در حسابداری حساب به چه معناست؟

تعریف حساب

در حسابداری حساب به چه معناست؟

تعداد بازدید: 2824
کد مطلب: 11947
تاریخ انتشار: 15:59 01 شهريور 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 16:29 01 شهريور 1391
 
 

در حسابداری ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی حساب نامیده می شود. حساب به منزلۀ پرونده ای مفصل از تغییراتی است که در یک دارایی خاص، یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه طی یک دورۀ زمانی رخ می دهد.