 1391 به دبیرخانه ارسال نمایندتلفن تماس: 77626700
<<پاسخ به این نظر
11:38 20 آذر 91
plus  2  
min   0
مطالب مرتبط