معرفی کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم (711)

8.توزیع های نمونه گیری اصلی و توصیف داده ها

معرفی کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم (711)

تعداد بازدید: 6971
کد مطلب: 711
تاریخ انتشار: 09:15 17 آذر 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 09:43 20 دي 1391