تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سدّ دز

تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سدّ دز

تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سدّ دز

تعداد بازدید: 400
کد مطلب: 9835
تاریخ انتشار: 17:47 18 تير 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 17:54 18 تير 1391
فایل پیوست
 
 

علی آرمان:دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

منوچهر فتحی مقدم:دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

حسین صمدی بروجنی:استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

در این تحقیق فرایند ته‌نشینی رسوبات چسبنده مخزن سدّ دز با توجه به آزمایشات انجام شده در مدل فیزیکی استوانه ته‌نشینی و تحکیم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و شبیه‌سازی لازم صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اصول ته‌نشینی ذرات رسوب و ارزیابی پارامترهایی است که بر روی سرعت سقوط ذرات رسوبی مؤثر می‌باشند. به منظور انجام این تحقیق از یک مدل فیزیکی استوانه‌ای شکل به ارتفاع 2/5 متر و قطر 30 سانتی‌متر از جنس پلکسی‌گلاس استفاده شد و با انجام آزمایشات، سرعت سقوط رسوبات چسبنده تحت غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و مورد بررسی قرار گرفت.

از مهم‌ترین نتایج این تحقیق می‌توان به این نکته اشاره نمود که ماکزیمم سرعت سقوط در هر عمق در زمان 15 دقیقه رخ می‌دهد که این عمل به دلیل رشد ذرات چسبنده و ایجاد پدیده فولکولاسیون است. همچنین ماکزیمم سرعت سقوط برای غلظت 5 گرم بر لیتر به‌دست آمد.