معرفی کتاب شرح جامع ... (5268)

بیماری های قارچی درختان میوه (فصل دوم)

معرفی کتاب شرح جامع ... (5268)

تعداد بازدید: 9851
کد مطلب: 5268
تاریخ انتشار: 10:44 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 19:28 13 ارديبهشت 1391
 
 

:سیب و گلابی

بیماری های قارچی

پوسیدگی ریشه و طوقه

پوسیدگی سفید ریشه

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

لکه سیاه

سفیدک سطحی

پوسیدگی تلخ میوه

لکه سفید گلابی، سپتوریوز

زنگ

شانکرها

شانکر نکتریایی سیب و گلابی

شانکر ناشی از قارچ

عوامل شانکر درخت سیب

دارخور، فتیله نارنجی، شانکر درخت سیب و سایر درختان میوه

بیماری های پس از برداشت سیب و گلابی

کپک آبی

پوسیدگی خاکستری و موکوری

بیماری دوده ای و فضله مگسی (این دو بیماری با هم دیده می شوند)

نقطه سیاه

بیماری های هلو

سفیدک پودری هلو و شلیل

بیماری های ناشی از جنس

1- پیچیدگی برگ، باد سرخ، لب شتری هلو و شلیل

2- پیچیدگی برگ گیلاس، جاروی جادوگر گیلاس

3- پیچیدگی برگ گلابی

4- انبونک، خیارک آلو

5- پیچیدگی برگ بلوط

چرخه بیماری

غربالی درختان میوه هسته دار

پوسیدگی قهوه ای، مومیایی، مونیلیوز درختان میوه هسته دار

زنگ درختان میوه هسته دار

برگ نقره ای

پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی فیتوفتراپی

بیماری های پس از برداشت درختان میوه هسته دار

لکه سیاه هلو و بادام

بیماری های بادام

پوسیدگی ریشه و طوقه

لکه آجری بادام

سفیدک سطحی

بیماری های آلو

لکه قرمز گوجه و آلو

بیماری های مو

سفیدک دروغی، سفیدک داخلی

سفیدک سطحی، سفیدک پودری، سفیدک حقیقی

آنتراکنوز، پوسیدگی چشم پرنده ای

لکه زیتونی انگور، لکه زیتونی برگ انگور

پوسیدگی تلخ میوه

کپک خاکستری

بیماری های پس از برداشت انگور

بیماری های توت فرنگی

پوسیدگی نرم

سفیدک سطحی

لکه ارغوانی، لکه سفید

پوسیدگی خاکستری

بیماری های گردو

پوسیدگی ریشه و طوقه

آنتراکنوز، لکه سیاه، سوختگی برگ

پوسیدگی ماکروفومینیایی

بیماری های مرکبات

گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی قهوه ای میوه، پوسیدگی سفید

خشکیدگی شاخه مرکبات و سایر درختان میوه

آنتراکنوز

لکه قهوه ای

لکه سیاه

مرگ گیاهچه یا بوته میری

سپتوریوز

بیماری های پس از برداشت

بیماری های پسته

گموز، انگونک

ماسوی

زنگ

سفیدک سطحی

عارضه آفلاتوکسین

بیماری های انار

ترشیدگی و پوسیدگی

پوسیدگی ریشه و طوقه

بیماری های انجیر

شانکر

بیماری های زیتون

لکه طاووسی، چشم طاووسی برگ زیتون

پژمردگی ورتیسلیومی

بیماری های خرما

خامج، پوسیدگی گل آذین

لکه برگی، سیاهک دروغی

پوسیدگی میوه

بیماری دیپلودیایی

بیماری های موز

سیگاتوکای موز، لکه برگی

آنتراکنوز موز

سفیدک سطحی سنجد و فندق

سفیدک پودری گل آذین انبه و تمشک