تنش

انواع تنش

تنش

تعداد بازدید: 13605
کد مطلب: 5975
تاریخ انتشار: 12:10 29 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 11:42 02 آذر 1391
 
 
  • تنش عمودی: تنش عمود بر سطح را تنش عمودی (نرمال ) یه محوری نامیده میشود. تنش محوری کششی را با علامت مثبت و تنش محوری فشاری را با علامت منفی مشخص می کنیم.
  • تنش برشی: تنش مماس بر سطح را تنش مماسی یا برشی می نامند.