FCC (علم مواد )

شعاع اتمی بر حسب پارامتر شبکه FCC

FCC (علم مواد )

تعداد بازدید: 13906
کد مطلب: 5667
تاریخ انتشار: 12:20 18 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 08:56 19 تير 1392
 
 

برای محاسبه شعاع اتمی بر حسب پارامتر شبکه FCC ابتدا جهتی در ساختار انتخاب می شود که اتم ها در تماس با یکدیگر باشند . این جهت در ساختار FCC قطر وجه مکعب است. بر اساس شکل زیر رابطه میان شعاع اتمی و پارامتر شبکه عبارتست از:

FCC