مشخصات هوا

مشخصات هوا

مشخصات هوا

تعداد بازدید: 27746
کد مطلب: 7121
تاریخ انتشار: 00:09 12 خرداد 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 14:26 24 آذر 1391
 
 

دما، چگالی، گرمای ویژه، هدایت حرارتی، ضریب انبساط، ویسکوزیته سینماتیکی و عدد پرانتل برای درجه حرارت در محدوده -150 تا 400 درجه سلسیوس

 

تمامی اطلاعات مندرج در جدول برای فشار اتمسفریک می باشد

دما
- t -
(oC)

چگالی

kg/m3

ظرفیت حرارتی مخصوص
cp
kJ/kg.K

رسانایی گرمایی
- l -
(W/m.K)

لزجت سینماتیک
- ν -
x 10
-6 (m2/s)

ظریب انبساط
- b -
x 10
-3 (1/K)

عدد پرانتل

- Pr -

-150

2.793

1.026

0.0116

3.08

8.21

0.76

-100

1.980

1.009

0.0160

5.95

5.82

0.74

-50

1.534

1.005

0.0204

9.55

4.51

0.725

0

1.293

1.005

0.0243

13.30

3.67

0.715

20

1.205

1.005

0.0257

15.11

3.43

0.713

40

1.127

1.005

0.0271

16.97

3.20

0.711

60

1.067

1.009

0.0285

18.90

3.00

0.709

80

1.000

1.009

0.0299

20.94

2.83

0.708

100

0.946

1.009

0.0314

23.06

2.68

0.703

120

0.898

1.013

0.0328

25.23

2.55

0.70

140

0.854

1.013

0.0343

27.55

2.43

0.695

160

0.815

1.017

0.0358

29.85

2.32

0.69

180

0.779

1.022

0.0372

32.29

2.21

0.69

200

0.746

1.026

0.0386

34.63

2.11

0.685

250

0.675

1.034

0.0421

41.17

1.91

0.68

300

0.616

1.047

0.0454

47.85

1.75

0.68

350

0.566

1.055

0.0485

55.05

1.61

0.68

400

0.524

1.068

0.0515

62.53

1.49

0.68

 
1 atm (1.01325×105 Pa; 760 mmHg; 14.6959 psi)