ایجاد پروژه بانک اطلاعاتی در Access 2007

ارتباط بین جداول در Access 2007

ایجاد پروژه بانک اطلاعاتی در Access 2007

تعداد بازدید: 28734
کد مطلب: 2139
تاریخ انتشار: 09:48 01 اسفند 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 12:09 12 شهريور 1391
 
 

 

پس از طراحی جداول ، ارتباط بین جداول تعیین می شوند. همانطور که در فصل های گذشته آموختید ، برای ایجاد ارتباط از گزینه Relationships از زبانه database Tools استفاده می شود.

پس از افزودن جداول به صفحه Relationships مطابق شکل زیر ارتباطات بین جداول را ایجاد می کنید.

ایجاد relationships در جداول access