معرفی کتاب استاتیک کاربردی

فصل هشتم: بردارها

معرفی کتاب استاتیک کاربردی

تعداد بازدید: 19142
کد مطلب: 526
تاریخ انتشار: 09:50 09 آذر 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 09:18 24 ارديبهشت 1391
 
 

اهداف آموزشی

کمیت های عددی(اسکالر)

کمیت های برداری

نمایش تصویری یک بردار

نمایش پوستری یک بردار

بردارهای مساوی(همسبک)

بردارهای متقابل

حاصلضرب یک عدد در یک بردار

جمع بردارها

تفریق بردارها

قانون متوازی الاضلاع

جمع برداری چند بردار

قوانین جبر بردارها

مولفه های یک بردار

تجزیه یک بردار در صفحه به دو مولفه در مختصات دکارتی

تجزیه یک بردار در فضا

ضرب عددی دو بردار

ضرب برداری دو بردار(ضرب خارجی دو بردار)

تالار کنفرانس کرسگ

سالن ورزشی پلازتو دلو اسپرت