معرفی کتاب خلاصه مباحث ... (5174)

مفاهیم اساسی (فصل اول)

معرفی کتاب خلاصه مباحث ... (5174)

تعداد بازدید: 6869
کد مطلب: 5174
تاریخ انتشار: 12:45 12 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 08:48 13 ارديبهشت 1391
 
 

مفهوم فازور و امپدانس و ادمیتانس

توان در سیستم های قدرت

لحظه ای-اکتیو-راکتیو

مختلط

مثلث توان و اصلاح ضریب توان

جهت پخش توان

مدارهای سه فاز

اتصالات مدارهای سه فاز

تبدیل بارهای ستاره-مثلث

توان در مدارهای سه فاز

مقادیر نسبت به واحد

در سیستم های تک فاز و سه فاز

تغییر مبنای مقادیر نسبت به واحد

نمودار تک خطی سیستم قدرت

نمودار امپدانس (دیاگرام امپدانس) سیستم قدرت