معرفی کتاب ژنتیک (کلاسیک ... (5346)

تکنولوژی DNA نوترکیب

معرفی کتاب ژنتیک (کلاسیک ... (5346)

تعداد بازدید: 3429
کد مطلب: 5346
تاریخ انتشار: 12:09 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 12:20 13 ارديبهشت 1391
 
 

هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک

کلون کردن DNA

ژن درمانی

کاربرد ژنتیک در علوم قضایی

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

سیستم های یوکاریوتی برای بیان ژن

گیاهان و حیوانات مهندسی شده به روش ژنتیکی (Transgenic Plants & Animals)

واکنش زنجیروار پلی مراز (PCR)

تعیین توالی DNA

مطالعه ترانس کریپتوم

(CGH)CG array

ChlP-on-chip