کنتور آب

طرز خواندن کنتور

کنتور آب

تعداد بازدید: 6848
کد مطلب: 16697
تاریخ انتشار: 14:39 15 تير 1392
تاریخ آخرین ویرایش : 09:21 18 تير 1392
 
 

اکثر کنتورها شبیه آن چه در شکل می بینید هستند.

عقربه: هنگامی که آب از کنتور می گذرد عقربه شروع به حرکت می کند. گردش یک دور کامل عقربه، معادل 1 فوت مکعب یا 7.48 گالن است.

نشانگر جریان پایین: این نشانگر به ازای جریان های کم آب حرکت می کند. هر گونه جابه جایی کوچک شامل نشتی را این نشانگر ثبت می نماید.

شمارنده: شمارنده در واقع تمام آب مصرفی را همانند کیلومتر شمار خودرو نشان می دهد.

آب مصرفی در صفحه نمایش به شرح زیر است:اعداد به ترتیب از راست به چپ، 1 فوت مکعب، 10 فوت مکعب، 100 فوت مکعب و نمی تواند تغییر داده شود.