کدگذاری اقلام انبار

لزوم کدگذاری اقلام انبار

کدگذاری اقلام انبار

تعداد بازدید: 17477
کد مطلب: 14523
تاریخ انتشار: 08:55 01 بهمن 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 09:52 01 بهمن 1391
 
 

کدگذاری اقلام و کالاها در انبار یکی از اولین اصول انبارداری می باشد. دامنه و تنوع اقلام سازمانهای صنعتی مدرن به خاطر پیچیدگی این صنایع بالنسبه گسترده است و به همین علت الزاماً باید سیستمی را که بتوان با آن دامنه وسیعی از اقلام را به سرعت و بطور مؤثر شناسایی و طبقه بندی نمود، ایجاد کرد. استفاده از نامهای متداول اقلام (مانند میز، صندلی، پمپ و غیره) برای رفع احتیاجات کارهای روزمره کافی هستند اما از آنها نمی‌توان در قالب مدیریت انبار به خاطر مشکلات مشروحه زیر استفاده نمود.

(الف) نامهای متداول مصطلح بسیار کوتاه و بدون شرح و تفسیرند.

(ب) کالاها معمولاً بیش از یک نام دارند و این امر ممکن است سبب اشتباده در صدور آنها از انبار گردد.

(پ) کالاها اغلب از طبیعت تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار هستند و به زبان معمول، به توضیح بسیار زیادی نیاز دارند.

مدیریت انبار به خاطر این مشکلات سرانجام به این نتیجه رسید که باید یک سیستم کدگذاری که بوسیله آن بشود اقلام را بدون نیاز به استفاده از شرح و تفسیرهای طولانی و تعاریف پیچیده شناسایی نمود، ایجاد کرد. همه ما در امور روزمره خود بسته به شرایط مختلف از این کدها مانند EEC = EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY"" استفاده می‌کنیم.