معرفی کتاب نقشه کشی عمومی‎ ساختمان

فصل 7- توانایی ترسیم پلان ساختمان های آجری و سنتی

معرفی کتاب نقشه کشی عمومی‎ ساختمان

تعداد بازدید: 33865
کد مطلب: 2145
تاریخ انتشار: 15:12 01 اسفند 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 11:20 24 ارديبهشت 1391
 
 

هفتم

7

توانایی ترسیم پلان ساختمان های آجری و سنتی

-

هدف های رفتاری فصل 7

1-7

آشنایی با آجر

-آجر، ساخت و ابعاد آن

- انواع آجر و کاربردآنها

2-7

آشنایی با بلوک

-ساخت انواع بلوک و کاربرد آنها

3-7

آشنایی با انواع آجر چینی و نحوه ترسیم آنها

4-7

آشنایی با انواع دیوارهای آجری و بلوک

-دیوارهای 45 سانتی متری و 35 سانتی متری

- دیوارهای 22 سانتی متری

دیوارهای تیغه 15 سانتی متری، 10 و 5 سانتی متری

دیوارهای بلوک سیمانی، سفال، تیغه های گچی

5-7

شناسایی اصول ترسیم دیوارهای باربر آجری و بلوک

-ترسیم دیوارهای باربر آجری و بلوک

6-7

شناسایی اصول ترسیم تیغه ها و دیگر اجزاء ساختمان آجری و بلوکی

-ترسیم تیغه ها و دیگر اجزاء ساختمان آجری و بلوکی

7-7

شناسایی اصول ترسیم اتصالات در ساختمان های آجری

- ترسیم اتصالات در ساختمان های آجری

8-7

آشنایی با مصالح مورد استفاده در ساختمان های سنتی

-سنگ و ملات

- چوب

- خشت و گل

9-7

شناسایی اصول ترسیم دیوارهای سنگی و پلان ساختمان

- ترسیم دیوارهای سنگی و پلان ساختمان

10-7

شناسایی اصول ترسیم ساختمان های ویلایی چوبی

-ترسیم ساختمان های ویلایی چوبی

11-7

شناسایی اصول ترسیم تیرهاواتصالات در ساختمانهای چوبی

-ترسیم تیرها و اتصالات در ساختمان های چوبی

12-7

آشنایی با ساختمان های آجری و سنتی مسلح

13-7

شناسایی اصول ترسیم کلاف های افقی و قائم

-ترسیم کلاف های افقی و قائم در ساختمان های آجری و سنتی مسلح

14-7

شناسایی اصول ترسیم جزئیات کلاف های افقی و قائم در ساختمان های آجری و سنتی و مسلح

-ترسیم جزئیات کلافهای افقی و قائم در ساختمان های آجری و سنتی مسلح

 

-

سوالات پایانی فصل 7