معرفی کتاب شرح جامع بیماری‌های گیاهی ... (4592)

بیماری های ویروسی (فصل سوم)

معرفی کتاب شرح جامع بیماری‌های گیاهی ... (4592)

تعداد بازدید: 7003
کد مطلب: 4592
تاریخ انتشار: 15:27 04 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 16:02 04 ارديبهشت 1391
 
 

چغندرقند

مولد موزائیک

1-موزائیک چغندرقند

2-موزائیک خیار

مولد زردی در چغندرقند

3-زردی خفیف چغندرقند

کرلی تاپ چغندرقند، ویروس پیچیدگی برگ چغندرقند

رایزومونیای چغندرقند S

بیماری های ویروسی درختان میوه

موزائیک سیب

ساقه شیاری و آبله ای سیب

پیچیدگی برگ گیلاس

کوتولگی آلو

آبله آلو

بیماری های ویروسی درختان مرکب

بیماری غم مرکبات، تریستزای مرکبات

اگزوکورتیس مرکبات

از راههای تشخیص سریع ویروئیدها

ویروس کوتولگی نارنگی انشو

بیماری های ویروسی سیب زمینی

X

Y

S

A

M

کوتولگی و زردی

غده دوکی

زردی

پیچیدگی و زردی گوجه فرنگی

بیماری های ویروسی غلات

موزائیک رگه ای گندم

موزائیک نقطه ای گندم و جو

کوتولگی زرد جو

نواری ایرانی گندم

موزائیک :

نواری و زردی جو

خاکزاد گندم

زرد گندم

راه راه آمریکایی گندم

زردی راه راه جو

نیشکر

ایرانی ذرت

ذرت

کوتولگی ذرت

ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی حبوبات

موزائیک خاردار نخود

موزائیک زردی لوبیا

پیچیدگی برگ لوبیا و نخود

موزائیک های لوبیا چشم بلبلی

موزائیک یونجه

زردی و نکروز کاهو

ویروس جمع شدگی برگ پنبه

بیماری های ویروسی توتون، سویا، برنج

ویروس برگ سفیدی برنج

موز