معرفی کتاب شرح جامع طرح ... (5135)

طرح بلوک های کامل تصادفی (فصل نهم)

معرفی کتاب شرح جامع طرح ... (5135)

تعداد بازدید: 22235
کد مطلب: 5135
تاریخ انتشار: 10:05 12 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 11:29 12 ارديبهشت 1391
 
 

مفهوم طرح بلوک های کامل تصادفی

مدل ریاضی و تجزیه آماری طرح بلوک های کامل تصادفی

تجزیه داده ها به زیر گروهها

برآورد کرت گمشده یا واحد آزمایشی از بین رفته (missing data=missing plot)

سودمندی نسبی یا کارآیی نسبی