آلیاژ

آلیاژ

تعداد بازدید: 14204
کد مطلب: 5679
تاریخ انتشار: 14:46 19 ارديبهشت 1391

آلیاژ

 
 

آلیاژ (Alloy) ماده ای است که دارای خواص فلزی بوده و از دو یا چند عنصر شیمیایی تشکیل شده است که حداقل یکی از آن ها فلز است. یک سیستم آلیاژی شامل تمام آلیاژ هایی است که می توانند با ترکیب عناصر متعدد در همه نسبت های ممکن تشکیل شوند. اگر سیستم از دو عنصر تشکیل شده باشد آن را سیستم آلیاژی دوتایی و اگر از سه عنصر تشکیل شده باشد آن را سیستم آلیاژی سه تایی می نامند. با در نظر گرفتن تنها 45 عنصر معمولی، هر ترکیب دوتایی از آن ها تشکیل 990 سیستم آلیاژ دوتایی می دهد. در ضمن، در هر سیستم تعداد زیادی از آلیاژ های مختلف امکان پذیر است و اگر هر ترکیب 1 درصد با دیگری اختلاف داشته باشد، هر سیستم دوتایی 100 آلیاژ دوتایی مختلف خواهد داشت. چون آلیاژ های تجاری اغلب شامل عناصر زیادی هستند، تعداد آلیاژ های ممکن تقریبا بی نهایت است. آلیاژ ها می توانند بر اساس ساختار بلوری خود تقسیم بندی شوند و سیستم های آلیاژی کامل می توانند بر طبق نوع دیاگرام فازی یا تعادلی تقسیم بندی شوند.

 
 

آلیاژ ها می توانند همگن یا مخلوط باشند. اگر آلیاژی به صورت همگن باشد، شامل یک فاز و اگر به صورت مخلوط باشد شامل فاز های متعددی خواهد بود. فاز، بخشی از یک سیستم است که دارای ترکیب و خواص همگن بوده و توسط سطوح کاملا مشخص از فاز های دیگر جدا می شود. همگن بودن یک فاز در مقیاس اتمی تعیین نمی شود، بلکه در یک مقیاس بزرگتر تعیین می شود. در اکثر فلزات خالص، اصطلاح فاز مترادف با حالت است. بنابراین برای عناصر خالص، فازها دارای سه نوع گاز، مایع و جامد هستند. بعضی از فلزات در حالت جامد آلوتروپ هستند، از این رو دارای فاز های جامد متفاوت خواهند بود. هنگامی که ساختار بلوری از نظر فیزیکی دارای ویژگی خاص خود است. در حالت جامد سه نوع فاز متفاوت امکان پذیر است:

1- فلز خالص

2- فاز آلیاژی واسطه یا ترکیب واسطه

3- محلول جامد

اگر یک آلیاژ همگن باشد، در حالت جامد فقط می تواند محلول جامد و یا ترکیب واسطه باشد. اگر آلیاژ مخلوط باشد، می تواند شامل هر ترکیبی از فاز های ممکن در حالت جامد باشد، یعنی می تواند مخلوطی از دو فلز خالص، دو محلول جامد، دو ترکیب با یک فلز خالص و یک محلول جامد و غیره باشد.

 
 

An alloy is a mixture or metallic solid solution composed of two or more elements. Complete solid solution alloys give single solid phase microstructure, while partial solutions give two or more phases that may or may not be homogeneous in distribution, depending on thermal (heat treatment) history. Alloys usually have different properties from those of the component elements. Alloy constituents are usually measured by mass. Alloys are usually classified as substitutional or interstitial alloys, depending on the atomic arrangement that forms the alloy. They can be further classified as homogeneous (consisting of a single phase), or heterogeneous (consisting of two or more phases) or intermetallic (where there is no distinct boundary between phases)...more

 
 

Metal has been used extensively in the manufacturing of orthopedic implants in a multitude of different forms. Multiple different materials throughout history have been tested as replacements for bone. Materials as diverse as ivory, wood, rubber, acrylic, and Bakelite have been used in the manufacture of prosthetic implants. The extensive use in modern times of metallic alloys is related to the availability and success at the beginning of the 20th century of several different alloys made of the noble metals. Implants made from iron, cobalt, chromium, titanium, and tantalum are commonly used. Clinical studies have demonstrated that alloys made from these metals can be used safely and effectively in the manufacturing of orthopedic implants that are left in vivo for extended periods. The mechanical, biologic, and physical properties of these materials play significant roles in the longevity of these implants...more

 
 

A metal alloy is a mixed material that has metal properties and is made by melting at least one pure metal along with another pure chemical or metal. Examples of metal alloys Steel is an alloy of carbon and iron, pewter is more than 90% tin with antimony and lead, or copper, antimony and lead. Modern lead free pewter may have tin, copper and antimony. Brass is an alloy of copper and zinc, and bronze is an alloy of copper and tin. Most gold and silver jewellery are not made from pure metals, but are alloys of metal, a percentage of gold or silver, along with a percentage of copper or some other metal. Alloy metals are usually formed to combine properties of metals and the exact proportion of metals in an alloy will change the characteristic properties of the alloy...more

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط