تحقیق در عملیات

محدودیت های تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

تعداد بازدید: 4050
کد مطلب: 13705
تاریخ انتشار: 15:36 13 آذر 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 14:24 12 خرداد 1392
 
 
 

محدودیتهای تحقیق در عملیات:

تحقیق در عملیات گرجه دارای مزایا و کاربرهای بسیار مهم و اساسی در مراکز مختلف میباشد اما در مقابل محدودیتهایی نیز دارد که این محدودیتها به دلیل درگیر بودن مساله با پارامترهای متنوع مانند زمان ، هزینه و... قابل حدس و منطقی میباشد برخی از این محدودیتها به شرح ذیل است:

1.گستردگی محاسبات

2.کمیتهای غیر قابل اندازه گیری

3.فاصله میان تحلیلگر و مدیر

4.زمان و هزینه ها

5.پیاده سازی