معرفی کتاب انتقال حرارت (مهندسی مکانیک) ... (1358)

فصل هفتم: جابجایی در جریان خارجی

معرفی کتاب انتقال حرارت (مهندسی مکانیک) ... (1358)

تعداد بازدید: 5709
کد مطلب: 1358
تاریخ انتشار: 21:22 17 دي 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 15:08 27 بهمن 1390