حجم

واحد های اندازه گیری حجم

حجم

تعداد بازدید: 74115
کد مطلب: 11258
تاریخ انتشار: 10:32 11 مرداد 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 13:53 24 ارديبهشت 1392
 
 

جدول تبدیل واحد حجم

1 cm3

1000 mm3

1 dm3

1000 cm3

1 m3

1000 dm3

1 liter

0.001 m3

1 liter

10 dlit دسی لیتر

1 dlit

10 clit سانتی لیتر

1 clit

10 mlit میلی لیتر

1 ft3

1728 in3

1 yd3

27 ft3