گاز نجیب (بی اثر)

گاز نجیب چیست؟

گاز نجیب (بی اثر)

تعداد بازدید: 6052
کد مطلب: 3864
تاریخ انتشار: 10:27 19 فروردين 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 15:27 10 ارديبهشت 1392
 
 

 

گازهای نجیب بی رنگ و بی بو بوده و در گروه 8A جدول مندلیف قرار دارد. این گروه گازها شامل هلیم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون است. آرایش الکترونی لایه آخر این گازها به شکل زیر می باشد:

 

نام

علامت شیمیایی

آرایش لایه الکترونی

هلیوم

He

1s2

نئون

He

[He]2s22p6

آرگون

Ar

[Ne]3s23p6

کریپتون

Kr

[Ar]3d104s24p6

زنون

Xe

[Kr]4d105s25p6

رادون

Rn

[Xe]4f145d106s26p6

 
 

تمامی این گازها تک اتمی بوده و به مقادیر کم در اتمسفر یافت می شود. در بین گازهای بی اثر، رادون رادیواکتیو خطرناک می باشد. گازهای بی اثر بیشترین انرژی یونیزاسیون را داشته و الکترونگاتیویته آنها بسیار کم و ناچیز می باشد. این گازها نقطه ذوب پایینی داشته (هلیم کمترین مقدار نقطه ذوب را دارد) و همگی در تمام اتاق به شکل گاز می باشند.

 

 

تا سال 1960، تصور می شد که این گازها به علت داشتن عدد اکسیداسیون صفر بی اثر بوده و تمایل به تشکیل ترکیب ندارند. تمامی گازهای نجیب ماکزیمم تعداد الکترون را در لایه بیرونی(آخر) الکترونی خود دارند ( گاز هلیم 2 و بقیه گازها 8 الکترون) و تمایلی خیلی اندکی به گرفتن یا از دست دادن الکترون داشته که همین خاصیت موجب پایداری آنها شده است. در مورد گازهای هلیم، نئون و آرگون ترکیبی شناخته شده ای ثبت نشده ولی کریپتون در واکنش با فلوئورین تشکیل  جامد بی رنگ می دهد. زنون هم تشکیل ترکیبات زیادی با اکسیژن و فلوئورین می دهد.