معرفی کتاب آموزش ریاضی عمومی (2) دانشکده ... (809)

فصل پنجم: مشتقات جهتی،بردار گرادیان و خواص آن

معرفی کتاب آموزش ریاضی عمومی (2) دانشکده ... (809)

تعداد بازدید: 16545
کد مطلب: 809
تاریخ انتشار: 01:21 29 آذر 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 11:46 27 بهمن 1390