معرفی کتاب دینامیک مهندسی (5195)

سینماتیک اجسام صلب (فصل 3)

معرفی کتاب دینامیک مهندسی (5195)

تعداد بازدید: 4272
کد مطلب: 5195
تاریخ انتشار: 13:17 12 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 15:59 12 ارديبهشت 1391
 
 

مقدمه

موله های اصلی حرکت یک جسم صلب

حرکت انتقالی یک جسم صلب

چرخش یک جسم صلب حول یک محور و یک نقطه

حرکت یک بعدی اجسام صلب

حرکت در صفحه:

اجسام صلب

انتقالی یک جسم صلب

چرخشی حول یک نقطه

عمومی یک جسم صلب

غلتش بدون لغزش یک دیسک روی سطح افقی

مرکز آنی دوران سرعت

حرکت :

سه بعدی اجسام صلب

یک ذره نسبت به جسم صلب

نسبی اجسام صلب