هیپوتیروئیدی

تداخل دارویی با جذب لووتیروکسین

هیپوتیروئیدی

تعداد بازدید: 12390
کد مطلب: 7441
تاریخ انتشار: 14:32 19 خرداد 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 14:32 19 خرداد 1391
 
 

یک سری داروها مانع از جذب لووتیروکسین می شوند سردسته ی این داروها آهن می باشد . در صورتی که مصرف آهن برای بیمار ضرورت داشت باید حداکثر فاصله با لووتیروکسین مصرف شود . مثلاً اگر لووتیروکسین صبح مصرف می شود آهن شب مصرف گردد ولی اگر باز هم مؤثر نبود باید دوز لووتیروکسین را افزایش داد . داروهای تداخل دار دیگر عبارتند از :

  1. کلستیرامین
  2. کلسیم
  3. لوواستاتین
  4. هیدروکسیت آلومینیوم
  5. ریفامپین
  6. آمیودارون
  7. فنی توئین
  8. کاربامازپین