معرفی کتاب ریاضیات عمومی فنی و مهندسی ... (4525)

حد، پیوستگی و مشتق توابع چند متغیره

معرفی کتاب ریاضیات عمومی فنی و مهندسی ... (4525)

تعداد بازدید: 6261
کد مطلب: 4525
تاریخ انتشار: 16:08 02 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 21:40 02 ارديبهشت 1391
 
 

استفاده از مختصات قطبی برای تعیین حد

مشتقات جزئی (پاره ای)

مشتق سویی(جهتی)، گرادیان و صفحه مماس

قاعده مشتق زنجیره ای

دیفرانسیل و تقریب خطی

یافتن مشتقات f با استفاده از مجموعه های تراز