معرفی کتاب ریاضی عمومی 1 قابل ... (5318)

2. حد و پیوستگی

معرفی کتاب ریاضی عمومی 1 قابل ... (5318)

تعداد بازدید: 4932
کد مطلب: 5318
تاریخ انتشار: 11:44 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 15:28 13 ارديبهشت 1391
 
 

قضایای حدی

حدهای بی نهایت و حد در بی نهایت

صورتهای نامعین (صور مبهم)

حالت °/° و ∞/∞
هم ارزی
حالت ∞×° و ∞-∞
حالت های مبهم نمایی
مجانب

پیوستگی