استهلاک

استهلاک

استهلاک

تعداد بازدید: 5722
کد مطلب: 10313
تاریخ انتشار: 16:31 27 تير 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 10:44 13 شهريور 1391
 
 

استهلاک(Depreciation)  دارای معانی بسیاری است که در ذیل به دو مورد اشاره می کنیم:

1. کاهش ارزش یک دارایی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارایی در دو زمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.

2. توزیع هزینه یا ارزش اولیه یک دارایی منهای ارزش اسقاطی (اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) در طول عمر مفید دارایی.

دلایل وجود استهلاک:

1. پیشرفت تکنولوژی: تحقیقات علمی که نتیجه آن پیشرفت سریع تکنولوژی است، روشهای اقتصادی تر را برای انجام کار ها عرضه می نماید که جانشین راه های موجود می گردد و در حقیقت قبل از اینکه ماشین آلات و تجهیزات یک شرکت غیر قابل استفاده شوند، ماشین آلات پیشرفته تر به بازار می آید. بدیهی است که ارزش ماشین آلات قدیمی کاهش یافته و یا گاهی بی ارزش می شوند.

2. فرسودگی ماشین آلات یا ساختمانها: فرسودگی به علت افزایش طول عمر و تولید زیاد پدید می آید، هزینه تعمیرات و نگهداری افزایش و کیفیت محصول کاهش می یابد و به ناچار تعویض صورت می گیرد.

3. تغییرات مقررات عمومی مربوط به ماشین آلات یا ساختمانها: موجود نبودن شرایط ایمنی و حفاظت در ماشین آلات، ایجاد آلودگی هوا و غیره باعث کاهش قیمت دارایی یا تعویض آن می شود.

4. تغییر در مقدار و نوع سرویس مورد لزوم: کاهش مقدار تقاضا برای کالا یا خدمات عرضه شده توسط یک ماشین و یا تغییر در نوع محصول، باعث کاهش قیمت یا تعویض ماشین و خرید ماشین مطابق تقاضا می شود.

5. ایجاد خسارات جانی و مالی توسط یک دارایی باعث تعویض آن می شود.

یکی یا ترکیبی از دلایل فوق باعث مستهلک شدن دارایی می گردد.

ارزش دفتری:

ارزش دفتری یک دارایی در هر زمان عبارت است از تفاوت ارزش یا هزینه اولیه آن دارایی با مجموع مبالغ استهلاک تا آن زمان.