معرفی کتاب شرح جامع ... (5268)

بیماری های باکتریایی (فصل چهارم)

معرفی کتاب شرح جامع ... (5268)

تعداد بازدید: 9858
کد مطلب: 5268
تاریخ انتشار: 10:44 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 19:28 13 ارديبهشت 1391
 
 

باکتریهای مولد لکه برگی و بلایت

آتشک توتون

لکه زاویه ای خیار

لکه برگی شمعدانی

باکتریوز بگونیا

بلایت گردو، پوسیدگی مغز گردو

لکه برگی توت

لکه برگیهای برنج

لکه برگی و لکه خطی برنج

شانکر باکتریایی مرکبات

شانکر صنوبر

شانکر میوه های هسته دار

باکتریهای مولد گال و رشدهای نابجا

گال زیتون

سرطان، گال مو

سرطان طوقه و ریشه

باکتری مولد ریشه های فرعی

باکتریهای مولد پوسیدگی های نرم

پوسیدگی نرم، قهوه ای

باکتری مولد پژمردگی آوندی

باکتریهای محدود به آوندهای چوبی

پیرس انگور

شانکر گوجه فرنگی

کوتولگی نیشکر

خوشه صمغی گندم

باکتری محدود به آوندهای آبکشی

باکتری عامل سبز شدن میوه مرکبات

مایکوپلاسماها و شبه مایکوپلاسماها

بیماری X هلو

زردی انگور

فیلودی یا گل سبز کنجد

تورم جوانه گوجه فرنگی

جاروی جادوگر، جاروک لیمو

استابورن مرکبات

سایر باکتریهای بیماری زای گیاهی

هالوبلایت لوبیا

لکه برگی باکتریایی چغندرقند

بلایت باکتریایی ساقه یونجه

پوسیدگی سیاه

پژمردگی آوندی ذرت